Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Πρόσκληση για την 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 9524/13-5-2016 πρόσκληση για την 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  18  MAIOY του 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για τη Διαγράμμιση Δημοτικών οδών.

 1. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία : «Σύμπραξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση   Παράκτιων Ζωνών και Νήσων   Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  και το δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ- PARACTION» και έγκριση του καταστατικού αυτής.

 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθ’ όλο το πλάτος μη εγκεκριμένης οδού που χρησιμοποιείται για επικοινωνία χώρου στάθμευσης οικοδομής επί της οδού Αγ.Τριάδος 31 με την εν λόγω οδό. (σχετ. η υπ’ αριθ. 45/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον αιγιαλό και παραλία των Τοπικών Κοινοτήτων Χωστίων, Ξηρονομής και Δομβραίνας.

 1. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου της οδού Οιδίποδος έμπροσθεν της εισόδου του Ιδρύματος χρονίως πασχόντων «Διακονία Αγάπης» (σχετ. η υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση της ΕΠ.Π.Ζ.).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση ηλεκτρολογικών - οικοδομικών και περιβάλλοντος χώρου ΣΟΝΙΑ».

 1. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου Κατασκευή γηπέδου Τ.Κ. Ελλοπίας.

 1. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών “Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας».

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ.  Ξηρονομής ( από οικία Ε. Σκαλή – Πλ. Δέλα ως νεκροταφείο)».

 1. Έγκριση για την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη Νότια πλευρά του λόφου των Καστελίων με δαπάνες του γηροκομείου ΟΧΕΚ Θήβας για την υποστήριξη της ιδιοκτησίας αυτού.

 1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά.

 1. Έγκριση πρακτικής άσκησης του Καβάλου Ελευθέριου του Δημητρίου, σπουδαστή στο ΙΕΚ  Λειβαδιάς, ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ, στο Δήμο Θηβαίων».

 1. Λήψη απόφασης για τη διάθεση χώρου εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Θήβας για την κάλυψη των αναγκών του θεατρικού εργαστηρίου της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 5/2016 απόφαση της Δημοτ. Επιτροπής Παιδείας).

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο