Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Η θέση της Δημοτικής Παράταξης «Δήμος Θηβαίων – Ώρα Ευθύνης» για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Φεβρουαρίου 2016 εισήχθη προς συζήτηση το θέμα της έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας, με απαραίτητη προϋπόθεση την εναρμόνιση του με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), έτσι ώστε να ενταχθεί άμεσα στον νέο υπό διαμόρφωση Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), την σύνταξη του οποίου έχει αναλάβει η αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η ολοκλήρωση και έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ, αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη και χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων υποδομής.
Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η ψήφιση του Τοπικού Σχεδίου, το οποίο συντάχθηκε με την συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας και ειδικού μελετητικού γραφείου, ήταν μονόδρομος για μας, προκειμένου ο Δήμος μας να τύχει της απαραίτητης χρηματοδότησης για την εκτέλεση των απαιτούμενων υποδομών.
Βεβαίως επισημάναμε τις ελλείψεις και την σχετική προχειρότητα στην κατάρτισή του και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, που πρέπει να ενσωματωθούν στο τελικό στάδιο εφαρμογής του. Παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας αλλά και το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος αποκομιδής, το οποίο κρίνεται ανεπαρκές και ατελέσφορο, ως προς την αποτελεσματικότητά του. Εξάλλου τη δυσμενή εικόνα του Δήμου μας στα θέματα αποκομιδής και καθαριότητας την βιώνουμε όλοι μας καθημερινά.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η συμβατότητα του ψηφισθέντος Τοπικού Σχεδίου, θα κριθεί αποκλειστικά στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει ο νέος ΕΣΔΑ (Εθνικός Σχεδιασμός) , από τις εντεταλμένες προς τούτο υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα δε συνοδά έργα που προβλέπονται από την διαλογή στην πηγή έως το τελικό στάδιο διαχείρισης στον ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, θα επανεξετασθούν και θα προσαρμοσθούν σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η νέα νομοθεσία, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη, η πάγια θέση της παράταξης μας για θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι αδιαπραγμάτευτα υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνίας, προστατεύοντας την υγεία των συμπολιτών μας και ενισχύοντας την αειφόρο ανάπτυξη.
Η προσπάθεια διαστρέβλωσης της θετικής μας στάσης στην ψήφιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου και οι αίολες κατηγορίες για στήριξη σε “φιλοεργολαβικά συμφέροντα” και άκριτης σύμπλευσης με την Δημοτική Αρχή, στην οποία με υπευθυνότητα και συνέπεια έχουμε ασκήσει έντονη κριτική όλο το προηγούμενο διάστημα, καταθέτοντας τις διαφωνίες αλλά και τις δικές μας προτάσεις, μέσα στο πνεύμα μιας καλοπροαίρετα δημιουργικής αντιπολίτευσης, μάλλον σε κακοήθεια και εμπάθεια παραπέμπουν, παρά σε έντιμη πολιτική αντιπαράθεση !!
Μας προκαλεί εντύπωση και απορούμε πως κάποιος, που στο παρελθόν διαχειρίστηκε τα του Δήμου μας και σίγουρα έχει μερίδιο ευθύνης για την σημαντική υστέρηση υποδομών και έργων που θα έβαζαν σε τροχιά ανάπτυξης τον Δήμο, μπορεί με τόση επιπολαιότητα σήμερα να καταφέρεται με καταγγελτικό και απαξιωτικό λόγο “κατά δικαίων και αδίκων”, αντί να συμβάλλει δημιουργικά προς όφελος των συμπολιτών μας και του Δήμου μας ;;;

Δημοτική Παράταξη « Δήμος Θηβαίων – Ώρα Ευθύνης»

Γραφείο τύπουΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο