Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την νομιμότητα της Εταιρείας


Με αφορμή ανακοινώσεις αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, σχετικά με την νομιμότητα του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α θέλει να αναφέρει τα παρακάτω. 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας (ΝΠΔΔ), ο οποίος είχε συσταθεί από το 2012 σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 και είχε συγκροτηθεί σε σώμα το 2013, μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α (ΝΠΙΔ), μετά από αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 


Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με ποσοστό άνω του 70%, υπερκαλύπτοντας το ποσοστό του 60% που έθετε το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 4071/2012, μετά από 4μηνη διαδικασία συζητήσεων σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. συμμετέχουν 23 από τους 25 Δήμους (ποσοστό 92,78% του συνόλου των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας). 

Η απόφαση της μετατροπής της νομικής μορφής του Περιφερειακού Συνδέσμου, σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβουλίων, στάλθηκε προς έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθ. 207/18487/19.02.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η απόφαση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί. 

Στην συνέχεια συστάθηκε ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α, εκδόθηκε η σχετική διαπιστωτική πράξη από την οικεία Περιφέρεια (Αιρετή), αριθ. πρωτ. 1869/14/24.04.2015, και ακολούθησε η εγγραφή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 

Η απόφαση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί. 

Ακολούθησε η συγχώνευση 6 τοπικών Φο.Δ.Σ.Α στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α, με την έκδοση της υπ’ αρ. 4523/30.09.2015 διαπιστωτικής πράξης από την οικεία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και τη δημοσίευσή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 

Η απόφαση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί. 

Με βάση αυτές τις 3 διαπιστωτικές πράξεις ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε υφίσταται και λειτουργεί απολύτως νόμιμα. Παρόλα αυτά, ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προχώρησε σε σειρά ακυρωτικών αποφάσεων των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» 2 Δήμων που αφορούσαν την καταβολή των ετήσιων εισφορών τους προς τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Α.Ε για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, περιφρονώντας κάθε έννοια νομιμότητας. 

Αυτές οι ακυρωτικές αποφάσεις του εκτελούντα χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανέρχονται σε 11. 

Επί αυτών των 11 αποφάσεων υπήρξαν προσφυγές από τους Δήμους και τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε στις Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, δηλαδή το μόνο αρμόδιο όργανο που εξετάζει τη νομιμότητα των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Μέχρι σήμερα έχουν εκδικαστεί και οι 11 προσφυγές, και έχουν εκδοθεί ισάριθμες αποφάσεις, οι οποίες δικαιώνουν πανηγυρικά τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, και τεκμηριώνουν κατηγορηματικά την άποψη ότι ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας μη νόμιμα εξέδωσε όλες τις ακυρωτικές αποφάσεις του. 

Αυτές οι θετικές αποφάσεις για τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., δεν έχουν προσβληθεί δικαστικά από κανέναν. 

Με βάση και αυτές τις επαναλαμβανόμενες αποφάσεις των Επιτροπών του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ υφίσταται και λειτουργεί απολύτως νόμιμα. 

Σχετικά με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την μη έγκριση της υπογραφής της σύμβασης για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας, με το σκεπτικό ότι δεν μετατράπηκε νομίμως ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας σε Α.Ε., καλό είναι, όσοι πανηγυρίζουν για την εξέλιξη αυτή, να διαβάσουν προσεκτικά την απόφαση 20/2005 του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και πληθώρα σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να αντιληφθούν ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοτική αρμοδιότητα κρίσης της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, κατά την άσκηση προσυμβατικού ελέγχου. 

Κατά συνέπεια, η νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, δεν τίθεται σε αμφισβήτηση εξ αιτίας της όποιας απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα έπρεπε να προβληματίσει όσους ενδιαφέρονται για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. 

Επειδή λοιπόν όλες οι διαπιστωτικές πράξεις τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας όσο και της οικείας Περιφέρειας μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακληθεί και επειδή δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση σε βάρος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, αυτός νομίμως λειτουργεί, σύμφωνα με όσα ρητά προβλέπονται στα άρθρα 9 και του άρθρου 15, παράγραφος 4, του ν. 3419/2005. 

Όσον αφορά την πρόταση, να αναλάβουν κάποιοι Δήμοι την λειτουργία των έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, αυτοί που προτείνουν κάτι τέτοιο έχουν παντελή άγνοια του θεσμικού πλαισίου και των νόμων της Πολιτείας. 

 Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας είναι ένα σοβαρό ζήτημα και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και προσωπικών πολιτικών. 

Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος λειτουργεί τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξυπηρετώντας το 88% της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ προχωρά στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την ένταξη των νέων απαιτούμενων έργων, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. 

Για το λόγο αυτό, για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνουμε ότι όσοι ονειρεύονται την ακύρωση των έργων της Φωκίδας & Θήβας, την απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης, την εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων και την υιοθέτηση της μεθόδου των ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα διαψευσθούν οικτρά. 

Το Δ.Σ του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ Θήβα : 
20/05/2016
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο