Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

Συνέδριο για την αγροτική ανάπτυξη

Αναβιώνει μορφή Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής

Την Παρασκευή, και 13 Ιουλίου 2012, στις 10.00, στην Αθήνα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», οργανώνει το «1ο Συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013», με ευρεία συμμετοχή.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την εταιρική σχέση στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και να θέση την βάση για ένα κοινό όραμα για την στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας2014-2020, μέσα από την συμμετοχική διαδικασία, το διάλογο και την διαβούλευση.
Στο 1ο Συνέδριο (θα ακολουθήσουν προφανώς και άλλα) θα γίνει ενημέρωση για τις προτάσεις Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013 και ο από κοινού προσδιορισμός των αδυναμιών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και των μεταβαλλόμενων αναγκών της υπαίθρου. Το 1ο Συνέδριο θα οδηγηθεί στον προσδιορισμό των αρχικών στρατηγικών κατευθύνσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013, ώστε ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας να γίνει ανταγωνιστκός, να συμβάλλει στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην δημιουργία μιας ζωντανής και ελκυστικής υπαίθρου.
Σημειωτέον ότι το 1ο Συνέδριο θα εστιασθεί σε τρεις τομείς (Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη) για να είναι αποτελεσματικότερη η συμμετοχή.
Οι επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι θεωρητικά θα έπρεπε να είναι η πρώτη «τη τάξει» πολυπληθέστερη εκπροσώπηση και οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν τις όποιες στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης, θα δυσκολευτούν να προσεγγίσουν το κέντρο του αστικού χώρου της Ελλάδος, ενώ η ένταση των θερινών αγροτικών εργασιών θα δυσκολέψει πάρα πολύ τους πραγματικούς επαγγελματίες αγρότες.
Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η «φιλική» προς τους αγρότες «γλώσσα» επικοινωνίας, στο συνέδριο για τα αγροτικά, ώστε η συμμετοχή των αγροτών να είναι αποτελεσματικότερη, και να μην απαιτείται «καταλληλότητα» από τους αγρότες. Παραδείγματος χάριν είναι απαγορευτικό να λες σε κάποιον που η διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στον χώρο του είναι μόλις 6-10% ότι εσύ κάλυψες την υποχρέωση επικοινωνίας μαζί του επαρκώς και του έθεσες υπ’ όψη όλα τα απαραίτητα έγγραφα, κείμενα και πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή, και είναι δική του υποχρέωση να έχει το «κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο». Είναι ενέργειες ισοδύναμες με αντιδημοκρατικό αποκλεισμό, όταν απαιτείται η συμμετοχή του δήμου των πολιτών. Βέβαια είναι πολύ αποτελεσματικές πρακτικές σε κλειστή συνάντηση εμπειρογνωμόνων.
Οι αγρότες και η αγροτική επιχειρηματικότητα διψούν για υπεύθυνη προσέγγιση και η πρωτοβουλία για την οργάνωση ενός Συνεδρίου για την Αγροτική Ανάπτυξη μόνο θετική ανοδική τάση μπορεί να δώσει, από το σημείο που βρίσκονται, μετά από 18 χρόνια σχεδόν συνεχούς μείωσης του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος και την σχεδόν συνεχή επί 30 χρόνια μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα (από 1.083.000 απασχολούμενους το 1981 σε 507.000 το 2011 ή κατ άλλους σε 401.200), και με την λόγω τραγικών εχθρικών επιλογών των αλλοπρόσαλλων πολιτικών πράξεων προς τους νέους αγρότες πιθανότητα η απασχόληση να πέσει κατά -25,7% και να αγγίξει ίσως και μόνο τους 297.798 το 2021 (!...).
Η αναζήτηση τροφής από ανέργους δεν είναι ουσιαστική επιστροφή στην γη, και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός (τεχνητός, ή πολιτικός, ή οικονομικός, ή κοινωνικός, ή πολιτιστικός) των αγροτών, ή απλά η απαξίωση των αγροτικών επαγγελμάτων και των επαγγελματιών αγροτών, δεν βοηθά στην σωστή ανταλλαγή απόψεων, που είναι απαραίτητες για μια ομόψυχη εθνική προσπάθεια.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο