Σάββατο 17 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου  στη Δομβραίνα και στην Αλυκή Βοιωτίας η Περιβαλλοντική Ημερίδα που διοργάνωσε  το ΚΠΕ Άμφισσας  σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Βοιωτίας. H υλοποίηση της ημερίδας έγινε στo πλαίσιο του περιφερειακού δικτύου «Κορινθιακός η μικρή μας θάλασσα» και είχε θέμα:
«Κορινθιακός: ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα – Η περίπτωση της παραλίας Δομβραίνας». Μέσα στο γενικότερο κλίμα μιας πολυμέτωπης και στοχευμένης δράσης(Συλλόγων και φορέων, αυτοδιοίκησης, διεθνών οργανώσεων και δειλά-δειλά του επίσημου κράτους) προσανατολισμένης στη διερεύνηση και  στην προσπάθεια επίλυσης των περιβαλλοντικών-οικολογικών προβλημάτων του Κορινθιακού κόλπου η εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής δίνει το δυναμικό παρόν προσεγγίζοντας το θέμα μέσα από την εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, εμπλέκοντας τους μαθητές σε διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες. Αναντίρρητα η δόμηση ισχυρών περιβαλλοντικών συνειδήσεων στους μαθητές σήμερα, εξασφαλίζει ενεργούς πολίτες του αύριο, ικανούς να αποκτήσουν στάσεις και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να εξασφαλίσουν αυτό που θεωρείται και είναι “ποιότητα ζωής” σε μια κοινωνία βιώσιμη η οποία στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για να υλοποιήσει τον παραπάνω στόχο δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών οι οποίοι μέσα από την εκπόνηση αντίστοιχων Προγραμμάτων ανακαλύπτουν, αναδεικνύουν και ερευνούν περιβαλλοντικά ζητήματα του τόπου τους, ενώ παράλληλα εξασκούνται στην  αντιπαράθεση απόψεων, στην  έρευνα, στην κριτική επεξεργασία και   δράση.  Οι εκπαιδευτικοί πλέον έχουν σε μεγάλο ποσοστό αντιληφθεί ότι τέτοιου είδους προγράμματα δεν αποτελούν «πολυτέλεια» αλλά σημαντική ανάγκη για το σύγχρονο σχολείο  και αυτός είναι και ο λόγος που ανταποκρίθηκαν θερμά στο κάλεσμα αυτής της επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα της ημερίδας βασίστηκε σε τρεις σημαντικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η πρώτη είναι ότι το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ οφείλουμε να το προσεγγίζουμε σε όλες του τις διαστάσεις: ως βιο-φυσικό περιβάλλον το οποίο συγκροτείται από τα φυσικά συστήματα  αλλά και ως ανθρωπογενές περιβάλλον όπως αυτό έχει δημιουργηθεί και διαμορφωθεί από την παρέμβαση του ανθρώπου και από το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του. Η δεύτερη είναι ότι η γνώση για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να συνδέεται με την επιτόπου δράση  και να εξακτινώνεται σε διαφορετικά θεματικά και επιστημονικά πεδία και η τρίτη ότι  σχολείο και τοπική κοινωνία οφείλουν να μοιράζονται προβληματισμούς, ευθύνες αλλά και παρεμβάσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, το επιστημονικό προσωπικό του ΚΠΕ Άμφισσας στις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις του, ανέπτυξε θέματα όπως η «Βιοποικιλότητα του χερσαίου &θαλασσίου οικοσυστήματος του Κορινθιακού κόλπου» και η «Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασής του». Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στο ακροατήριο να γνωρίσει τη «μικρή Μεσόγειο» ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα φάσεων της ιστορίας της γης και του αρχείου της ζωής, ως λίκνο και μήτρα πολιτισμού, ως ένα ακούραστο  εργαστήριο γεωλογικών φαινομένων, έναν πλούσιο βιότοπο με τα παμπάλαια λιβάδια της Ποσιδωνείας, τα πολύχρωμα κοράλλια, τα σπάνια είδη δελφινιών, τις πλούσιες σε φυτοκοινωνίες-οικοσυστήματα και τοπία νησίδες του. Παράλληλα αναδείχθηκαν  οι πληγές που έχουν δημιουργήσει στον κλειστό αυτό κόλπο η ανθρώπινη υπερεκμετάλλευση, η αστική και βιομηχανική ρύπανση και η υπεραλίευση. Επιπλέον  το ΚΠΕ Άμφισσας παρουσίασε το περιφερειακό δίκτυο «Κορινθιακός η μικρή μας θάλασσα» το οποίο δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά προχωρά  στην ενημέρωση του κοινού για τα φλέγοντα ζητήματα του κόλπου. Άλλωστε προσεγγίζει τον Κορινθιακό πολυπρισματικά: ως θαλάσσιο και χερσαίο πέρασμα, ως βιοποριστικό μέσο, ως μόνιμη κατοικία, ως τουριστικό προορισμό. Αξίζει να επισημανθεί η συμμετοχή στην ημερίδα της Δ/νουσας Συμβούλου και του Υπεύθυνου Περιβάλλοντος της ΔΙΑ.ΔΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.ΑΕ( «Διαχείριση και Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας») οι οποίοι ανέπτυξαν αντίστοιχα το θεσμικό πλαίσιο και τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος της συγκεκριμένης περιοχής. Ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς τα στάδια υλοποίησης και τα πεδία εξακτίνωσης ενός περιβαλλοντικού προγράμματος επιμένοντας στην αξιοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων που εμπλουτίζουν γενικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία και προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν. Επιστέγασμα του πρώτου μέρους της ημερίδας αποτέλεσε δρώμενο από τους μαθητές του Γυμνασίου Δομβραίνας που συμμετείχαν φέτος στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Το δεύτερο μέρος της ημερίδας πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αλυκής με την καθοδήγηση του Υπευθύνου και του Αναπληρωτή Υπευθύνου του  ΚΠΕ Άμφισσας καθώς και μελών της  Π.Ο ΚΠΕ Άμφισσας  και περιελάμβανε εργασία πεδίου με δύο κυκλικά εργαστήρια. Το ένα με θέμα «Μελετώντας το θαλάσσιο περιβάλλον  περπατώντας τη παραλία. Εκτίμηση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού της παράκτιας ζώνης (Οξύτητα, αλατότητα, θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, κτλ) και επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα» και το άλλο με θέμα «Βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά της χερσαίας παράκτιας ζώνης  (τύποι οικοτόπων, υποβάθμιση βιοποικιλότητας- ανθρώπινες επιδράσεις, ερημοποίηση κτλ). Προτάσεις διαχείρισης». Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση όπου αναπτύχθηκαν προβληματισμοί με επίκεντρο την εικόνα του Κορινθιακού σήμερα καθώς  και τις προσπάθειες για την αξιοποίηση και προστασία  του. Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία και οι παρεμβάσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ημερίδα (Δήμαρχος  και Υπεύθυνος Περιβάλλοντος  Δήμου Θήβας –εκπρόσωποι της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης) που επιβεβαίωσαν τη διάθεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να δημιουργεί και να διαμορφώνει ιδανικές συνθήκες αμφίδρομης επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα. Η ζεστή και άψογη επίσης φιλοξενία του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Δομβραίνας συντέλεσε στην επιτυχία της ημερίδας. Με δεδομένο ότι η περιβαλλοντική πορεία μιας χώρας εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από την παιδεία και την κουλτούρα της και το ότι η Π.Ε. μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας, οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε αυτοί να αποκτήσουν  υψηλή κατάρτιση σε περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και  ικανότητες μετάδοσης της περιβαλλοντικής γνώσης με αποδοτικό τρόπο.
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο