Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Οι στόχοι τύπου ΖΟΡ στον Ερατοσθένη και Νότια της Κρήτης


Μετά τον εντοπισμό του κυπριακού στόχου κοιτάσματος τύπου ΖΟΡ (ασβεστολιθικός ύφαλος) στο κυπριακό θαλάσσιο οικόπεδο 11, κοιτάξαμε εάν από τα υπάρχοντα γεωφυσικά στοιχεία στην περιοχή έχουν ήδη εντοπιστεί και άλλοι στόχοι τύπου ΖΟΡ.

Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε επισημάνει ότι η παρουσία γιγαντιαίων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων αυτού του τύπου συμβαίνει μόνο εφόσον παλαιογεωγραφικά στην περιοχή υπήρξαν πράγματι λιμνοθάλασσες. Είναι ήδη γνωστό ότι γύρω από τον Ερατοσθένη υπήρξαν λιμνοθάλασσες, στις ακτές των οποίων δημιουργήθηκαν καρστικοί ασβεστολιθικοί ύφαλοι (reefs) με εξαιρετικά υψηλό δευτερογενές πορώδες (βλ. Εικ.1).
Η μορφή των υφάλων γύρω από τον Ερατοσθένη παρουσιάζονται σχηματικά στην Εικ.2. Διαπιστώσαμε ότι η μορφή αυτή των υφάλων επιβεβαιώνεται από τις υπάρχουσες σεισμικές καταγραφές στην θαλάσσια περιοχή γύρω από τον Ερατοσθένη (Εικ.3).Το εντυπωσιακό στην παραπάνω περίπτωση είναι ότι εντοπίζονται πολλαπλοί γιγαντιαίοι στόχοι κοιτασμάτων φυσικού αερίου τύπου ΖΟΡ στην μείζονα περιοχή της Κύπρου οι οποίοι -σε περίπτωση που οι μελλοντικές γεωτρήσεις διαπιστώσουν πράγματι την ύπαρξη φυσικού αερίου- θα μπορούσαν να μετατρέψουν την γεωοικονομία της Κύπρου.
Η Έρευνα μας έχει ήδη εντοπίσει παρόμοιες δυνατότητες ύπαρξης κοιτασμάτων τύπου ΖΟΡ και Νότια της Κρήτης. Το γεγονός παρουσίας Υφαλογενών Ασβεστολίθων της Μειοκαινικής περιόδου μέσα στην Ελληνική ΑΟΖ έχει ήδη επιβεβαιωθεί από μελέτες του C.N.R.S. και I.F.P. της Γαλλίας. Οι μελέτες αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα (Εικ.4) ότι η Μεσόγειος αλλά και ιδιαίτερα η Νότια Κρήτη και η Νότια Κύπρος εμφανίζουν παγκοσμίως τους περισσότερους σε αριθμό υφάλους ασβεστολίθου της ύστερης Μειοκαινικής περιόδου.


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο