Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Αναβάθμιση της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ Ιστιαίας, από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2015 ανέλαβε την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιστιαίας, ως καθολικός διάδοχος του «Φορέα Διαχείρισης Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Εύβοιας». 

Από τη στιγμή που ο Φορέας κατέστη αρμόδιος για τη λειτουργία του έργου, με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργία της εγκατάστασης και την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες σε σχέση με τον ΧΥΤΑ Ιστιαίας όπως παρακάτω : 


 Διενεργεί δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις των παραγόμενων στραγγισμάτων σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο, ενώ υπάρχει αδιάλειπτη καθημερινή χωματοκάλυψη των απορριμμάτων 

 Με την υπ’ αριθμ. 91/17-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν τα απαιτούμενα έργα για την αναβάθμιση του συστήματος υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ Ιστιαίας, στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας. 

 Με την υπ’ αριθμ. 84/21-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 255/04-11-2016 απόφαση και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, αποφασίστηκε η «Κατασκευή Τεχνητού Υγροβιότοπου Επιφανειακής ροής στο κατάντι σημείο του ΧΥΤΑ Ιστιαίας Εύβοιας», από ίδιους πόρους του Φορέα, ως ένα προληπτικό μέτρο αποφυγής τυχόν διαρροής υγρών αποβλήτων, που θα υπήρχε πιθανότητα να συμβεί υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 Στον Προϋπολογισμό του Φορέα για το έτος 2017 έχει συμπεριληφθεί ποσό για την «Υδραυλική απομόνωση Β΄ Φάσης του Κυττάρου Ιστιαίας», ύψους 60.000,00 ευρώ, έργο το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της παραγόμενης ποσότητας υγρών αποβλήτων. 

 Με την υπ’ αριθμ. 283/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων και συμπληρωματικά έργα στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας», στην πρόσκληση 14.6i.26- 27.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που είναι ενεργή, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων για την κατασκευή του. 

Ο συνδυασμός των ενεργειών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και η δρομολόγηση των ενεργειών και των έργων που απαιτούνται για την αναβάθμιση της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ Ιστιαίας, θεωρούμε ότι αποτελούν τα πρώτα βήματα της λύσης του διαχρονικού προβλήματος που είχε δημιουργηθεί και κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. 

Ωστόσο, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιστιαίας όσον αφορά τη διαχείριση των στραγγισμάτων, θα επιλυθούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (ένταξη σχετικού έργου για χρηματοδότηση και κατασκευή αυτού) ώστε ο ΧΥΤΑ Ιστιαίας να λειτουργεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αδειοδοτήσεις του. 

Το Δ.Σ του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε 

Θήβα  02/12/2016 
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο