Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.

Στην με αριθ.3563/9.2.2016 Ερώτησή του προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με τις δελεαστικές φορολογικές κλίμακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων, τον αριθμό των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν πρόσφατα εγκατασταθεί σε γειτονικές χώρες, καθώς και για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για αποτροπή του φαινομένου αυτού, ώστε να μην είναι ανταγωνιστικότερο το ξένο περιβάλλον.
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται στην από 29105/15.03.2016 απάντηση του Υπουργού κ.Σταθάκη:«Οι πληροφορίες που διαθέτουμε από τα υπάρχοντα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βαλκανικό χώρο, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

Εταιρείες / Χώρα Προέλευσης- Εγκατάστασης
Αριθμός
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Κύπρο
101
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
33
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ
50
Κυπριακές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα
281
Βουλγαρικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα
46
Ρουμανικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα
9
Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις με απορρόφηση Ελληνικών Εταιρειών από αντίστοιχη Κοινοτική (προς όλες τις χώρες 2014-2016)
14
ΣΥΝΟΛΑ
534

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι η υπηρεσία μας, με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο κατά την προηγούμενη περίοδο, υπέβαλλε σχετικά ερωτήματα τόσο στην Πρεσβεία της χώρας μας στην Βουλγαρία (Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων) όσο και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα:
1. Από τα στοιχεία που λάβαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Βουλγαρία - Γραφείο Εμπορικών & Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό  βουλγαρικών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ελληνικό νομικό πρόσωπο ή ελληνικό φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών σας γνωρίζουμε ότι:
  • Μέχρι 31/12/2014  ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (εργαζόμενο). Επίσης 6.000 (εκ των 11.000) εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.

  • Για το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές/καταχωρήσεις επιχειρήσεων, και οι οποίες στο σύνολο τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (και βέβαια δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βουλγαρία) όπως επίσης δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

  • Επίσης σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών το 2012 και το 2014 καταγράφηκε αποεπένδυση στην Βουλγαρία ύψους – 125,5 εκ. € και -30,3 εκ. € αντίστοιχα.

2. Από τα στοιχεία που λάβαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Κύπρο - Γραφείο Εμπορικών & Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό  κυπριακών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνικό φυσικό Πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών σας γνωρίζουμε ότι:

  • Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2014 ανήλθαν σε 87 εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων.
  • Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2015 ανήλθαν σε 71 εκ των οποίων και πάλι οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων. Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Κυπριακό Μητρώο ανέρχεται σε 227.840 εταιρείες.»


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο