Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 4612/3-3-2016 πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  7  ΜΑΡΤΙΟΥ του 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :



 1. 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δ. Θηβαίων έτους 2016. (σχετ. η υπ’ αριθ.48/2016  απόφαση Οικ. Επιτροπής).

 1. 1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (σχετ. η υπ’ αριθ. 49/2016  απόφαση Οικ. Επιτροπής).

 1. Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο : "Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα 09 για τη Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων" από το Δήμο Θηβαίων.
 2. Έγκριση της υπ’αριθ. 16/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΟΘ) σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ.έτους 2016.
 3. Έγκριση για τη μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 402/2015 Α.Δ.Σ., ως προς την τροποποίηση της μελέτης του έργου : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού  Επαμεινώνδα Δ.Θηβαίων»,  με την αντικατάσταση των προστατευτικών εμποδίων κίνησης πεζών, από στοιχεία σε μορφή «Π» με κολωνάκια.

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και εμπόρους) του Δήμου Θηβαίων, για το  έτος 2016.

 1. Έκφραση γνώμης προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στις Γενικές Συνελεύσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο : «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων έτους 2016.

 1. Ψήφισμα  για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

 1. Έγκριση για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του υπ’ αριθ. 40 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Θήβας «Η ΕΛΠΙΔΑ» για χρονικό διάστημα 3 ετών.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Θηβαίων.

 1. Έγκριση πρακτικής άσκησης του Βενιζέλου Πέτρου του Αλέξανδρου, σπουδαστή στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Τ.Ε.) στο Δήμο Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 400/2011 Α.Δ.Σ.).

 1. Έγκριση για την αποδοχή  της  παραχώρησης από τη ΔΕΥΑΘ  στο Δήμο Θηβαίων, για χρήση χωρίς αντάλλαγμα του υπ’ αρ. ΒΙΕ 9153 φορτηγού οχήματος,  μάρκας NISSAN, τύπου ECO-T.160 μεικτού βάρους 13Τon με γερανό με αρ. πλαισίου VWAM1316LTA393934.  

 1. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Βυλιώτη Σωτηρίου για ψυγείο – συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων στο Νεοχωράκι Δήμου Θηβαίων.

 1. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Τζώνη Γεώργιο για κατοικία στη θέση «Λάκα Κοτσαδάμ» ή «Πλακιώτισσα».



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο