Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6 Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
                  
         


Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξηςΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 6/7/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18346/2-7-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

1ο :   Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή οδού Σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων Λεύκτρων-Καπαρελίου πλησίον του καναλιού της ΕΥΔΑΠ»
         Εισηγητής: Μαρία Παγώνη, Τ.Υ. Δήμου Θηβαίων

2ο :   Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος διαγωνισμού για  την ασφάλιση των δημοτικών οχημάτων .
         Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή – Οικονομική Υπηρεσία

3ο :   Διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ για επιχορήγηση στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας (Δ.Ο.Θ.) οικ. έτους 2012.
          Εισηγητής: Γεωργία Πήλιουρη – Οικονομική Υπηρεσία

4ο :   Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.200,00 ευρώ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Πλαταιών, ορισμός υπολόγου και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
         Εισηγητής: Γεωργία Πήλιουρη – Οικονομική Υπηρεσία  
        
5ο :   Διάθεση πίστωσης ποσού 10.378,12 € για την μίσθωση χημικών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου
         Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή – Οικονομική Υπηρεσία

6ο :   Διάθεση πίστωσης ποσού 5.104,50 € για προμήθεια χυτοσιδηρών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια της Θήβας
          Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή – Οικονομική Υπηρεσία

7ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 1.889,28 € για εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών του Δήμου
          Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή – Οικονομική Υπηρεσία


Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: 
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)         ΓΕΛΕΚΑΣ                     ΠΑΝΑΓ
2)         ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         ΙΩΑΝΝΗΣ
3)         ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ                   ΗΛΙΑΣ
4)         ΣΤΑΙΚΟΣ                       ΑΛΕΚΟΣ
5)         ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)         ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                  ΠΑΝΑΓ
7)         ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8)         ΝΟΚΑΣ                                     ΘΕΜΙΣΤ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)         ΚΟΝΤΟΥ                       ΙΟΥΛΙΑ
2)         ΜΙΧΑΣ                          ΠΕΤΡΟΣ
3)         ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ             ΠΑΝΑΓ
4)         ΝΙΚΑΣ                           ΠΑΝΑΓ
5)         ΣΒΙΓΓΟΣ                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.   

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο