Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ - 27 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλαν ερώτηση προς 6 Υπουργεία, ζητώντας την κατασκευή μονάδων αναερόβιας ζύμωσης αστικών λυμάτων και αστικών-γεωργικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Οι ερωτώντες βουλευτές, επικαλούνται την επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος αυτού στη Ζυρίχη της Ελβετίας, αποδεχόμενοι ότι το σύστημα αυτό και προστατεύει το περιβάλλον και παράγει παράλληλα οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.


Ζητούν μάλιστα, και τη μετατροπή όλων των υφιστάμενων μονάδων αερόβιας ζύμωσης των λυμάτων και αποβλήτων, σε μονάδες αναερόβιας ζύμωσης.

Ως προς τη νομική μορφή των φορέων που θα διαχειρίζονται αυτές τις μονάδες, προτείνουν τη σύσταση ανώνυμων εταιρειών, με τη συμμετοχή των Δήμων, και του Δημοσίου, ή νομικών προσώπων του Δημοσίου (ΕΥΔΑΠ κλπ) σε ποσοστό 51%.

Ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος από την εξέλιξη αυτή. Προς τους ερωτώντες βουλευτές, τα ερωτώμενα Υπουργεία, αλλά κυρίως προς τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας, επιθυμούμε να κάνουμε γνωστά τα
εξής:

Επί 6 χρόνια, η μονάδα που είχε σχεδιαστεί για τη Θήβα, είναι βασισμένη ακριβώς στο μοντέλο που προτείνουν οι ερωτώντες βουλευτές και με διασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Θήβας (ΜΕΑ) εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013 με το ποσό των 21.445.336,51 ευρώ (κωδικός πράξης 376052) και αφορά τα παρακάτω :

- Την δημιουργία μονάδας μηχανικής διαλογής προδιαλεγμένων & σύμμεικτων απορριμμάτων.
Στην μονάδα μηχανικής διαλογής θα οδηγείται το σύνολο των διακριτών προδιαλεγμένων & σύμμεικτων ρευμάτων (κάδων) για περαιτέρω διαλογή.

- Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση του βιοαερίου (αναερόβια ζύμωση) τόσο των οργανικών αστικών απορριμμάτων όσο και των βιοστερεών (λυματολάσπης)

- Την παραγωγή compost (αερόβια ζύμωση)

Στην ΜΕΑ Θήβας θα γίνεται διαχείριση 35.000 τόνων προδιαλεγμένων & σύμμεικτων απορριμμάτων και 7.000 τόνων βιοστερεών (λυματολάσπης) των 3 Δήμων της Βοιωτίας (Θήβας, Τανάγρας & Αλιάρτου), επιτυγχάνοντας μέσω της συνδιαχείρισης αποβλήτων 2 διαφορετικών κατηγοριών (αστικά απορρίμματα &
λυματολάσπη) οικονομίες κλίμακας, αφού θα εξοικονομηθούν πόροι τόσο επενδυτικοί όσο και λειτουργίας, λόγω της μη αναγκαιότητας δημιουργίας επιπλέον εγκαταστάσεων διαχείρισης της λυματολάσπης.

Η ΜΕΑ Θήβας σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού και την επιλογή αναδόχου εταιρίας, βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης για την έναρξη της κατασκευής της.

Το ίδιο ακριβώς μοντέλο προτείνει ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ στο υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) για τις σχεδιαζόμενες μονάδες της Λαμίας και της Χαλκίδας.
Τέλος να σημειώσουμε ότι ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες, σε συνεργασία με Δήμους – Μέλη του για την δημιουργία αντίστοιχου συστήματος διαχείρισης των αγροτικών οργανικών αποβλήτων.

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων έργων υποδομής το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων & της λυματολάσπης θα έχει αντιμετωπιστεί πλήρως για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η Ελληνική & Ευρωπαϊκή
νομοθεσία, αξιοποιώντας τα έσοδα από την διαχείριση των αποβλήτων προς όφελος των πολιτών.

Επί 6 χρόνια, επιμένουμε στην ανάγκη δημόσιας χρηματοδότησης των έργων αυτών, απορρίπτουμε τη μέθοδο ΣΔΙΤ, και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της τοπικής Αυτοδιοίκησης να διαχειρίζεται τα απορρίμματα, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, αφού το μετοχικό κεφάλαιο του φορέα μας είναι
κατανεμημένο κατά 100% στου Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το μοναδικό σημείο διαφωνίας μας με την πρόταση, είναι η συμμετοχή του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας τουλάχιστον σε ότι αφορά την διαχείριση των αστικών (Δημοτικών) στερεών αποβλήτων, αφού εμείς προτείνουμε το μετοχικό
κεφάλαιο αυτής της εταιρείας να ανήκει σε ποσοστό 100% στους Δήμους, ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να εισπράττει στο σύνολό τους τα οφέλη της διαχείρισης των απορριμμάτων της.

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α είναι στην διάθεση όλων των Δήμων και των συναρμόδιων Υπουργείων, παρέχοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του, προκειμένου το συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης να τύχει Πανελλήνιας εφαρμογής.

Θήβα : 28/3/2016Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο