Σάββατο 7 Μαΐου 2016

ΑΡΚ Θήβας: Περαστικά σας….Κε Δήμαρχε

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 4/5/2016 ήρθε προς συζήτηση το Σχέδιο Νόμου  του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ..“Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων” στα πλαίσια της διαβούλευσης πριν την ψήφιση του.

Στην εισήγηση του ο Δήμαρχος στην ουσία υπεραμύνθηκε όλης της πολιτικής που περιέχει ο Νόμος 4071/2012 (ο οποίος και καταργείται) και που σαν στόχο είχε την συγκέντρωση όλης της διαχείρισης σε ένα ανεξέλεγκτο σχήμα ανά Περιφέρεια, μακριά από κάθε κοινωνικό και Δημοτικό έλεγχο, τον αποκαλούμενο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Περ. ΦοΔΣΑ). 


Ο Φορέας αυτός είχε συσταθεί παράτυπα ακόμα και με αυτόν τον Νόμο 4071(όπως με δυο αποφάσεις αποφάνθηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο) και θα λειτουργούσε ως Ανώνυμος Εταιρεία, με κατοχυρωμένη στο καταστατικό του την συνεργασία με εργολαβικές εταιρείες που θα οδηγούσαν στην εμπορευματοποίηση των αστικών απορριμμάτων  με τελικό σκοπό το κέρδος σε βάρος των πολιτών και των προϋπολογισμών των Δήμων.

Ακόμα και στα πρώτα του βήματα λειτούργησε με τις Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων κεκλεισμένων των θυρών, στο δε Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν οι μισοί Δήμοι της Περιφέρειας. Το δε ποσοστό συμμετοχής του δικού μας Δήμου είναι περίπου στο 5%, που σημαίνει ότι άλλοι θα λαμβάνουν αποφάσεις για την Διαχείριση των απόβλητων στην δικιά μας περιοχή με ότι συνεπάγεται αυτό για συγκέντρωση απορριμμάτων και επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ακόμη και για κατασκευή Μονάδας Επικίνδυνων Βιομηχανικών απόβλητων προβλέπεται να γίνει.

Ο κος Δήμαρχος θιασώτης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής αυτής που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις τόσο με τον αντιδημοκρατικό νόμο του «Καλλικράτη» ως θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και του νόμου 4071/2012 για τους φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων δεν μπορεί να γίνεται υπερασπιστής των εργαζομένων, όπως επιχείρησε να κάνει, γιατί αυτή ήταν η πολιτική που εφάρμοσε τον εργασιακό μεσαίωνα και την ομηρία των εργαζομένων στους εργολάβους, πολιτική που εφαρμόζεται σε όλο της το μεγαλείο στον Περ. ΦοΔΣΑ.

Ο κος Δήμαρχος που ποτέ δεν αντιλήφτηκε τους εναλλακτικούς φιλοπεριβαλλοντικούς τρόπους διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, όπως την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση, την διαλογή στην πηγή για ανακύκλωση και κομποστοποίηση, αυτό έδειξε η μέχρι τώρα 6ετη περίπου θητεία του που δεν έχει να επιδείξει την παραμικρή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση όπως δείχνουν τα στοιχεία και η καθημερινή μας πραγματικότητα της διαχείρισης μέχρι τώρα.

Ο κος Δήμαρχος ένθερμος υποστηρικτής της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του μεγάλου κόστους κατασκευής 21.445.336 ευρώ από την Κοινοπραξία των εταιρειών με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΕΤΕ και ΜΚ- WATT ΑΕ», με μεγάλο κόστος λειτουργίας που θα επιβαρύνει τους πολίτες και μεγάλο κίνδυνο συγκέντρωσης των απορριμμάτων από όλη την Περιφέρεια που θα επιβαρύνει το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον της περιοχής μας. ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ; Γιατί δεν δείχνει την ίδια θέρμη για την κατασκευή σχολικών κτιρίων και νηπιαγωγείων που έχει ανάγκη ο Δήμος μας; 

Γιατί κωφεύει όταν του επισημαίνουμε ότι η μελέτη αυτής της Μονάδας είναι σε αντίθεση με τον νέο Νόμο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και χρειάζεται τροποποίηση της ώστε να εναρμονίζεται με τον ΕΣΔΑ;

Το Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου που εισάγεται προς ψήφιση αναβαθμίζει το ρόλο των τοπικών κοινωνιών, αφού τους παρέχει το αποκλειστικό προνόμιο να σχεδιάσουν και να συστήσουν οι ίδιες τους φορείς που θα διαχειρίζονται τα απόβλητά τους. Θέτει τις βάσεις για το σχεδιασμό αυτό, ώστε να βοηθηθούν στην επιλογή της βέλτιστης κατά περίπτωση λύσης. 

Δεδομένου ότι τα νέα οργανωτικά σχήματα πρέπει να έχουν προσανατολισμένη τη δράση τους στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και μόνο, δημιουργείται ενιαίος τρόπος λειτουργίας αυτών  με αυξημένες εγγυήσεις δημοκρατίας, διαφάνειας, λογοδοσίας, χρηστής διοίκησης, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής ως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ΟΧΙ όμως ως Ανώνυμες Εταιρείες) και πάντοτε με γνώμονα την αειφόρο χρήση των πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ενισχύεται ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων και των οργάνων τους, αλλά και η ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.  

Το σχέδιο νόμου επιδιώκει να φέρει κοντά τις τοπικές κοινωνίες, να τις βοηθήσει να καταλήξουν σε λύσεις που θα εξυπηρετούν τα κοινά τους συμφέροντα, πέρα από τοπικιστικές αγκυλώσεις και εμμονές που μέχρι σήμερα δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα η οποία λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από η συγκρότησή του σε σώμα,  συντάσσεται οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικός κανονισμός προσωπικού προκειμένου για τα ΝΠΙΔ, στον  οποίο προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, οι θέσεις ειδικών επιστημόνων που μπορεί να προσλαμβάνονται με θητεία , η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές τους, η κατάληψη των θέσεων προϊσταμένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Έτσι με αυτόν τον τρόπο   καθιερώνονται σωστές εργασιακές σχέσεις προς όφελος των εργαζομένων, αποκλείονται οι εργολάβοι και η ομηρία των εργαζομένων καθώς και πετυχαίνεται και εξοικονόμηση πόρων από την παρασιτική τους μεσιτεία.

Βασική προϋπόθεση με τον τρόπο οργάνωσης των Δήμων και των Φορέων διαχείρισης είναι η εφαρμογή του νέου  ΕΣΔΑ,  που αποβλέπει σε ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον, ανατρέποντας την επί δεκαετία τουλάχιστον ακολουθηθείσα πολιτική και στοχεύοντας σε μια κοινωνία που θα προάγει την κυκλική οικονομία με την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους που θα επιστρέφουν σε αυτήν και ΟΧΙ σε εμπόρευμα και πεδίο δράσης εργολαβικών συμφερόντων με στόχο το κέρδος.  Βασικοί άξονες που το διαπνέουν είναι η αποκέντρωση των δράσεων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με ιδιαίτερη έμφαση τη διαλογή στην πηγή, η μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, η ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και κυρίως η κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Ο Κος  Δήμαρχος ανακάλυψε χθες ξαφνικά και την λέξη διαβούλευση, ότι τάχα δεν του δίνετε χρόνος για την διαβούλευση του Νόμου, ξέχασε όμως ότι επί σειρά μηνών έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια όλες τις εγκύκλιους που του είχαν σταλεί από το Υπ. Εσωτερικών, δεν προχώρησε σε καμιά διαβούλευση για την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, για την ανάγκη επανασχεδιασμού της ΜΕΑ, για διερεύνηση τοπικών Διαδημοτικών συνεργασιών με του όμορους Δήμους ακόμα και την πρόταση για ανασύσταση τοπικού ΦοΔΣΑ ώστε να αποφασίζουμε εμείς για εμάς, με κοινωνικό και δημοτικό έλεγχο. Άγνωστες λέξεις αυτές για τον Κο Δήμαρχο.

ΘΗΒΑ      7/5/2016

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο