Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Δημιουργία ιστοσελίδας από τον Δήμο Στυλίδας για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών και νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο Δήμαρχος Στυλίδας δημιούργησε το νέο δικτυακό ιστότοπο, http://paraction.gr/ της πρωτοβουλίας "ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ - PARACTION" σχετικά με την πρόταση σύστασης σύμπραξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών και νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


Ως Δήμαρχος Στυλίδας, εκτιμώ ότι όλες οι παράκτιες ζώνες, τα ειδικά παράκτια οικοσυστήματα, τοπία και οι Νήσοι των θαλάσσιων κόλπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποτελούν μοναδική ΚΟΙΝΗ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά & χρήζουν προστασίας αλλά και ορθολογικής εκμετάλλευσης, με σύνεση προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών.
Με γνώμονα ότι η ΠΕΣΕ συγκαταλέγεται στις παράκτιες Περιφέρειες της ΕΕ και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών δράσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία σύστασης σύμπραξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και νήσων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την πεποίθηση ότι αποτελεί τη βέλτιστη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ζητούμενο αποτελεί η συνεργασία όλων των Δήμων, κοινωνικών και παραγωγικών τοπικών φορέων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μέσα από συντονισμένες δράσεις για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και νήσων, για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης και Παράκτιας Αναγέννησης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Προσδοκία είναι να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο, για την Περιφέρεια και τις τοπικές κοινότητες ώστε:
• να κάνουν σταθερά βήματα προς αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη,
• να «καινοτομήσουν» σε όρους αντιμετώπισης των Διατοπικών και Υπερτοπικών προβλημάτων και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στην Περιφέρειά μας.

Προτείνουμε τη δημιουργία:

Σύμπραξης για την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση όλων των παράκτιων ζωνών και νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το διακριτικό τίτλο

«Παράκτιον – Paraction»
Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν;

ΟΤΑ
Δημόσιοι φορείς,
Οικονομικοί φορείς,
Επαγγελματικοί φορείς,
Παν/κά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα,
Μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύλλογοι
Κοινωνικοί φορείς,
Ενδιαφερόμενο κοινό.
Η συμμετοχή συμπεριλαμβάνει συμβουλευτικούς φορείς, έρευνες ή δημόσιες ακροάσεις.

Ποια η προτεινόμενη νομική μορφή της σύμπραξης;

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΚΕ)

Οι αρχές που θα την διέπουν:

Αντιπροσωπευτικότητα στη συμμετοχή
Διαφάνεια στη διαχείριση
Αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή δράσεων
Δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων
Ευελιξία ανταπόκρισης στις προδιαγραφές και προσαρμογές του έργου
Πλεονεκτήματα της σύμπραξης Paraction είναι:

Ανάληψη στοχευμένων δράσεων,
Ευέλικτο οργανωτικό σχήμα,
Συλλογική εκπροσώπηση,
Αντιπροσώπευση της γεωγραφικής έκτασης,
Πολυκλαδική ταυτότητα
Ανοικτή στις προτάσεις και πρωτοβουλίες


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο