Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ:  α) Η με αριθμ. πρωτ. 502/23-10-2015 Ερώτηση


Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, σας γνωρίζουμε ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους για όλους τους καταναλωτές αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατεύθυνση προς την οποία κινούμαστε παρά των συνθηκών της περίσσειας ισχύος και του ελλείμματος ζήτησης, με εργαλεία που στοχεύουν στην μείωση του κόστους παραγωγής, όπως είναι η  βελτίωση του μίγματος, η διείσδυση των ΑΠΕ και η συμμετοχή μας στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά.

Για τους αγρότες ισχύει ειδική τιμολογιακή πολιτική για την ηλεκτροδότηση και τιμολόγηση των αγροτικών τους εγκαταστάσεων, η οποία πέραν της επιδότησης των δαπανών κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων, προβλέπει μειωμένα τιμολόγια σε σχέση με τα γενικά τιμολόγια. Η  ηλεκτρική ενέργεια που προορίζεται για γεωργική χρήση απαλλάσσεται τόσο από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, όσο και από τις χρεώσεις χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής. Ταυτόχρονα, οι μοναδιαίες χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)  και οι αντίστοιχες χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) στα αγροτικά τιμολόγια είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες χρεώσεις των γενικών τιμολογίων.
Όσον αφορά τη ρύθμιση χρεών αγροτών, η ΔΕΗ επικαιροποίησε πρόσφατα τον Κανονισμό των Διακανονισμών, αναθεωρώντας το πλαίσιο που διέπει τους διακανονισμούς ως απάντηση  στις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην περίοδο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε. Βάσει αυτού του νέου Κανονισμού, οι αγρότες, είτε είναι συνδεδεμένοι στη χαμηλή ή  στη μέση τάση, μπορούν να έχουν μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας και ευνοϊκότερους όρους ρύθμισης μακροχρόνιων οφειλών σε περισσότερες δόσεις μέσω βιώσιμων διακανονισμών.
Το ζήτημα της αποτροπής λήψης αναγκαστικών μέτρων από την πλευρά της ΔΕΗ σχετικά με την ρύθμιση των χρεών των αγροτών, απασχόλησε μεταξύ άλλων την σύσκεψη που συγκλήθηκε προ ημερών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή στελεχών της ΔΕΗ.
Στη συνάντηση αυτή, που στόχο είχε η προσπάθεια μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών να μην οδηγήσει σε κοινωνικές αδικίες, δόθηκε εντολή στη ΔΕΗ να αποφευχθούν οι αποκοπές αγροτικών παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς έχει καθυστερήσει η καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων.


 
                          Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων:  2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Δόμνα Σωτηριάδου
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο