Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΗΒΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

Το Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Θηβαίων πως εκδόθηκε η με αριθμό 196/18-09-2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής του Δήμου Θηβαίων, σχετικά με την κατάσχεση ποσού 321.689,90€, λόγω οφειλών της ΔΕΥΑΘ προς την ΕΥΔΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι είναι άμεσα εκτελεστή η κατάσχεση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, κατά του Δήμου Θηβαίων.


Υπενθυμίζουμε ότι η δημοτική αρχή με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΘ στις 6-8-2014, είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει ζήτημα κατάσχεσης οφειλών από το Δήμο, αφενός γιατί υπήρχε αναστολή της εφαρμογής της απόφασης μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων (που ήδη εκδικάστηκαν στις 4-9-2014 και εκδόθηκε η ανωτέρω 196/2014 απόφαση) και γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαπραγμάτευσης για συνολική ρύθμιση της οφειλής. Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι ήδη από το Δεκέμβριο 2013, η δημοτική αρχή βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για την μείωση της τιμής του νερού που λαμβάνει η ΔΕΥΑΘ από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με τη διαβεβαίωση μάλιστα ότι επίκειται πολύ συμφέρουσα διαμόρφωση της τιμής, που μπορεί να φθάσει έως την μη καταβολής τιμήματος!

Όμως, ενώ αναμενόταν αυτή η προνομιακή τιμή για τη ΔΕΥΑΘ, εντούτοις ήρθε η κατάσχεση και ενώ υπήρχε, κατόπιν της κατάσχεσης, η διαβεβαίωση ότι δεν υφίσταται ζήτημα κατάσχεσης, τώρα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσα να παρακρατήσει η ΕΥΔΑΠ το ποσό της κατάσχεσης (321.689,90€), με όλες τια αρνητικές συνέπειες για τις υποχρεώσεις του Δήμου, προς τους υπαλλήλους του και για άλλες άμεσες αναγκαίες υποχρεώσεις του.

Τι προτίθεται να πράξει η δημοτική αρχή; Ποια είναι η εξέλιξη της "διαπραγμάτευσης"; Πώς θα αντιμετωπίσει την επικείμενη άμεση παρακράτηση όλου του ποσού της κατάσχεσης, μέσω του Ταμείου παρακαταθηκών (άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2744/1999);  Σε τι θα μας διαβεβαιώσει σήμερα;

Η ευθύνη της δημοτικής αρχής είναι τεράστια, ενώ ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος ήταν τουλάχιστον επιπόλαιος και χωρίς σχεδιασμό. Το Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας ζητά να γίνει άμεσα δημοτικό συμβούλιο, με θέμα αυτό και να ληφθούν αποφάσεις αντιμετώπισης αυτής της αρνητικής εξέλιξης καθώς και να ενημερωθούν οι συμπολίτες για το ζήτημα αυτό. Είχε ζητηθεί  ήδη από το Δημοτικό συμβούλιο της 30-07-2014 αλλά και μετά, μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτού του θέματος, αλλά δεν έγινε δεκτή από τη δημοτική αρχή. Ελπίζουμε η δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει έστω και τώρα, το ζήτημα αυτό με δημοσιότητα, με ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών, και με τρόπο υπευθυνότητας και δυναμικής διεκδίκησης και όχι με έωλες διαβεβαιώσεις.

Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας
Θήβα, 22 Σεπτεμβρίου 2014Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο