Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 15206/14-7-2016 πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων στις  18  ΙΟΥΛΙΟΥ του 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και ορισμός εκπροσώπων.

 1. Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης με τις εταιρίες : «ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος και Νεκτάριος Ο.Ε.»  και «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕ» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νόμιμης διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κυκλοφοριακής Ζωής».

 1. Έγκριση της β’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ)» (σχετ.  η υπ’ αριθ. 49/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΘ).

 1. Έγκριση της γ’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δ. Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ). (σχετ. η υπ’ αριθ. 63/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση χώρου στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ στην πλατεία των Αγίων Θεοδώρων και στη συμβολή των οδών Αγ.Αθανασίου και Θρεψιάδη στη Θήβα. (σχετ. η υπ’ αριθ. 72/2016 Απόφαση της Επ.Π.Ζ.).


 1. Έγκριση για την παραχώρηση ενάμιση (1 1/2) μέτρου στην πρόσοψη όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται επί της οδού Επαμεινώνδα και στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας και για την παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων πάνω στα «ντέκ» της οδού Επαμεινώνδα.

 1. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο : "Ανάπλαση της πλατείας Κεραμοπούλου Δήμου Θηβαίων".

 1. Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση της πλατείας Κεραμοπούλου Δήμου Θηβαίων", στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».

 1. Λήψη απόφαση  επί της αλλαγής της παραγράφου 5 του σχεδίου του πρωτόκολλου παράδοσης - παραλαβής για τη δωρεά από την Ενεργειακή ΜΑΡΙΣΤΙ Ανώνυμος Εταιρεία του έργου :  "Κατασκευή γηπέδου Τ.Κ. Ελλοπίας"  

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Αμπελοχωρίου».

 1. 'Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ 2016»

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : " Βελτίωση Δημοτικών Οδών Δήμου Θηβαίων 2015".

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο : «Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Θήβας».

 1. Έγκριση μελετών για επεκτάσεις Φ.Ο.Π. στην Δ.Ε Θηβών, στην οδό Βυζαντίου στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων στην Θήβα.

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 108/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης μιας θέσης απαγόρευσης στάθμευσης έξω από την οικία του Θανάσου Σπυρίδωνα επί της οδού Θίσβης, λόγω αποβίωσης του δικαιούχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο