Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Στο «σφυρί» βγαίνουν κόκκινα δάνεια 56 δισ ευρώ

Του Στέλιου Μορφίδη

Τα 56 δισ ευρώ φθάνουν συνολικά τα “κόκκινα” δάνεια που θα μπορούν από αύριο να αποτελέσουν εν δυνάμει στόχο για τα funds μετά και την αναμενόμενη ψήφιση των διατάξεων που ρυθμίζουν το πλαίσιο της διαχείρισης και μεταβίβασης απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90 ημερών από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα.

Εξ αυτών τα 40 δισ ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων (με ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ και 250 εργαζόμενους) και τα 16 δισ ευρώ είναι στεγαστικά, όχι πρώτης κατοικίας.


Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη από τις μέχρι τώρα κρούσεις που έχουν κάνει στελέχη επενδυτικών κεφαλαίων στις τράπεζες έχει διαφανεί ότι τα κερδοσκοπικά κεφάλαια θέλουν να κατεβάσουν πολύ τον πήχη της αγοράς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι άτυπες προσφορές που έχουν γίνει ή έχουν συζητηθεί τις τελευταίες εβδομάδες κατά τις οποίες η Αθήνα έχει γεμίσει από εκπροσώπους τέτοιων κεφαλαίων έχουν φθάσει ακόμα και στα 5 με 15 λεπτά του ευρώ!

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται κυρίως για δάνεια που έχουν πάψει να αποπληρώνονται και θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που τα έχει λάβει είναι στο στάδιο της πτώχευσης και η περιουσία τους εξαντλείται σε βιομηχανικά ακίνητα ή μηχανήματα.

Αντίθετα, στα 40 με 50 λεπτά του ευρώ εκτιμώνται οι τιμές για βιώσιμες επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό, προεξοφλώντας τη διαγραφή του ήμισυ της οφειλής με ανάληψη του μάνατζμεντ που θα εξασφαλίσει την εξυγίανσή της και στη συνέχεια την πώλησή της.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι ειδικές εταιρείες που θα ιδρυθούν στη χώρα μας για τη διαχείριση και μεταβίβαση των κόκκινων δανείων θα μπορούν να κάνουν ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης στους δανειολήπτες σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της διαφοράς της τιμής απόκτησης των «κόκκινων» δανείων. Επίσης θα μπορούν ακόμη και να χορηγούν δάνεια ή πιστώσεις σε δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια έχουν εξαγοράσει με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση τους.

Ωστόσο στις επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστικά βιωσιμότητας ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταβίβαση του δανείου με παράλληλη είσοδο του επενδυτικού φορέα στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Στην πρόσφατη έκθεσή της η ΤτΕ σημειώνει ότι η δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων θα βοηθούσε, εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, και στην ανάκτηση πόρων μέσω της πώλησης υφιστάμενων απαιτήσεων, προσελκύοντας παράλληλα επενδυτές που θα μπορούσαν να παράσχουν στήριξη στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες αναμένεται να βγουν κερδισμένες από την πώληση χαρτοφυλακίων ακόμα και σε αυτές τις χαμηλές τιμές, στον βαθμό που αφορούν δάνεια που δεν εξυπηρετούνται για μακρύ χρονικό διάστημα. Για τις κατηγορίες αυτές έχουν εγγράψει άλλωστε στους ισολογισμούς τους υψηλές προβλέψεις, και μετά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίησή τους μπορούν να τα διαγράψουν οριστικά από τα χαρτοφυλάκιά τους και μάλιστα να καταγράψουν και κέρδος.
Μάλιστα παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι ίδιες οι τράπεζες θα μπορούσαν να συμπράξουν με ιδιωτικά κεφάλαια, ξένα ή εγχώρια, για τη σύσταση εταιρειών διαχείρισης και μεταβίβασης κόκκινων δανείων.

Σημειώνεται πως σήμερα το σύνολο των «κόκκινων» δανείων φθάνει τα 107 δισ. ευρώ επί συνόλου χορηγήσεων ύψους 212 δισ. ευρώ.

Με βάση το σχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα οι δανειολήπτες και οι εγγυητές δεν θα αιφνιδιάζονται πριν πωληθεί το «κόκκινο» δάνειο τους καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, θα ειδοποιούνται εντός 12 μηνών πριν την μεταβίβαση με εξώδικη πρόσκληση να προχωρήσουν σε διακανονισμό. Σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινά η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2016 εξαιρούνται από τις αγοραπωλησίες οι μη εξυπηρετούμενες καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις, οι δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και οι πιστώσεις προς μικρές επιχειρήσεις (με αριθμό εργαζομένων έως 50 άτομα και κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ) και μεσαίες εταιρίες (με απασχολούμενους που δεν ξεπερνούν τα 250 άτομα και κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 50 εκατ. ευρώ) καθώς και τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για αυτές τις κατηγορίες θα θεσπιστεί κατάλληλο εφαρμοστικό πλαίσιο.

newmoney


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο