Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Ἐπαγγελματίες δολοφόνοι

Ὅταν ὅλη ἡ «ἀστυνομία» προστατεύῃ τὸν προδότη!

Ἄλλα ἀναζητοῦσα κι ἄλλα βρῆκα ἐμπρός μου.
Ὅλη ἡ «ἀστυνομία»  πλέον, ἐπισήμως, δίχως κἂν νὰ κρατᾶ τὰ προσχήματα, τάσσεται ἐμφανῶς ὑπὲρ τῆς προστασίας αὐτῶν ποὺ μᾶς γελοιοποιοῦν καθημερινῶς! Αὐτῶν ποὺ καταστρατηγοῦν κάθε ἀνθρώπινο δικαίωμά μας καὶ καταπατοῦν κάθε νόμο τοῦ Συντάγματος! Γιατί;

Στὸ Ἡράκλειο ματαίωσαν τὴν παρέλασιν.
Στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἔστησαν μίαν παράστασιν ποὺ ὅμοιά της πουθενὰ στὸν κόσμο. Ἔως κι ἐλευθέρους σκοπευτὲς στόλισαν, τάχα μου γιὰ νὰ μὴν στραφῇ κάποια κάνη ἀπὸ τὰ πολεμικὰ ὅπλα ποὺ παρήλαυναν καὶ τοὺς καθαρίσῃ! (Τάχα μου λέμε, διότι ἐὰν πράγματι εἶχαν τέτοιον φόβο, θὰ φρόντιζαν νὰ κρυφτοῦν στὶς ποντικότρυπές τους!!!)
Καὶ ἡ «ἀστυνομία» παντοῦ παρούσα, δίχως καμμίαν συναίσθησιν τοῦ πραγματικοῦ της ῥόλου!!!
Στὴν Καλλιθέα μία ἀπὸ τὰ ἴδια!!!!

 Ἕνας στρατός, κατοχικὸς λέγεται, περιφρουρεῖ τὸν δήμαρχο!
Νά γελάσω; Νά κλάψω; Νά οὐρλιάξω;
Ἀστυνομία: κρατικὴ ὑπηρεσία, ἐντεταλμένη τὴν ἐσωτερικὴν ἀσφάλειαν τοῦ κράτους. (Λεξικὸν Δημητράκου, ἐκδόσεις Γιοβάννη, Ἀθῆναι 1969)
Ἡ ἀστυνομία λοιπὸν εἶναι αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ διασφαλίζῃ τοῦ νόμου τὴν φύλαξιν!
Ἀλλά ποίου νόμου; Αὐτοῦ πού ὑπακούει στό Σύνταγμα ἢ αὐτοῦ πού τό καταστρατηγεῖ;
Δὲν νομίζω πὼς χρειαζόμαστε ἀπαντήσεις ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ἐρωτήματος. Τὶς ἔχουμε ἤδη πρὸ πολλοῦ λάβει καὶ ἀντιλαμβανόμαστε πὼς αὐτὴ ἡ ἀστυνομία δὲν ὑπηρετεῖ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων τὸ κράτος τῶν Ἑλλήνων.
Ἀντιθέτως μάλλιστα.
Ὑπηρετεῖ θρασύτατα τὸ κράτος τῶν τραπεζιτῶν κι αὐτῶν ὅλων ποὺ καταστρατηγοῦν τὸ κράτος τῶν Ἑλλήνων.
Κάποτε ἔδωσαν ἕναν ὅρκο ὅλοι αὐτοί. Σέ ποιόν τόν ἔδωσαν καί γιατί;
Ἀφῆστε καλλίτερα… Μέρος τῆς παραστάσεως ἦταν! Σιγὰ μὴν ἀντελήφθηκαν σὲ ποιὸν καὶ γιατὶ ὡρκίσθησαν! Μέ τέτοιαν λοβοτομή μποροῦν;
Σήμερα ἡ «ἀστυνομία» ἐπισήμως ὑπηρετεῖ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀποφασίσει  νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν! Πῶς ἀλήθεια λέγεται αὐτός πού ὑπηρετεῖ τό προδότη; Μήπως λέγεται κι αὐτός προδότης;
Κάτι τελευταῖο.
Ἐδῶ καὶ χρόνια διαβὰζουμε διάφορες ἀνακοινώσεις, ἐξαγγελίες, ἀποφάσεις τῶν κάποιων «ἀστυνομικῶν» ποὺ «διαχωρίζουν» τὴν θέσιν τους ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν. Ποῦ εἶναι λοιπόν οἱ παραιτήσεις τους; Γιατί ἀκόμη κρατοῦν τά πόστα τους καί δέν ἀντιδροῦν; Γιά νά μειώσουν τίς δικές μας ἀντιδράσεις καί τήν δυσαρέσκεια; Μόνον αὐτό τούς ἀπασχολεῖ; Τό ξύλο καί τό φτύσιμο καί ἡ περιθωριοποίησις ἀπό τόν γείτονα;
Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ δική τους ΞΕΚΑΘΑΡΗ στάσις γιά τό ζήτημα τῆς ἐγκληματικότητος; Μόνον κλᾶψες ἀκοῦμε διαρκῶς ἀλλὰ ἀπὸ δράσεις, πράξεις καὶ κινήσεις ΤΙΠΟΤΑ!!! Μήπως κατά βάθος συμφωνοῦν καί συναινοῦν ἀκόμη κι ὅταν …διαφωνοῦν; Τί στό καλό νά τούς κάνουμε τόσους προσκυνημένους; Σέ τί θά βοηθήσουν τήν αὐριανή μας κοινωνία; Ἢ θά περάσουν ἀπ’ εὐθείας κι ἐτοῦτοι στά ὑλικά πρός ἀνακύκλωσιν;
Ἕλληνες, ὅσοι ἀντιλαμβάνονται πὼς ἡ παράστασις φθάνει στὸ τέλος της, ξέρουμε.
Βλέπουμε. Ἀναγνωρίζουμε πλέον τὴν πορεία καθῶς καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν μας. Ὅπως στρώσαμε θὰ κοιμηθοῦμε! Κι ὅπως ἔστρωσαν αὐτοί, ἔτσι καὶ θὰ κοιμηθοῦν!
Ἂς πιστεύουν τώρα στὴν πλαστὴ κι εὔθραυστη  παντοδυναμία ποὺ   τοὺς δίδουν τὰ ὅπλα τους. Εἶναι τόσο εὐθραυστη ποὺ δὲν θὰ χρειαστῇ κανένα μεγάλο χρονικὸ διάστημα γιὰ νὰ καταρρεύσῃ! Ἐν μία νυκτὶ θὰ τὸ πάθουν!
Ναί, αὐτὰ τὰ κοπρόσκυλα, ποὺ ἐμεῖς μὲ τὸν ἱδρώτα μας καὶ τὸν κόπο μας καὶ τὸν πόνο μας τὰ ταΐζουμε καὶ τὰ συντηροῦμε, αὐτὰ τὰ ἴδια κοπρόσκυλα σὲ λίγον καιρὸ θὰ εἶναι σκόνη! Ἐδῶ θὰ εἴμαστε καὶ θὰ καμαρώσουμε αὐτὸ τὸ μέγα θέαμα!
Ὅμοιό του ποτὲ ξανά!
Φιλονόη.
Σημείωσις: Τὰ εἰσαγωγικὰ μπαίνουν σὲ κάθε περίπτωσιν ποὺ τὰ γεγονότα συμβαίνουν μόνον γιὰ τὸ «φαίνεσθαι» κι ὄχι γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ ῥόλου ποὺ ἔχει ὁριστεῖ. Αὐτὴ ἡ «ἀστυνομία» εἶναι ὁ στρατὸς κατοχῆς. Εἶναι οἱ γνωστοὶ χίτες τῆς Κατοχῆς. Εἶναι τὰ τάγματα ἀσφαλείας. Καὶ πλέον δὲν θεωροῦνται διόλου Ἕλληνες! Λυπᾶμαι πάρα πολύ. Διατηροῦσα κάποιες ἐλπίδες ἔως πρὸ τινός. Τώρα κατάλαβα πὼς ἀδίκως τὶς διατηροῦσα! Εἶναι ἀδύνατον νὰ συνδιαλαγοῦμε μὲ προδότες. Οἱ προδότες, κάθε εἴδους, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀξίζουν μόνον ὅσα ἀναλογοῦν στὸ εἶδος τους. Κρίνει ὁ καθεῖς ἐξ ἡμῶν μόνος του τὸ τί!
http://www.filonoi.gr/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο