Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Πρόσκληση για την12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 10831/27-05-2016 πρόσκληση για την 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  την   1η  ΙΟΥΝΙΟΥ  του 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Έγκριση για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων  του Δ. Θηβαίων, στα πλαίσια των εγκαινίων του Μουσείου Θηβών με το Δημοτικό Οργανισμό Θήβας (Δ.Ο.Θ.), τη Θ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων και την Περιφέρεια Στ. Ελλάδος και του προγράμματος αυτών, κατά το διάστημα από 8/6/2016 έως 29/6/2016.

 1. Έγκριση πρακτικού της συσταθείσας επιτροπής με   την 102/2016 Α.Δ.Σ., για τον καθορισμό αξόνων σχετικά με την τουριστική προβολή του Δήμου Θηβαίων και συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης στο Δήμο.

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Κοινόχρηστου Χώρου έμπροσθεν του Μουσείου Θηβών, επονομαζόμενου ως πλατεία Κεραμοπούλου, αποκλειστικά για τη στάθμευση οχημάτων επισκεπτών του Μουσείου και για διέλευση πεζών (σχετ. η υπ’ αριθ. 55/2016 απόφαση της Επ. Π. Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

 1. Έγκριση του τύπου στεγάστρου που θα κατασκευαστεί στους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (ντέκ) επί του πεζοδρόμου της οδού Επαμεινώνδα, με δαπάνες των ενδιαφερομένων ιδιωτών και με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4067/2012 (απόλυτη πλειοψηφία).

 1. Λήψη απόφασης για την κοπή ξερών και επικίνδυνων δέντρων σε διάφορες οδούς και Δημοτικούς χώρους εντός της πόλης της Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 57/2016 απόφαση της Επ. Π. Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

 1. Έγκριση για την προσθήκη χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (ντεκ) στα πλαίσια του έργου  «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων», έμπροσθεν του εμπορικού κέντρου επί της οδού Επαμεινώνδα 71 και έναντι της πλατείας, βόρεια της οδού Οιδίποδος, έμπροσθεν του πρώην καταστήματος «Μελωδείο».
 2.  Επικαιροποίηση της υπ' αρ. 13/2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την  καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους Γεωργίου Μιχ. Θεοδώρου.

 1. Έγκριση για την  κατάργηση υπόγειου κάδου απορριμμάτων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Υπολοχαγού Ρουπάκα και Έντισον στη συνοικία «Πυρί» του Δ. Θηβαίων, εντός της ιδιοκτησίας του κ. Σκούμα Απόστολου του Σπυρίδωνα. (σχετ. η υπ’ αριθ. 56/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

 1. Έγκριση παράτασης του χρόνου της προγραμματικής σύμβασης για τη «Διερεύνηση ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στη Θήβα».

 1. Έγκριση άδειας εγκατάστασης κατόπτρου ΟΤΕ στην παραλία «ΣΑΡΑΝΤΙ»  της Τ.Κ. Χωστίων του Δ.Θηβαίων.

 1. Λήψη απόφασης για την αποξήλωση περγκόλων από την οδό Χρυσ. Σμύρνης, λόγω φθοράς τους (σχετ. η υπ’ αριθ. 47/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγ.Τριάδας».

 1. Λήψη απόφασης για την αναστολή ισχύος των παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών λόγω οφειλών των τελών των λαϊκών αγορών του Δήμου Θηβαίων».

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Κατσέλη Αναστασία του Χρήστου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων.

 1. Έγκριση για την πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών κ. Λάμπρου Νικολάου του Σωτηρίου, κάτοικο Αλυκής.
                                
 1. Έγκριση αντικατάστασης κουβουκλίου περιπτέρου που βρίσκεται στη συνοικία «Τάχι»  του Δ. Θηβαίων, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη κ. Στέργιου Αθανασίου του Λουκά, λόγω φθοράς του (σχετ.  η υπ’ αριθ. 54/2016 απόφαση της Επ. Π.Ζ.)


 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 15.281,55€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα ΚΟΚ το χρονικό διάστημα από 2/3/2016 έως και 4/5/2016 (χρηματ. εντολή 3329/16).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο