Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Περί των προσλήψεων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04.

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων με προβληματισμό παρακολούθησε την Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών για το έτος 2015-16. Είναι γνωστό ότι οι μαζικές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων χρόνων και η έλλειψη διορισμών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών κενών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλοι συμφωνούμε ότι η μόνιμη λύση δεν μπορεί παρά να είναι ο διορισμός μόνιμων καθηγητών στα κενά αυτά, ενώ η κάλυψη των κενών αυτών με αναπληρωτές είναι προσωρινή λύση.
Προηγήθηκαν οι επιστολές και τα υπομνήματα που δημοσιεύθηκαν τόσο από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών όσο και από την  Ένωση Ελλήνων Χημικών, ακόμα και την ημέρα των προσλήψεων. Δυστυχώς οι σαφείς μομφές προς τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων ΠΕ04 και ακόμα και προς το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν αποφεύχθηκαν. Όμως η Π.Ε.Β. το μόνο που έχει ως αντεπιχείρημα είναι η παγκόσμια επιστημονική έρευνα στο χώρο της Βιολογίας, όσο και τα αναλυτικά προγράμματα όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων χωρών και η σημασία που δίνουν στη διδασκαλία της Βιολογίας.

Συμφωνούμε ότι η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί αν τη Φυσική την διδάσκουν οι συνάδελφοι Φυσικοί και τη Χημεία οι Χημικοί. Όμως και η διδασκαλία της Βιολογίας προϋποθέτει εκπαιδευτικούς με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, εμπειρία και κατάρτιση που για την Βιολογία μόνο οι Βιολόγοι την έχουν. Επομένως και την Βιολογία πρέπει να την διδάσκουν Βιολόγοι και την Γεωλογία - Γεωγραφία οι Γεωλόγοι.
Συμφωνούμε ότι ο διορισμός αναπληρωτών πρέπει να γίνεται με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 και με διαφανή τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04.


1. Αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04, 2015-2016. (στοιχεία ΥΠΠΕΘ)


Φυσικοί 4281 (52,38%),
Χημικοί 1943 (23,77%),
Βιολόγοι (και Φυσιογνώστες) 1167 (14,55%) και  
Γεωλόγοι 760 (9,30%).


Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το σχολικό έτος 2014-2015 λειτουργούσαν 2.806 Γυμνάσια και Λύκεια και σύμφωνα με τις ώρες Α’ ανάθεσης οι ανάγκες σε Βιολόγους είναι 2057 καθηγητές. Επομένως, αντιστοιχεί περίπου ένας Βιολόγος σε κάθε τρία σχολεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην παρούσα φάση, η Βιολογία διδάσκεται κυρίως από μη Βιολόγους.


Οι αριθμοί αυτοί είναι αποτέλεσμα ανορθολογικών ποσοστώσεων διορισμών και προσλήψεων που επικράτησαν για πολλά χρόνια. Δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σχολείων, και καταδίκασαν τους Βιολόγους και τους μαθητές μας σε άδικη και ανισότιμη προσφορά ευκαιριών. Υπάρχουν περιοχές μετάθεσης στην Ελλάδα που δεν έχουν κανένα μόνιμο Βιολόγο όπως η Ευρυτανία η Β Πειραιά και η Β Μαγνησίας κ.α., ενώ άλλες έχουν από έναν, όπως τα Γρεβενά, η Λευκάδα κ.α.


2. Κενά και διορισμοί 378 αναπληρωτών 2015-2016. (στοιχεία ΥΠΠΕΘ)


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2015
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Μέχρι 24/11/2015
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ
Βιολόγοι
658 (65,6%)
401 (5) (50,47%)
60,94 %
Γεωλόγοι
145 (14,5%)
35 (3,07%)
24,13 %
Φυσιογνώστες
3 (0,3%)


Φυσικοί
98 (9,8%)
246 (3) (27,77%)
251,02 %
Χημικοί
98 (9,8%)
153 (2)  (18,69%)
156,12 %


Επιπλέον στον τομέα της Ειδικής Αγωγής  έχουν προσληφθεί έως σήμερα  Φυσικοί 169 (75,78 %) , Χημικοί 35 (15,7%) , Βιολόγοι 10 (4,48%) και Γεωλόγοι 9 (4,03%) . Οι θέσεις αφορούν καθηγητές τόσο Γυμνασίου όσο και Λυκείου και οι διαφορές δεν δύνανται να δικαιολογηθούν από τις περισσότερες διδακτικές ώρες Φυσικής στο Γυμνάσιο, ενώ οι ώρες Χημείας είναι λιγότερες και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.


Από τον πίνακα των διορισμών αναπληρωτών φαίνεται ότι ο αριθμός προσλήψεων Βιολόγων και Γεωλόγων είναι αναλογικά μικρότερο από τα αντίστοιχα κενά, σε αντίθεση με τις προσλήψεις Φυσικών και Χημικών που είναι περισσότερες από τα κενά. Ο υψηλός αριθμός αναπληρωτών Βιολόγων, λοιπόν οφείλεται αποκλειστικά στα τεράστια κενά Βιολόγων που υπάρχουν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια όλης της χώρας.


Στην Α Αθήνας τα οργανικά κενά Βιολογίας ήταν 70 και τελικά προσλήφθηκαν 24 Αναπληρωτές Βιολόγοι. Στην Ανατολική Αττική τα οργανικά κενά ήταν 63 και τελικά προσλήφθηκαν 16 Αναπληρωτές. Στην Γ Αθήνας 36 και τελικά προσλήφθηκαν 5! Στην Αιτολωακαρνανία 26 και τελικά προσλήφθηκαν 6! Στην Α Μαγνησίας 24 και τελικά προσλήφθηκαν 3!


Είναι κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους δημιουργούνται έκτακτα λειτουργικά κενά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (έκτακτα γεγονότα, άδειες κ.α.). Αυτά που δεν είναι κατανοητά είναι
  1. πως οι λόγοι που αυξάνουν τα κενά των Φυσικών και Χημικών δεν ισχύουν για τους Βιολόγους και τους Γεωλόγους.  
  2. πως οι λόγοι που μειώνουν τα κενά Βιολογων και Γεωλόγων δεν ισχύουν για τους Φυσικούς και τους Χημικούς.


Εφόσον όλες οι Επιστημονικές Ενώσεις συμφωνούν μέσω των ανακοινώσεων τους για διαφανή τρόπο προσλήψεων και διορισμών καθώς και δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των ειδικοτήτων, είναι σαφές πως κάτι τέτοιο πρέπει να ακολουθεί τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, το οποίο τόσο βάλλεται από την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Επί τη ευκαιρία των επικείμενων προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. η Π.Ε.Β. ευελπιστεί πως αυτές θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων , και όχι στη λογική της ισοκατανομής μεταξύ των ειδικοτήτων απλά για «να δουλέψουν όλοι». Μια τέτοια λανθασμένη επιλογή θα έχει ως αποτέλεσμα την μόνιμη διδασκαλία επιστημονικών αντικειμένων από εκπαιδευτικούς άλλου κλάδου.


Η Επιτροπή Παιδείας
Της Π.Ε.Β.Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο