Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Επένδυση της Sportsland στην Ασωπία της Βοιωτίας.


Σε επενδυτικό οργασμό…βρίσκεται ο όμιλος Θ. Βασιλάκη, επιδεικνύοντας ενδιαφέρον όχι μόνο για νέες αεροπορικές γραμμές αλλά και για τον τομέα του τουριστικού real estate, επενδύοντας έτσι τα κέρδη από τις αυξημένες τιμές των εισιτηρίων της Aegean Airlines. Ειδικότερα ο πρόεδρος της Aegean κ. Θόδωρος Βασιλάκης, όπως ανακοίνωσε σχετικά πρόσφατα, μέσω της κοινής εταιρίας με τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου “Sportsland Α.Ε.” πρόκειται να προχωρήσει σε έργα για δημιουργία γκολφ στην Αττική, καθώς όπως επεσήμανε “εντός της επόμενης 10ετίας αναμένεται να γίνουν περισσότερες επενδύσεις για εγκαταστάσεις γκόλφ στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων και αυτή της Sportsland”.

Πιο αναλυτικά, η κοινή εταιρία προτίθεται να υλοποιήσει μεγάλη τουριστική επένδυση, προϋπολογισμού 123 εκατομμυρίων ευρώ, στην περιοχή Ασωπία της Βοιωτίας. Η επένδυση της Sportsland στη Βοιωτία, σε απόσταση μόλις 75 χιλιομέτρων από την Αθήνα, περιλαμβάνει την ανέγερση τουριστικών κατοικιών, ξενοδοχείου, αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν και γήπεδο γκολφ, καθώς και συνεδριακού κέντρου.
Η Sportsland ιδρύθηκε το 2008 και συμμετέχουν σε αυτή από 50% η Autohellas (του ομίλου εταιρειών Βασιλάκη) και ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. Η εταιρεία, στο τέλος του 2013, κατείχε στην Ασωπία 3.239 στρέμματα αγροτεμαχίων, όπου σχεδιάζει να αναπτύξει την εν λόγω τουριστική επένδυση, ενώ μέσα στο 2014 η εταιρεία προσανατολιζόταν στην εξαγορά και άλλων αγροτεμαχίων στην περιοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο τέλος του 2014 ανερχόταν σε 12,1 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης, γνωστό ως fast track. Αν και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει στις αρχές του μηνός Ιουνίου, ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές το νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (fast track) με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων και από το εξωτερικό, δεν λείπει η ανησυχία από τους επενδυτές, και ειδικά από όσους έχουν υποβάλει αιτήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν εξετασθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ).
Στο διάστημα αναμονής των εγκρίσεων των προαναφερομένων ο όμιλος Βασιλάκη, στην προσπάθεια του να επεκταθεί όσο το δυνατόν, στον τομέα της αεροπορίας και να διατηρήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το μονοπώλιο που ήδη κατέχει, χθες, ανακοίνωσε και την πρόθεσή του να συμμετάσχει τόσο η ίδια όσο και ως μέλος κοινοπραξίας με την θυγατρική της Olympic AIR ΑΕ και να υποβάλει προσφορές στον διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εκμετάλλευση είκοσι τακτικών αεροπορικών γραμμών, ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ (Aegean Airlines).
Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει, τόσο η ίδια όσο και ως μέλος οινοπραξίας με την θυγατρική αυτής Olympic AIR ΑΕ και να υποβάλει προσφορές στον δημόσιο διαγωνισμό του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. ΥΠΑ/Δ1/Β/11373/1953/19.5.2016 πρόσκληση υποβολής προσφορών (C197/3.6.2016 επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ Δ1/Β/15239/2459/01.07.2016 ανακοίνωση του Διοικητή ΥΠΑ, για την εκμετάλλευση είκοσι τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας από 1η Οκτωβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 3η Αυγούστου 2016 ή, σε περίπτωση αναβολής, η νέα ημερομηνία που θα οριστεί. Σημειώνεται ότι δεν ορίζεται ποσό στην πρόσκληση ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω Διαγωνισμό.
Περαιτέρω, ανακοινώθηκε από την εταιρεία ότι οι ανώνυμες εταιρείες – μέτοχοί της, που οφείλουν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να της παράσχουν εμπροθέσμως πλήρη στοιχεία για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετοχών τους κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ως άνω ΠΔ, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσής τους με την εν λόγω υποχρέωσή τους στερούνται των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα.
mononews


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο