Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Νέες ταυτότητες

Μὲ ἀπόφασι τῆς Ὑπηρεσιακῆς Κυβερνήσεως Πικραμμένου, ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο θὰ
ξεκινήση ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀντικατάστασις τῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων μὲ νέες, οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν μορφὴ πιστωτικῆς κάρτας καὶ χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, θὰ ἀναγνωρίζονται δὲ καὶ ὡς ταξειδιωτικὰ ἔγγραφα.
Οἱ τραγικὲς συνέπειες γιὰ ὅσους θὰ παραλάβουν ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες εἶναι λίγο-πολὺ γνωστές.
Ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, λόγῳ τοῦ κατεπείγοντος τοῦ θέματος, ἀπεφάσισε  νὰ ξεκινήση σὲ συνεργασία καὶ μὲ ἄλλους φορεῖς ἐκστρατεία ἐνημερώσεως τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, καὶ συγχρόνως νὰ συλλέξη ὑπογραφὲς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίση τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο.
Γιὰ νὰ ὑπογράψετε μπορεῖτε νὰ μπῆτε ἀρχικῶς στὴν ἱστοσελίδα μας
http://ethniki-eteria.blogspot.gr/
καὶ νὰ πατήσετε στὴν σχετικὴ εἰκόνα, ἢ ἀπ' εὐθείας στὴν διεύθυνσι
http://www.gopetition.com/petitions/ἀρνοῦμαι-νὰ-παραλάβω-ἠλεκτρ.html
Μπορεῖτε ἀπὸ τὸ ἴδιο e-mail νὰ βάζετε ὅσες ὑπογραφὲς ἐπιθυμεῖτε, ἀλλάζοντας μόνον τὰ στοιχεῖα τοῦ ὑπογράφοντος.
Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν θὰ κυκλοφορήση καὶ ἔντυπη μορφὴ γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν πρόσβασι στὸ διαδίκτυο.
Οἱ ὑπογραφὲς θὰ προωθηθοῦν κατὰ τὰ τέλη Αὐγούστου μαζὶ μὲ τὶς ὑπογραφὲς ἄλλων ὀργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, κ.ο.κ. στοὺς ἁρμοδίους φορεῖς.
Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀνταποκριθῆτε στὴν προσπάθεια αὐτήν, διατελοῦμε

Μὲ ἀγωνιστικοὺς χαιρετισμούς,
Ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο