Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Παραδείγματα – σοκ για τη νέα μεγάλη επιβάρυνση με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών και αγροτών.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ


Για τους Υπουργούς
1. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Οικονομικών.
3. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.ΘΕΜΑ: Παραδείγματα – σοκ για τη νέα μεγάλη επιβάρυνση με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών και αγροτών.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, αλλά αμφισβητήθηκαν αορίστως από την Κυβέρνηση, οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, στην έκτακτη εισφορά και στις κρατήσεις, που επιφέρει το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή την Κυριακή 8/05 από τη Συμπολίτευση, δημιουργούν ένα καταστροφικό τοπίο, καθιστώντας στην ουσία τους πολίτες «συνεταίρους» με το κράτος! Ειδικότερα, οι επιβαρύνσεις στους ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ είναι δυσβάστακτες και δεν μπορούν να καλυφθούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα έχουν ως εξής:

Περίπτωση 1 
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 12.000,00 €
ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 3.234,00 € 
φόρος εισοδήματος 1.928,52 € 
προκαταβολή φόρου (100%) 1.928,52 € 
τέλος επιτηδεύματος 650,00 €
εισφορά αλληλεγγύης 0,00 € 
τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 4.258,96 €  
ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 35,49%
Περίπτωση 2 
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 24.000,00 €
ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 6.468,00 € 
φόρος εισοδήματος 3.857,04 € 
προκαταβολή φόρου (100%) 3.857,04 € 
τέλος επιτηδεύματος 650,00 € 
εισφορά αλληλεγγύης (5%) 121,68 € 
τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 9.046,24 € 
ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 37,69%
Περίπτωση 3 
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 36.000,00 € 
 ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 9.702,00 € 
φόρος εισοδήματος 6.226,13 €
προκαταβολή φόρου (100%) 6.226,13 € 
τέλος επιτηδεύματος 650,00 € 
εισφορά αλληλεγγύης 490,83 € 
τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 12.704,91 €  
ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 35,29%
Περίπτωση 4 
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 50.000,00 € 
 ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 13.475,00 € 
φόρος εισοδήματος 9.713,59 € 
προκαταβολή φόρου (100%) 9.713,59 € 
τέλος επιτηδεύματος 650,00 € 
εισφορά αλληλεγγύης 1.099,99 € 
τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 15.347,83 € 
ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 30,70%
Περίπτωση 5 
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 70.000,00 € 
ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 18.865,00 € 
φόρος εισοδήματος 16.009,64 € 
προκαταβολή φόρου (100%) 16.009,64 € 
τέλος επιτηδεύματος 650,00 € 
εισφορά αλληλεγγύης 2.160,91 € 
τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 16.304,81 € 
ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 23,29%

Ανάλογη είναι η εικόνα της μεγάλης επιβάρυνσης και για τους ασφαλισμένους και φορολογούμενους ΑΓΡΟΤΕΣ, για τους οποίους οι αυξήσεις των εισφορών κλιμακώνονται ως το 2022. Ενδεικτικά είναι τα δύο παραδείγματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής:

Ποσοστό εισοδήματος του 2021 που θα καταβάλλει ο αγρότης για φόρους και εισφορές το 2022.
Παράδειγμα 1:
Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση, στην οποία απασχολείται ο σύζυγος , η σύζυγος και τα δύο ενήλικα τέκνα και της οποίας το φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα είναι 20.000 ευρώ.
Εισφορές
Αρχηγός της εκμετάλλευσης: 5440 ευρώ (20.000x0.272)
Ο/Η σύζυγος 1.339 ευρώ
1ο ενήλικο τέκνο 1.339 ευρώ
2ο ενήλικο τέκνο 1.339 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 9.457 ευρώ
Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών δηλαδή 20.000ευρώ-9.457ευρώ =10.543 ευρώ θα φορολογηθεί (φορολογία εισοδήματος με την ευνοϊκότερη εκδοχή) με φορολογικό συντελεστή 22%. Ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 9.878 x 0,22=2.173 ευρώ-2.000 ευρώ (αφορολόγητο) =173 ευρώ.Άρα το εναπομείναν ποσό θα ανέλθει στα 20.000 ευρώ - 9.457 ευρώ -173 ευρώ =10.370 ευρώ, δηλαδή ως ποσοστό το 51,85% των 20.000 ευρώ (το 48,15% αποδίδεται στο κράτος με την μορφή φόρων και εισφορών).
Παράδειγμα 2:
Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση, στην οποία απασχολείται ο σύζυγος, η σύζυγος και τα δύο ενήλικα τέκνα και της οποίας το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.
Εισφορές
Αρχηγός της εκμετάλλευσης : 8.160 ευρώ (30.000x0.272)
Η σύζυγος 1.339 ευρώ
1ο ενήλικο τέκνο 1.339 ευρώ
2ο ενήλικο τέκνο 1.339 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ : 12.177 ευρώ
Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών δηλαδή 30.000ευρώ-12.177 ευρώ =17.823 ευρώ θα φορολογηθεί με φορολογικό συντελεστή 22%.Ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 17.823 x 0,22= 3.923 -2.000 ευρώ (αφορολόγητο) =1.923 ευρώ.
Άρα το εναπομείναν ποσό θα ανέλθει στα 30.000 ευρώ -12.177 ευρώ -1.923 ευρώ =15.900 ευρώ δηλαδή ως ποσοστό το 53% των 30.000 ευρώ (το 47% αποδίδεται στο κράτος με την μορφή φόρων και εισφορών).
Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω παραδείγματα για τους αγρότες δεν έχουν προστεθεί το τέλος επιτηδεύματος (ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 650 ευρώ) η εισφορά αλληλεγγύης (ανέρχεται σε 2,2% για εισοδήματα 12.001-20.000ευρώ δηλαδή σε 128 ευρώ για την πρώτη περίπτωση) αλλά και ενδεχομένως το ποσό προκαταβολής φόρου ανάλογα με τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

Κατόπιν αυτών,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

Είναι ακριβή τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα/εκτιμήσεις και αν όχι, ποια είναι η σωστή εκτίμηση των επιβαρύνσεων για κάθε ξεχωριστή κατηγορία;
 Ο ερωτών Βουλευτής


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο