Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΦοΔΣΑ με τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΙΣΑ 3


Πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2016 συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΦοΔΣΑ με τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ε.ο.αν) και αντικείμενο το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».

Από την πλευρά του Δικτύου τονίσθηκε η αναγκαιότητα για συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών (ε.ο.αν, ΚΕΔΕ, Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων και Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία στην κατεύθυνση των στόχων που θέτει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) και τα Τοπικά Σχέδια των Δήμων.
Οι θέσεις του Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α και των Δήμων, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί σε πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αποτελούν την βάση για έναν εποικοδομητικό διάλογο.
Τονίσθηκε επίσης η ελλιπής στελέχωση του ε.ο.αν καθώς και η καθυστέρηση σειράς ενεργειών, όπως η έκδοση της ΚΥΑ για την αδειοδότηση των πράσινων σημείων αλλά και η καθυστέρηση στην έκδοση των σχετικών προσκλήσεων για χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή, σε εφαρμογή των τοπικών σχεδίων των Δήμων.
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο.
Στην συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, συζητήθηκε το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τους Φο.Δ.Σ.Α όπως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, οι χρηματοδοτήσεις των έργων, το νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση αλλά και τρέχοντα θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α και των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Ο κ. Υπουργός έθεσε τους άξονες και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων που θέτει το νέο Ευρωπαϊκό & Εθνικό πλαίσιο και κοινή ήταν η θέση, ότι μέσα από την συνεργασία των εμπλεκομένων μερών να εργαστούμε για την υλοποίησή τους και για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 


Θήβα: 25/11/2016Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο