Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Η ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ 90 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Α. Ο Βουλευτής Βοιωτίας και Αν. Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης ΝΔ, Βαγγέλης Μπασιάκος, σε Ερώτησή του προς τη Βουλή (308/12.10.2016), σχετικά με το συνολικό ποσό οφειλόμενων φόρων προς το Δημόσιο, ζήτησε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών για τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που οδηγεί σε εξειδικευμένες αναφορές για επιστροφές ή συμψηφισμούς φόρων, για ποιο λόγο δεν ισχύει το ίδιο για το σύνολο των προς συμψηφισμό ή επιστροφή φόρων, για το ποιο είναι το σύνολο των φόρων που βρίσκεται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού, καθώς και ποιο είναι το ύψος των οφειλόμενων προς το δημόσιο φόρων ανά κατηγορία και στο σύνολο.

Σύμφωνα με την από 28.11.2016 σχετική απάντηση της Υφυπουργού Οικονομικών κας Κ. Παπανάτσιου, το σύνολο των οφειλόμενων προς το Δημόσιο φόρων ανέρχεται στα 89.842.762.182 ευρώ! Το ποσό αυτό περιλαμβάνει οφειλές ληξιπρόθεσμές και μη, χωρίς τα συνεισπραττόμενά τους. Σύμφωνα με την Υπουργική απάντηση, το σύνολο των φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού (εκτός φορέων της γενικής κυβέρνησης) ανέρχεται σε 3.584.023.089 ευρώ.
Το σύνολο των 89.842.762.182 οφειλόμενων προς το δημόσιο αναλύεται ως εξής:
 • Άμεσοι φόροι: 249.480.010,63
 • Εισόδημα: 19.459.178.758,16
 • Ειδικές κατηγορίες εισοδήματος: 59.338.549,44
 • Φόροι στην περιουσία: 4.170.090.658,34
 • Πρόστιμα 'Αμεσοι: 111.865.152,59
 • Έκτακτοι 'Αμεσοι: 325.723.500,30
 • Λοιποί 'Αμεσοι Φόροι: 48.059.246,47
 • Έμμεσοι Φόροι: 45.473.439,79
 • ΦΠΑ: 20.057.930.354,77
 • Μεταβ. κ΄Συγκ. Κεφαλαίου: 102.299.116,51
 • Τέλη και Χαρτόσημα: 244.331.047,78
 • Φόροι Κατανάλωσης: 218.555.497,00
 • Λοιπές Εισφορές: 81.964.475,14
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: 2.547.581,09
 • Έμμεσοι υπέρ τρίτων: 287.355.692,26
 • Τέλη Κυκλοφορίας: 324.941.962,22
 • Πρόστιμα Έμμεσων Φόρων: 3.898.743.120,28
 • Λοιποί Έμμεσοι Φόροι: 38.852.624,36
 • Μη φορολογικά έσοδα: 361.758,67
 • Μισθώματα: 157.106.927,95
 • Υπηρεσίες: 125.210.841,24
 • Δικαστικά έξοδα: 1.438.074.918,53
 • Αχρεωστήτως Καταβληθέντα: 883.593.880,32
 • Πρόστιμα ΚΒΣ: 31.459.155.584,43
 • Δάνεια: 1.829.097.402,86
 • Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 233.947.383,72
 • Λοιπά Πρόστιμα-Μη Φορολογικά: 1.161.772.009,60
 • Παράβολα: 323.374,05
 • Καταλογισμοί: 1.573.677.650,22
 • Δασμοί: 2.223.342,96
 • Τέλη και Πρόστιμα Τελ. : 458.984.620,76
 • Ακάλυπτες επιταγές: 4.542.468,76
 • Λοιπά μη φορολογικά: 779.992.111,72
 • Διάφορα μη φορολογικά: 7.966.789,57
Η υφυπουργός Οικονομικών διαβιβάζει στη Βουλή και στοιχεία για την εξέλιξη των ρυθμίσεων που αντλήθηκαν στις 14.10.2016. Προκύπτει ειδικότερα ότι:
 • Οι οφειλές που εντάχθηκαν αρχικά στις ρυθμίσεις του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 11.649.719.903,95
 • Ενεργές ρυθμίσεις του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 6.625.981.494,08 ευρώ.
 • Ρυθμίσεις που έχουν εξοφληθεί του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 2.034.193.859,43
 • Ρυθμίσεις που έχουν απολεσθεί του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 2.451.481.885,52
 • Συνολική Είσπραξη των ρυθμίσεων του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 5.089.615.735,53 ευρώ
 • Συνολική αναμενόμενη είσπραξη έως το τέλος του 2017 του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 2.921.007.986, 72 ευρώ.

Β. Εξάλλου ο κ.Μπασιάκος εκπροσώπησε, το βράδυ της Τετάρτης 30 Νοεμβρίου, τον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσημη Τελετή Απονομής των Βραβείων Επιχειρηματικότητας «ΚΟΥΡΟΣ 2016», στο ξενοδοχείο Intercontinental.Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο