Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Δήμος Θηβαίων : Ενημέρωση για την έναρξη αντιπυρικής περιόδου από 01/05/2016

Με αφορμή την έναρξη της  φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου, το τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων υπενθυμίζει στους κατοίκους άλλα και επισκέπτες του Δήμου, τις δράσεις πρόληψης, που οφείλουν να υιοθετήσουν μέχρι τη λήξη αυτής στις 31η Οκτωβρίου, προκειμένου να αποτραπεί η εκδήλωση πυρκαγιάς :


• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.
• Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είστε σε κίνηση.
• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές σε περιόδους υψηλού κίνδυνου
• Καθαρίστε τις ιδιοκτησίες σας από σωρούς ξερών κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών.Ειδικότερα:
 • Oι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση –καθαρισμό καθώς και την απομάκρυνση  της βλάστησης και τυχόν άλλων καυστών υλικών , σκουπιδιών κλπ, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

 • Επίσης, οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων  πλησίον δασικών εκτάσεων (Μοσχοποδίου , Κιθαιρώνα κλπ), θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό-αποψίλωση της βλάστησης και τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας προς την πλευρά του δάσους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
   
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  των υπόχρεων, ο Δήμος με βάση τη σχετική Νομοθεσία  ( υπ. αρ.  4/12 Πυροσβεστική Διάταξη και Ν. 3852/10 άρθρο 94, παρ. 1 « Καλλικράτης»)  επιβάλλει  πρόστιμα. Οι υπόχρεοι επίσης που δεν συμμορφώνονται  διώκονται  ποινικά  βάση του  άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, και ο καθαρισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με χρέωση  των ιδιοκτητών. Yπόψη ότι το προσωπικό του Δήμου λόγω της μεγάλης έκτασης δεν επαρκεί και για τον καθαρισμό θα χρησιμοποιηθεί εφόσον απαιτηθεί , εξωτερικός συνεργάτης όπου το κόστος καθαρισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερο.        
 • Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της  υπ’ αρ.9/2000  Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1459/Β/30-11-200), όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει με την  9Α /2005 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1554) καθώς και την υπ' αριθ. 1/2016 Πυροσβεστική Διάταξη ( ΑΠ 1211 Φ.700.1/25-04-2016 ΠΕ.ΠΥ. Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιους τους δασικούς μας πνεύμονες καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών. Το δάσος είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για τον άνθρωπο. Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα για την προστασία του και μας αφορά όλους.


Δήμος Θηβαίων : Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων πλησίον δασικών εκτάσεων στα πλαίσια της πυροπροστασίας
Λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από 01-05-2016, οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων  πλησίον  δασικών εκτάσεων(Μοσχοποδίου , Κιθαιρώνα κλπ), θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό-αποψίλωση της βλάστησης και τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας προς την πλευρά του δάσους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :
Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της  υπ’ αρ.9/2000  Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1459/Β/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει με την  9Α /2005 όμοια(ΦΕΚ Β΄ 1554) καθώς και την υπ' αριθ. 1/2016 Πυροσβεστική Διάταξη ( ΑΠ 1211 Φ.700.1/25-4-2016 ΠΕ.ΠΥ. Δ. Θεσσαλίας)
Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιους τους δασικούς μας πνεύμονες καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών.
Το δάσος είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για τον άνθρωπο. Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα για την προστασία του και μας αφορά όλους.


Σύσκεψη του  Σ.Τ.Ο  Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

 
Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζησταμάτη Ανδρέα,  την Τετάρτη 27 Απριλίου στο Δημαρχείο της Θήβας.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν :
 • Απολογισμός πλημμυρικών φαινομένων-χιονοπτώσεων και παγετού στη ζώνη ευθύνης του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων
 • Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της Αντιπυρικής Περιόδου 2016 καθώς και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων- υπηρεσιών.

Η σύσκεψη ξεκίνησε με ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο κ. Κίτσο Σπύρο για τον απολογισμό της χειμερινής περιόδου και στη συνέχεια με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ.Π. Προστασίας και το Μνημόνιο Ενεργειών του Δήμου, με σκοπό τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των πυρκαγιών της θερινής περιόδου.

Βάση και των εισηγήσεων των εμπλεκομένων φορέων (Π.Υ. Θήβας- Τμήμα Πολ.Προστασίας Π.Ε.Β- Δασαρχείο Θήβας, Κ.Ε.ΠΒ, Τροχαία Θηβών, Αστυνομία Θηβών, Τμήμα Πολ. Προστασίας Δ.Θ. ), καθορίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες με σκοπό την καλύτερη πυροπροστασία –πυρασφάλεια στη Ζώνη ελέγχου του Δήμου.
 • Διάθεση μηχανημάτων του Δήμου,  προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος .      
 • Συντήρηση και αντικατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Π.Υ.
 • Προληπτικός καθαρισμός βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας άλση, πάρκα κλπ., σε  ιδιόκτητα οικόπεδα σύμφωνα με τις διατάξεις  της 4/12 Πυρ. Διάταξης και του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010  «Καλλικράτης» , σε αγροτεμάχια με σιτοκαλαμιές ή υπολείμματα άλλων καλλιεργειών πλησίον των δασών Μοσχοποδίου, Κιθαιρώνα κλπ, ώστε να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη προς την πλευρά που γειτνιάζουν με αυτά.
 • Συνεχής ενημέρωση των πολιτών από το Δήμο, με ανάλογα Δελτία Τύπου, για όλα τα παραπάνω μέτρα πρόληψης.
 • Ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Βοιωτίας για την εξέλιξη όποιας κατάστασης.
 • Επιτήρηση των δασικών εκτάσεων από  ομάδες  για τις περιοχές του Δάσους Μοσχοποδίου και της Αγ. Τριάδας από συλλόγους, Δημοτική Αστυνομία και εθελοντές πολίτες κλπ .
 • Απαγόρευση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση που τεθεί σε εφαρμογή με απόφαση  της Π.Ε. Βοιωτίας το μέτρο αυτό, στα Δάση Μοσχοποδίου και Κιθαιρώνα και Αγ.Τριάδα Τοπ. Κοιν. Θήβας, σε συνεργασία με ΕΛ.ΑΣ. Κ.Ε.ΠΒ, Δασαρχείο.
 • Εκπομπή μικτών περιπολιών από Κ.Ε.ΠΒ, Π.Υ και ΕΛ.ΑΣ σε περίπτωση υψηλού δείκτη επικινδυνότητας


Οι παραπάνω ενέργειες-άξονες που συζητήθηκαν εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο  Πολιτικής Προστασίας του  Δήμου Θηβαίων για την άμεση εκτέλεσή τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών  κατά τη θερινή περίοδο 2016.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κκ. Α. Χατζησταμάτης και Σπ. Κίτσος,  ο  Διοικητής της Π.Υ. Θηβών κ. Γ. Οικονόμου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας κ. Μ. Κοκοσαίος και οι υπάλληλοι κ.κ. Αλ. Μεταξάς και Δ. Δημητρίου, ο κ. Μ. Χαρατσής ως Εκπρόσωπος του Δασαρχείου Θηβών, ο κ. Κ. Ταλάντζης, Λοχαγός ΠΒ ως Εκπρόσωπος του Κ.Ε.Π.Β Θηβών, η Προϊσταμένη του Τμήματος Αυτεπιστασίας-Συντηρήσεων και Πολιτικής Προστασίας κα. Στ. Κυλάφη και ο υπάλληλος κ. Σπ. Παπαναστασίου, ο Διοικητής του Α.Τ. Θηβών κ. Ι. Κατσακιώρης και ο Υποδιοικητής της Τροχαίας Θηβών κ. Ι. Βάνας.


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο