Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 6574/31-3-2016 πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  4  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


Έγκριση και παραλαβή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (σχετ. η υπ’ αριθ. 28/2016 Απ.Ε.Π.Ζ.).

2η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δ.Θηβαίων έτους 2016.

2η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2016.

Υποβολή πρότασης του Δήμου Θηβαίων για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».  

Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση του χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική Πλατεία της Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 28/2016 απόφαση Επ.Π.Ζ.).

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για κάλυψη αναγκών από ιδίους πόρους.

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 20/2016 Α.Δ.Σ. για την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας για υποχρεωτική πορεία προς τα δεξιά και απαγόρευση της πορείας αριστερά για τα οχήματα που κινούνται από την οδό Παγώνδα προς την οδό Χατζηδούρου (σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2016 Απόφαση Επ.Π.Ζ.). 
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Δημοτική Οδοποιία».

Λήψη απόφασης για την επιστροφή σε δημοτικό υπάλληλο χρημάτων ως  αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Επιστροφή ποσού 20,48€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος δυνάμει των διπλοτύπων 347Α/5.2.2016  ποσού 13,41€  και 1034Α/10.3.2016 ποσού 7,07€ που είχε εκδώσει η Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ανωτέρω ποσά  για το λόγο για τον οποίο εκδόθηκαν,  στο όνομα του δικαιούχου ΔΕΡΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ σύμφωνα με την βεβαίωση της Πολεοδομίας στις 21/3/2016.

Έγκριση πρακτικής άσκησης της Ντόβα Στεφανίας του Γεωργίου, σπουδάστριας στο Ι.Ε.Κ. Θήβας, στο Δήμο Θηβαίων.            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο