Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 65, 67 N.3852/10 & 96 παρ.1 του Ν.3463/06 )».

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων, στις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΤΙΣ 21-12-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 31495/17-12-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( Άρθρο 65 & 67 Ν. 3852/10)


  1. Έγκριση για τη μη αύξηση του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2016, (σχετ. η υπ’ αριθ. 381/2015 Απ. Οικ. Επιτροπής).

  1. Έγκριση για την παραλαβή της Μελέτης Β2 Σταδίου «ΣΧΟΟΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ (ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ)» και γνωμάτευση επ΄ αυτής.

  1. Επικαιροποίηση έγκρισης για την Τροποποίηση όρων της Σύμβασης, Μεσο-Μακροπρόθεσμου δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων και της Τράπεζας Πειραιώς.

  1. Επικαιροποίηση έγκρισης Κατάρτισης νέας Σύμβασης του Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού για την πλήρη εξόφληση της υφισταμένης.

  1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προστίμου ποσού 103.003,80€ από τον υπ’αριθ. 8/2006 χρηματικό κατάλογο και ποσών 445.126.08€ και 12.702,29€ από το 9/2007χρηματ. Κατάλογο που αφορούν την εταιρεία «Σωληνουργεία Θηβών Α.Ε.», μετά την υπ’αριθ. 1277/2010 απόφαση του Διοικ.Εφετείου Πειραιά. (σχετ. η υπ’αριθ. 271/2015 Α.Δ.Σ. & το από 23-11-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ).
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο