Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Δημοτικός Έλεγχος – Επερωτήσεις της δημοτικής παράταξης «Δήμος Θηβαίων – Ώρα Ευθύνης»

«ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ - ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
                                                                                                                        
 Θήβα 16/5/2016
Θέμα:  Δημοτικός Έλεγχος – Επερωτήσεις
Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας
       Σας υποβάλλω τις επερωτήσεις της δημοτικής παράταξης «Δήμος Θηβαίων –Ώρα  Ευθύνης» για την ειδική συνεδρίαση περί «Δημοτικού Ελέγχου–Επερωτήσεις».

  1. Μετά την σημαντική καθυστέρηση που σημειώνεται  στην ολοκλήρωση των εργασιών στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα και με δεδομένη την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου, έως την 31/12/2016 μετά την δική σας εισήγηση και έγκριση, παρά την συνολική αντίθεση της αντιπολίτευσης, προκύπτουν τα πιο κάτω ερωτήματα:
α. Έως 31/12/2015 που έληξε η προθεσμία για την χρηματοδότηση του εκτελούμενου έργου μέσω ΕΣΠΑ,  τι ποσοστό επί του συνόλου βάσει της σύμβασης εκτέλεσης ολοκληρώθηκε, ποιό το αντίστοιχο ποσό που εκταμιεύθηκε, ποιές οι ανεκτέλεστες εργασίες και ποιό το ποσόν που απωλέσθη από την συνολικά προβλεπόμενη χρηματοδότηση του έργου;
β.  Με επίσημο έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας, το οποίο διέρρευσε στον τύπο χωρίς ποτέ να υπάρξει ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από την μελέτη εκτέλεσης, σε σημείο που να καθιστούν αμφίβολη την παραλαβή του, αλλά και τον πιθανό καταλογισμό της χρηματοδότησης του έργου στον Δήμο μας, γεγονός που θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τους δημότες μας. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα αυτό, αν και το ζητήσαμε με προ ημερήσιας διάταξης ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό ζητούμε πλήρη ενημέρωση τόσο εμείς, όσο και οι συμπολίτες μας, για τη αρτιότητα εκτέλεσης του έργου με βάσει την αναφορά της υπηρεσίας και όχι τις αιτιάσεις της αναδόχου εταιρείας.
γ.  Ποτέ μέχρι σήμερα, παρ’ ότι σας ζητήθηκε από όλες τις πλευρές της αντιπολίτευσης, δεν μας έχετε ενημερώσει ως οφείλετε, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις – ρήτρες που προβλέπονται στη σύμβαση ανάθεσης του έργου τόσο για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών, όσο και για την σωστή εκτέλεση της εγκριθείσης μελέτης. Ζητούμε  πλήρη ενημέρωση για τις υπάρχουσες ρήτρες και την διαδικασία ενεργοποίησής τους, για την  προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
  1. Στην προεκλογική περίοδο από όλες τις δημοτικές παρατάξεις είχε επισημανθεί το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, εις ότι αφορά στις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας που ανακύπτουν από την λειτουργία του οικισμού των τσιγγάνων. Υπήρξε μάλιστα και δική σας δημόσια δέσμευση την περίοδο εκείνη, για άμεση επίλυση του προβλήματος, με βάσει τις προτάσεις της λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων στο Πυρί. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες έχετε προχωρήσει το τελευταίο διάστημα για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος;

  1. Σε σχέση με την εγκατάσταση ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες) στα όρια του Δήμου μας ζητούμε να μας δοθούν αναλυτικά στοιχεία για: α) τον ακριβή αριθμό και τις τοποθεσίες που έχουν εγκατασταθεί β) τα ακριβή ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί και πως αυτά έχουν διανεμηθεί έως σήμερα, στις  κατά τόπους κοινότητες με βάσει τα προβλεπόμενα στο σχετικό νόμο;

  1. Για λόγους ενημέρωσης αλλά και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας  Ανακύκλωσης των Αστικών Απορριμμάτων που εξυπηρετεί το τμήμα καθαριότητας του Δήμου μας, δώστε μας τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν: α) στις συνολικές ποσότητες κατά συλλεγόμενο είδος και ποσοστό επί του συνόλου των απορριμμάτων τα δύο τελευταία έτη β) ποιά τα έσοδα του Δήμου για το ίδιο διάστημα ;

  1. Στα έσοδα όλων των  οικονομικών απολογισμών από την συγκρότηση του Καλλικρατικού Δήμου,  παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση είσπραξης  στα τέλη ύδρευσης, που εισπράττονται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Το φαινόμενο το έχετε αποδώσει διαχρονικά στους ελλιπείς μηχανισμούς είσπραξης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, στην αδυναμία έγκυρης καταμέτρησης και έκδοσης λογαριασμών καθώς και στην άρνηση ορισμένων να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι απώλεια εσόδων, αδυναμία εκτέλεσης έργων συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών και των δικτύων ύδρευσης καθώς και επιβάρυνση για τους υπόλοιπους συνεπείς δημότες μας. Χωρίς να υιοθετούμε αναφορές περί μεθόδου ελέγχου της εκλογικής βούλησης από την πλευρά σας, θεωρούμε ότι σε ενδεχόμενη προσφυγή οποιουδήποτε θιγόμενου συνδημότη μας θα προκύψουν και ποινικές ευθύνες για τους υπεύθυνους. Για το λόγο αυτό ζητούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για τα σημερινά δεδομένα στο θέμα αυτό, καθώς και για τις διαδικασίες έγκαιρης είσπραξης των τελών ύδρευσης που εφαρμόζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το εν λόγω πρόβλημα;

  1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήσατε την προσωρινή μεταφορά της Λαϊκής, μέχρι να ετοιμαστεί ο προβλεπόμενος χώρος για μόνιμη εγκατάσταση. Έκτοτε έχει παρέλθει περισσότερο από ένα έτος, χωρίς να έχει ξεκινήσει κάποια προετοιμασία διαμόρφωσης του  επιλεγμένου από εσάς χώρου. Γιατί αυτή η σημαντική καθυστέρηση και ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για το θέμα αυτό;

  1. Εν όψει της θερινής περιόδου και με δεδομένες τις ελλείψεις που καταγράφονται σήμερα, ποιές συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προγραμματίσει για την σωστή παρουσία και προβολή των παραθεριστικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας, σε θέματα υποδομών (οδών πρόσβασης, διαμόρφωση χώρου παραλίας) και καθαριότητας (κάδοι σκουπιδιών, αποκομιδή, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων);

Για την ουσία της ενημέρωσης και την οικονομία χρόνου της ειδικής συνεδρίασης, σας δηλώνουμε ότι προτιμούμε την έγγραφη απάντηση με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων παραστατικών πριν την συνεδρίαση, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστική ενημέρωση του Δ.Σ. και να δοθεί χρόνος για τυχόν διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων- απαντήσεων, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, από όλους τους συμμετέχοντες Δημοτικούς Συμβούλους.
Για την  Δημοτική Παράταξη  « Δήμος Θηβαίων – Ώρα Ευθύνης »

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο