Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Θέμα: Ένταξη της πράξης με τίτλο : «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».


Στις 27/04/2016 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η υποβαλλόμενη για χρηματοδότηση από το Δήμο Θηβαίων πράξη με τίτλο : «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Το Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων σε συνέχεια έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το πρώτο που λειτούργησε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο Νομό Βοιωτίας και στην ευρύτερη περιοχή την 13η/5/2013.


Εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα του κτιρίου του Δημαρχείου Θήβας, σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς. Έχει εξυπηρετήσει μέχρι το Νοέμβριο 2015 συνολικά 89 γυναίκες. Το σύνολο των αιτημάτων ανήλθε στα 150, εκ των οποίων τα κυριότερα ήταν για ψυχολογική ενδυνάμωση, νομική πληροφόρηση, κοινωνική στήριξη ενώ παράλληλα καλύφθηκαν 4 αιτήματα γυναικών για παραπομπή σε ξενώνες φιλοξενίας, 2 εκ των οποίων ήταν μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους.


Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας συνιστά σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής, οι οποίες καλύπτουν την ανάγκη υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες- θύματα έμφυλης βίας, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών.

Στόχος του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κέντρου οι υποχρεωτικές δράσεις και υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι οι ακόλουθες:
  1. Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης
  2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση
  3. Δράσεις δικτύωσης
  4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.). Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον χώρο κυρίας χρήσης στην πρώτη στάθμη του κτιρίου του Δημαρχείου Θήβας (Κύπρου 3, Θήβα), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 17:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262089574, 2262089576 (Υπεύθυνες : κα Ζαχαρούλα Κυριακάκη, κα Αριστέα Καραμήτρου και κα Μαρία Μελετίου).


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο