Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον  βουλευτή κ. Μπασιάκο, Ε., σχετικά με τον αριθμό συνταξιούχων κατά κατηγορία για κύρια και επικουρική ασφάλιση  την τελευταία πενταετία ανά έτος στο νόμο Βοιωτίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:


I. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
A. Οι μηχανογραφημένες κύριες συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (συμπεριλαμβανομένων και των ενταχθέντων ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για το νομό Βοιωτίας, κατά κατηγορία σύνταξης από το 2010 έως το 10/2015 εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Έτος
Αναπηρίας
Γήρατος
Θανάτου
Σύνολο
2010
1.205
8.259
3.479
12.943
2011
1.200
8.491
3.516
13.207
2012
1.098
8.802
3.548
13.448
2013
1.064
8.916
3.608
13.588
2014
1.062
9.019
3.693
13.774
10/2015
1.116
8.984
3.765
13.865

Β. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποιήθηκαν από τα παρακάτω Ταμεία (του  Ε.Τ.Α.Α., του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ο.Γ.Α.) για το νομό Βοιωτίας, οι συνταξιούχοι κατά κατηγορία σύνταξης από το 2010 έως το 2015 εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες:
 • Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
     
Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ
Κατηγορία\Έτος
2010
2011
2012
2013
2014
Αναπηρίας
2
3
4
3
4
Γήρατος
26
30
31
35
52
Θανάτου
35
31
37
36
32
ΣΥΝΟΛΟ
63
64
72
74
88

Τομέας Ασφάλισης Νομικών
Κατηγορία\Έτος
2011
2012
2013
2014
2015
Αναπηρίας
1
1
1
1
1
Γήρατος
85
94
98
102
103
Θανάτου
27
28
28
30
32
ΣΥΝΟΛΟ
113
123
127
133
136

Τομείς Υγειονομικών
Κατηγορία\Έτος
2011
2012
2013
2014
2015
Αναπηρίας
1
1
1
1
1
Γήρατος
39
46
49
51
54
Θανάτου
22
24
23
24
30
ΣΥΝΟΛΟ
62
71
73
76
85


 • Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)   ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ANAΠΗΡΙΑΣ
ΓΗΡΑΤΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ


2011
316
1.888
1.219
20
3.443
2012
294
1.957
1.212
20
3.483
2013
288
1.997
1.213
14
3.512
2014
289
2.029
1.217
19
3.554
2015
298
2.049
1.251
24
3.622 • Οργανισμός Γεωργικών ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)


Πλήθος συνταξιούχων
Ν. Βοιωτίας
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Γήρατος
9.454
9.217
9.033
8.609
8.167
8.378 
Αναπηρίας
1.478
1.418
1.305
1.216
1.151
1.241 
Επιζώντων μελών
(χηρείας/ορφανείας)
182
181
185
186
215
 210
Ασφαλισμένοι με επίδομα
παραπληγίας -τετραπληγίας
8
8
6
6
7
 9
 Σημείωση : τα στοιχεία αφορούν πληρωμή μέσα στο έτος


Γ. Οι κύριες συντάξεις του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για το νομό Βοιωτίας, κατά κατηγορία σύνταξης από το 2010 έως το 2015 εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες:


 • Α΄Δ/νση Ασφάλισης – Παροχών (τ. ΤΣΠΕΑΘ)*

    
Συνταξιούχοι
Έτος
Γήρατος
Αναπηρίας
Λόγω θανάτου
2010
1
1
0
2014
2Επισημαίνεται ότι, στον Τομέα Ασφάλισης ιδιοκτητών Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών & Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχουν συνταξιούχοι στον νομό Βοιωτίας.


 • Β΄Δ/νση Ασφάλισης – Παροχών (τ.ΤΑΙΣΥΤ)*

Συνταξιούχοι (Κλάδου Κύριας Ασφάλισης)
Έτος
Γήρατος
Αναπηρίας
Λόγω θανάτου
2011
1
0
2
2012
2
0
2
2013
3
0
2
2014
3
0
2
2015
3
0
2


 • Γ΄Δ/νση Ασφάλισης – Παροχών (τ. ΤΑΤΤΑ)

Συνταξιούχοι (Κλάδου Κύριας Ασφάλισης)
Έτος
Γήρατος
Αναπηρίας
Λόγω θανάτου
2010
2
0
0


 • Δ΄Δ/νση Ασφάλισης – Παροχών (τ.ΤΣΕΥΠ)*

Δεν υπάρχουν συνταξιούχοι στον νομό Βοιωτίας.

*Τα αναφερόμενα στοιχεία είναι του Μαΐου 2015.


Δ. Οι κύριες συντάξεις του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΝΑΤ) για το νομό Βοιωτίας, κατά κατηγορία σύνταξης από το 2010 έως τον 11/2015 εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ
ΕΤΟΣ
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
30/11/2015
Γήρατος
74
77
75
74
75
74
Αναπηρίας
7
7
7
5
5
5
Θανάτου
35
37
37
38
38
38
ΣΥΝΟΛΑ
116
121
119
117
118
117


II. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

α) Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

 • Εντασσόμενοι φορείς τομείς και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης με τον ν.4052/2012.

 • τ.ΕΤΕΑΜ *

Έτος
Αναπηρίας
Γήρατος
Θανάτου
Σύνολο
2010
726
6.187
1.966
8.879
2011
740
6.384
2.038
9.162
2012
684
6.449
2.110
9.243
2013
693
6.421
2.181
9.295
2014
676
6.644
2.300
9.620


Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τα αρχεία πληρωμών του ΕΤΕΑ για τους λοιπούς φορείς που εντάχθηκαν στο ταμείο με τον ν.4052/2012, ο αριθμός των συνταξιούχων σήμερα, στον νομό Βοιωτίας ανέρχεται σε 2.774, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων για το τ. ΕΤΕΑΜ .


 • Εντασσόμενοι φορείς τομείς και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης με τον ν.4336/2015.
 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Β΄Δ/νση Ασφάλισης – Παροχών τ. ΤΑΙΣΥΤ*

Συνταξιούχοι (Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης)
Έτος
Γήρατος
Αναπηρίας
Λόγω θανάτου
2011
1
0
1
2012
2
0
1
2013
2
0
1
2014
2
0
1
2015
2
0
1

 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Γ΄Δ/νση Ασφάλισης – Παροχών (τ. ΤΑΤΤΑ)


Συνταξιούχοι (Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης)
Έτος
Γήρατος
Αναπηρίας
Λόγω θανάτου
2010
2
0
0


 • ΟΑΕΕ – τ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών*


2010
2011
2012
2013
2014
Απρίλιος 2015
Γήρατος
310
295
284
274
255
100
Αναπηρίας
57
63
56
53
50
17
Θανάτου
89
91
96
94
84
35
Σύνολο
456
449
436
421
389
152
 • ΟΑΕΕ – τ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων*


2010
2011
2012
2013
2014
Απρίλιος 2015
Γήρατος
-----
-----
-----
-----
-----
2
Αναπηρίας
-----
-----
-----
-----
-----
-----
Θανάτου
-----
-----
-----
-----
-----
-----
Σύνολο
-----
-----
-----
-----
-----
2

 • ΕΤΑΑ – τ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων*

2010
2011
2012
2013
2014
Γήρατος
30
30
29
29
29
Αναπηρίας
1
1
1
1
1
Θανάτου
17
17
17
17
15
Σύνολο
48
48
47
47
45


 • ΕΤΑΑ –τ. Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (επικουρική ασφάλιση)

2011
2012
2013
2014
2015
Γήρατος
9
8
8
6
5
Θανάτου
3
3
3
4
4
Σύνολο
12
11
11
10
9

 • Στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών – ETAA, δεν βρέθηκαν περιπτώσεις δικαιούχων επικουρικής σύνταξης.

β) Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων – ΕΤΑΤ

 • Δεν υφίσταται κανένας συνταξιούχος με τόπο κατοικίας στο νομό Βοιωτίας του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων της Τραπέζης Αττικής (ΛΑΚ).

 • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος  (ΤΕΑΠΕΤΕ)Έτος
Συνταξιούχοι
(προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος)
2010
2
2011
1
2012
1
2013
2
2014
1
2015
2
 • Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ)

Έτος
Συνταξιούχοι
(προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος)
2010
3
2011
3
2012
3
2013
3
2014
3
2015
3


γ) Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Ημερομ.
Μερισματούχοι
Γήρατος
Αναπηρίας
Μεταβιβάσεις
Σύνολα

1/1/2011
700
0
252
952
1/1/2012
743
0
276
1.019
1/1/2013
792
0
276
1.068
1/1/2014
937
0
283
1.220
1/11/2015
1.108
0
272
1.380


δ) Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης &   
   Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ - ΝΠΙΔ)

Συνταξιούχοι Επικουρικής Ασφάλισης
Έτος
Γήρατος
Αναπηρίας
Λόγω θανάτου
2010
0
1
0

*Τα αναφερόμενα στοιχεία είναι του Μαϊου 2015.
Ε1. Για το Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ
ΕΤΟΣ
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
30/11/2015
Γήρατος
62
65
63
63
64
62
Αναπηρίας
0
0
0
0
0
0
Θανάτου
7
7
9
9
9
9
ΣΥΝΟΛΑ
69
72
72
72
73
71
Ε2. Για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ
ΕΤΟΣ
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/11/2015
Γήρατος
2
2
2
2
2
2
Αναπηρίας
0
0
0
0
0
0
Θανάτου
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΟΛΑ
2
2
2
2
2
2                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΕΥΗΣ

                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο