Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012


Τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
  Κλέαρχου Περγαντά

Λαμία, 31/1/2013


Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και των κομμάτων, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, φίλες και φίλοι, αγαπητοί εργαζόμενοι και συνεργάτες της Περιφέρειας,


Η καθιερωμένη κάθε Ιανουάριο Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι μια από τις πιο σημαντικές μέρες της θητείας μας. Είναι η μέρα που κάνουμε μπροστά σας, δημόσια, τον απολογισμό των πεπραγμένων μας του χρόνου που πέρασε, της δεύτερης χρονιάς λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κάνουμε δημόσιο απολογισμό όπως προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» κι όπως υπαγορεύεται από τη συνέπειά μας σε βασικές αρχές, όπως η διαφάνεια, η συμμετοχή και η ενημέρωση των θεσμικών οργάνων, των φορέων και των πολιτών.

Έτος αναφοράς του απολογισμού το 2012. Μια χρονιά που σημαδεύτηκε, σε επίπεδο χώρας, από μεγάλες αντιφάσεις και επίφοβες ανατροπές. Μια χρονιά που η οικονομία βυθίστηκε σε μεγαλύτερη ύφεση, η κοινωνία πιέστηκε και οι θεσμοί υπέστησαν μεγάλους κραδασμούς, φτάνοντας μερικές φορές στα όριά τους.

Αυτή τη χρονιά άλλαξαν πολλά. Εκτός από ένα. Τη συνέπειά μας απέναντι στη Στερεά Ελλάδα και τους συμπολίτες μας. Με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα εμπόδια, καταβάλαμε και συνεχίζουμε μια καθημερινή εργώδη προσπάθεια να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία.

Λέει ο Σεφέρης :
«Καταλαβαίνει κανείς πως δουλεύει καλά, όταν κάθε περιστατικό, το πιο μεγάλο και το πιο μικρό, το πιο σημαντικό και το πιο ασήμαντο της καθημερινής ζωής, έρχεται σαν μοναχό του και βάζει ένα πετραδάκι στο πράγμα που φτιάχνεις».

Το ίδιο αναζητούμε κι εμείς, όλες τις στιγμές του χρόνου που μας πέρασε, για να συνθέσουμε το τελικό αποτέλεσμα του απολογισμού μας. Κι αν σήμερα παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της δουλειάς μας, είναι προφανές ότι αυτά είναι άρρηκτα δεμένα με την αθόρυβη, αλλά επίπονη καθημερινή προσπάθεια.

Κυρίες και κύριοι,
Στα κείμενα που πήρατε με την πρόσκληση της Συνεδρίασης, υπάρχουν δομημένα και αναλυτικά όλα τα απολογιστικά στοιχεία των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας για τη χρονιά που μας πέρασε. Η δική μου τοποθέτηση προφανώς αναφέρεται συνοπτικά στα πιο σημαντικά πεδία της δράσης μας. Η παρουσίαση του απολογισμού της Περιφέρειας για το 2012, δομείται σε τρία επίπεδα :
Το θεσμικό, διοικητικό και πολιτικό, που περιλαμβάνει τις ενέργειες και τις κατευθύνσεις των οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας : του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Επιτροπών.
Το προγραμματικό, που περιλαμβάνει τις στρατηγικές και επιχειρησιακές μας επιλογές που χαρακτηρίζουν τη σύνθετη δραστηριότητα της Περιφέρειας.
Το επίπεδο υλοποίησης, που περιλαμβάνει τα έργα και τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν, ξεκίνησαν και συνεχίζονται σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων.

Το πρώτο επίπεδο, της πολιτικής, διοικητικής και θεσμικής λειτουργίας, παρουσιάζει το 2012 ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία βεβαίως πολλές φορές έχουμε συζητήσει ανοιχτά και δημόσια στα Συμβούλιά μας.

Ένα χαρακτηριστικό είναι η αποδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας, αποτέλεσμα των μεγάλων εργασιακών μεταβολών των τελευταίων ετών. Στη Στερεά Ελλάδα πολλές υπηρεσίες μας και γραφεία των θεσμικών οργάνων  λειτουργούν πια σε οριακό επίπεδο, αφού το 2012 το προσωπικό μας, διαφόρων ειδικοτήτων, μειώθηκε κατά 96 άτομα.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό, είναι η βαθμιαία μείωση της χρηματοδότησης των αιρετών περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κορυφαίο παράδειγμα τις περικοπές των ΚΑΠ, να φτάνουν από 15 % για τις επενδύσεις έως και το 40 % για τις λειτουργικές δαπάνες

Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η δραματική υστέρηση στην απόδοση των ήδη περικεκομμένων πόρων. Γνωρίζετε πως περάσαμε μια χρονιά, που από τους εθνικούς πόρους για επενδύσεις συντηρήσεων και εκτάκτων περιστατικών είχαμε πάρει μόνο τη δόση του Ιανουαρίου του 2012. Είχαμε πάρει δηλαδή μόνο το 10% των αρχικά προγραμματισμένων κονδυλίων, ενώ ήδη είχαμε σε εξέλιξη συμβασιοποιημένα και δημοπρατημένα έργα, χωρίς καμία ενημέρωση για την απόδοση των οφειλόμενων από το κράτος.

Τέταρτο χαρακτηριστικό είναι οι επιπτώσεις του τρίτου μνημονίου, που πέρα από τη διαθεσιμότητα του προσωπικού και την κατάργηση μετακλητών θέσεων, αποτελεί καίριο πλήγμα για την Αυτοδιοίκηση, με την καθιέρωση εποπτείας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προσωπικού και αυστηρών δημοσιονομικών όρων.

Και βέβαια εξακολουθεί να ισχύει η, από τις αρχές του 2011, αναστολή της δημοπράτησης νέων έργων που εντάσσονται σε πολλές Συλλογικές Αποφάσεις.

Αυτό λοιπόν το πλαίσιο, των εντελώς αστάθμητων παραμέτρων για τη λειτουργία μας και της διαρκούς υποβάθμισης της καταστατικής θέσης των περιφερειών, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε και το αντιμετωπίσαμε με δυο παράλληλα μέτωπα.

Το ένα μέτωπο η ορθολογική διαχείριση και η συνετή εφαρμογή των προγραμμάτων, με γνώμονα την ισορροπία ανάμεσα στα αναγκαία έργα που πρέπει να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν και στη δυνατότητα των πληρωμών τους.

Γι΄αυτό, με συνεχή παρακολούθηση, απ΄τη μια συγκρατήσαμε ειδικά το πρόγραμμα των ΚΑΠ κι απ΄άλλη ιεραρχήσαμε αυστηρά τις προτεραιότητές μας, έτσι ώστε να καλύψουμε άμεσες ανάγκες και παράλληλα να μην δημιουργήσουμε οικονομικές υποχρεώσεις στις οποίες δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε.
Αξιοποιώντας επιπλέον τα αποτελέσματα της χρηστής διαχείρισης του 2011, που άφησαν ταμειακό υπόλοιπο, τελικά το πρόγραμμα των ΚΑΠ όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά έστω και συγκρατημένα συνέχισε την υλοποίησή του. Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα επενδύσεων των ΚΑΠ το 2012 ήταν μόλις 3.278.000 €, εμείς κάναμε πληρωμές που φτάνουν τα 13 εκ. €, ελαχιστοποιώντας τους ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Με αντίστοιχη παρακολούθηση υλοποιήσαμε όλα μας τα προγράμματα των Συλλογικών Αποφάσεων, μεριμνώντας για την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή πορεία υλοποίησης των έργων και η ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
Θα πρέπει να επισημάνουμε, πως δεν πρόκειται για απλή δουλειά, αφού η Περιφέρεια διαχειρίζεται 28 Συλλογικές Αποφάσεις Έργων & Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες αριθμούν συνολικά 1.049 έργα και μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 932 εκ. €.

Έτσι λοιπόν και φέτος, με όλη την πρόσθετη οικονομική στενότητα, καταφέραμε υλοποίηση έργου και προγραμματισμό επενδύσεων σε ρεαλιστική βάση, που δεν θα δημιουργεί υποχρεώσεις δυσανάλογες των δυνατοτήτων μας. Αναδεικνύουμε συνεπώς την Περιφέρεια σε μια δομή αξιόπιστη για τη ρευστότητα της τοπικής αγοράς, χωρίς χρέη και καθυστερήσεις στις πληρωμές.
Παράλληλα μεριμνήσαμε να μην υστερήσουμε στην πληρότητα και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παρά τη δραματική συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Το δεύτερο μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα ζητήματα της χρονιάς, ήταν η συνεχής διεκδίκηση και οι διαρκείς πιέσεις για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, οριοθετώντας την «κόκκινη γραμμή» μας.

Πρώτα απ΄όλα, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, διατυπώσαμε την αντίθεσή μας με την απαξίωση του θεσμού της αιρετής αυτοδιοίκησης και με την αποψίλωσή της από χρήσιμο και αναντικατάστατο προσωπικό.
Σ΄αυτή την αντίθεση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν η μόνη Περιφέρεια της χώρας που έδωσε και κινηματικό χαρακτήρα με διήμερες καταλήψεις για δυο σημαντικά θέματα : τη διαθεσιμότητα του προσωπικού και την μη απόδοση των ΚΑΠ.

Επιπρόσθετα, στο οικονομικό σκέλος δώσαμε σκληρή μάχη. Οι διαρκείς μας παρεμβάσεις έφεραν θετικά αποτελέσματα αφού :
Τις τελευταίες μέρες του 2012 αποδόθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 20.400.000 € από τους ΚΑΠ, γεγονός ιδιαίτερα ικανοποιητικό, αφού μας επιτρέπει να εξοφλήσουμε, αλλά και να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε με ασφάλεια τα έργα μας, τουλάχιστον τους πρώτους μήνες του 2013.
Πετύχαμε την εξομάλυνση των χρηματορροών του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), καθώς και του προγράμματος «Πίνδος», στα οποία πλέον δεν υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις, καθώς και την απεμπλοκή ορισμένων πολύ σημαντικών έργων, όπως το 5ο Λύκειο Λαμίας, που είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό της Φθιώτιδας.

Κυρίες και κύριοι,
Αυτή την κρίσιμη χρονιά αφιερώσαμε χρόνο, εξαντλήσαμε δυνατότητες, προτάξαμε αντοχές και εστιαστήκαμε στην προσπάθεια να κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
Ίσως φαίνεται απλοϊκό, ίσως φαίνεται τετριμμένο. Όμως αν εμείς κάνουμε καλά τη δουλειά μας κι αν όλοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, ίσως ξεπεράσουμε γρηγορότερα την κρίση και τις επιπτώσεις της. Γι΄αυτό ειδικά τώρα, στην Ελλάδα της κρίσης, η σκληρή και εστιασμένη δουλειά στο πεδίο και στις δυνατότητες του καθενός, είναι όχι μόνο επιβεβλημένη, αλλά και ο μοναδικός μάλλον τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας και να μπούμε, ως Περιφέρειες, ως χώρα, ως κοινωνία, σε νέα τροχιά.

Στη δουλειά αυτή καθοριστικό ρόλο έχει η λειτουργία των θεσμικών οργάνων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανώτατο Συλλογικό όργανο της Στερεάς Ελλάδας, συνεδρίασε το 2012, 13 φορές, σε 11 τακτικές και 2 ειδικές συνεδριάσεις, λαμβάνοντας 248 αποφάσεις.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αναδειχθεί σε θεμέλιο δημοκρατικού προγραμματισμού, όπου συζητούμε όλα τα θέματα προγραμματικής λειτουργίας της περιφέρειας, καθώς και σε βήμα διαλόγου, αφού σε κάθε συνεδρίαση έχει καθιερωθεί διαδικασία ενημέρωσης, ερωτήσεων και απόψεων – προτάσεων για τα μεγάλα επίκαιρα θέματα της Στερεάς Ελλάδας.
Επιπλέον το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης πολιτών συλλόγων και φορέων, με κατάθεση κρίσιμων προβλημάτων, αιτήματα συμπαράστασης και υποστήριξης και έκδοση ψηφισμάτων για πάμπολλα θέματα που είναι πέρα απ΄τις αρμοδιότητες της περιφέρειας, αλλά επηρεάζουν τη ζωή της κοινωνίας.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι συζητήσεις ή και ψηφίσματα για τη λειτουργία των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, για το ΚΕΥΠ, για το μέλλον των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Στερεάς Ελλάδας, για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, για τη ΛΑΡΚΟ, για στήριξη αγροτών, τριτέκνων, εργαζόμενων σε επιχειρήσεις και φορείς και πολλά άλλα.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε το 2012, 44 φορές λαμβάνοντας 1.344 αποφάσεις, ενώ στις 25 συνεδριάσεις της Επιτροπή Περιβάλλοντος λήφθηκαν 259 αποφάσεις.

Παράλληλα με το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις δύο Επιτροπές, συνεχίστηκε η τακτική λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αποτελεί το συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της περιφέρειας.

Όλα τα θεσμικά όργανα, συνέρχονται και συνεδριάζουν με βάση τους εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας τους, και με αρχές πλήρους διαφάνειας και ανοιχτής συμμετοχής, που υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, αλλά αποτελούν για μας κεντρική αρχή συλλογικότητας και δημοκρατίας.

Τέλος, σε ότι αφορά το οικονομικό σκέλος, υλοποιήσαμε τον προϋπολογισμό του 2012, τον πρώτο ολοκληρωμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, που ενσωμάτωσε τις δαπάνες δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα του Περιφερειακού Προγράμματος ΕΣΠΑ, των Συλλογικών Αποφάσεων και των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης είναι ότι το 2012 έκλεισε πλεονασματικά με ταμειακό υπόλοιπο 47 εκ €, ποσό που καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες και τις συνολικά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας.

Κυρίες και κύριοι,
Συνεχίζουμε τον απολογισμό με το προγραμματικό επίπεδο της δουλειάς μας.
Αν το 2011 ήταν μια απαιτητική χρονιά γιατί έπρεπε να χαράξουμε τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας, το 2012 ήταν μια μεγάλη πρόκληση για την υλοποίηση και τη βελτίωση του σχεδιασμού μας.

Οι ευρύτερες διαδικασίες προγραμματισμού το 2012, πραγματικά απαίτησαν να δώσουμε τον πιο καλό μας εαυτό. Στην προγραμματική διαδικασία που δουλεύεται και παρακολουθείται στενά σε καθημερινή βάση, ξεχωρίζουμε δύο μεγάλους, πολύπλευρους και σημαντικούς τομείς.

Πρώτος τομέας
Η διαχείριση, εφαρμογή και επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και ο σχεδιασμός της Ε΄προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Πρώτη μας προτεραιότητα, η στο έπακρο αξιοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο βρίσκεται σε περίοδο πλήρους εξέλιξης.
Αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα, εδώ και 1,5 χρόνο, κεντρική μας κατεύθυνση είναι να κάνουμε το πρόγραμμά μας πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσματικό, πιο παραγωγικό και πιο χρήσιμο για τον τόπο μας. Να διοχετεύουμε τα διαθέσιμα κονδύλια στην αγορά και να αναθερμαίνουμε την «παγωμένη» οικονομική κίνηση της Στερεάς Ελλάδας.

Η δική μας Περιφέρεια που, εξαιτίας των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των προηγούμενων ετών, έχει πληγεί ακόμα περισσότερο από την κρίση, την καθίζηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την υψηλή ανεργία, έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη να τονωθεί από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Κι αυτό κάνουμε.

Μετά την επιτυχημένη πορεία του 2011, το 2012 ήταν μια εξαιρετικά αποτελεσματική χρονιά για το ΕΣΠΑ στη Στερεά Ελλάδα.
Είναι γνωστό ότι μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, η Στερεά Ελλάδα διαχειρίζεται το Περιφερειακό της Πρόγραμμα, καθώς και τμήματα των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Περιφερειακό μας Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 212,57 εκ. € και συνολικά στις 31.12.2012 περιλαμβάνει :
- 318 ενταγμένα έργα προϋπολογισμού 388,49 εκ. €
- Συμβασιοποιημένα έργα προϋπολογισμού 263,68 εκ. €
- Δηλωμένες δαπάνες 157,29 εκ. €, δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 74 %.

Ειδικά μέσα στο 2012, εντάχθηκαν 37 νέα έργα, υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους 51,04 εκ. € και ολοκληρώθηκαν ή συνεχίστηκε η κατασκευή δεκάδων έργων, που οι λογαριασμοί τους απορρόφησαν 40,59 εκ. €.
Με αυτές τις πληρωμές, η Στερεά Ελλάδα συνεχίζει και φέτος να είναι στην κορυφή  της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ με μακράν καλύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες Περιφέρειες και τα Τομεακά προγράμματα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιούμε δράσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ για έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων, με εκχωρημένο ποσό 59,74 εκ. € και επιπλέον εγκεκριμένη προγραμματική υπερδέσμευση 25 εκ. €.
Συνολικά έχουν ενταχθεί 68 έργα προϋπολογισμού 63,32 εκ. € και έχουν υπογραφεί συμβάσεις 12,13 εκ. €.
Ειδικά το 2012, η χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών δράσεων στη Στερεά Ελλάδα, ήταν κεντρική προτεραιότητα του προγράμματος. Χαρακτηριστικό στοιχείο η ένταξη 27 έργων, προϋπολογισμού 47,82 εκ. €, ενώ αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση των δράσεων το 2013.

Παράλληλα, έχει εκχωρηθεί προς διαχείριση στην ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το ποσό των 4,20 εκατ. €, μέσω του οποίου πρόκειται να υλοποιηθούν τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)»
Τον Νοέμβριο του 2012, έπειτα από συνεχείς διαβουλεύσεις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας προς το αρμόδιο Υπουργείο εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια για την υλοποίηση των δράσεων και πλέον οι προτάσεις βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης, που θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Η πολύ καλή πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πέρα απ΄την υψηλή απορροφητικότητα πιστοποιείται :
Από τον επιτυχή έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το Μάιο του 2012.
Από την ομαλή πορεία και επιτάχυνση υλοποίησης 8 επιλεγμένων έργων προτεραιότητας που παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Από τα συμπεράσματα της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2012.
Από τα αποτελέσματα της συνάντησής μας με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Jiohannes Hahn σε κοινή προγραμματισμένη σύσκεψη με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι η δουλειά για το ΕΣΠΑ δεν γίνεται μόνο μέσα από τα γραφεία, αλλά πλαισιώνεται από πολλές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, ημερίδες και συναντήσεις με τους φορείς του τόπου, που αποσκοπούν στην μεγαλύτερη ενεργοποίηση και στη διάχυση της ενημέρωσης για το πρόγραμμα, καθώς και στην προώθηση σημαντικών έργων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα :
Ημερίδες και συναντήσεις για τα ΤΟΠΣΑ, την έξυπνη εξειδίκευση, την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και την προετοιμασία της Ε΄προγραμματικής περιόδου.
Οι επισκέψεις στον Αρχαιολογικό Χώρο των Δελφών και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας, με στόχο την ανάδειξη των δράσεων πολιτισμού και την προώθηση των έργων του ΕΣΠΑ στη Στερεά Ελλάδα.

Κυρίες και κύριοι,
Μια άλλη μεγάλη μας προτεραιότητα, σε συσχετισμό με το ΕΣΠΑ είναι η εφαρμογή και διαχείριση των προγραμμάτων των Επενδυτικών Νόμων, που χειριζόμαστε μέσα από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Είναι μια κεντρική μας δράση για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που συζητήσαμε μεταξύ άλλων σε μια σημαντική εκδήλωση : Στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο για την ανάπτυξη, που έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας στη Λιβαδειά, τον περασμένο Δεκέμβριο, με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών και πολλών εκλεκτών ομιλητών.

Χειριζόμαστε εκατοντάδες σχέδια του παλαιού και του νέου επενδυτικού Νόμου, και ασκούμε αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Από τα αναλυτικά στοιχεία του απολογισμού, διαπιστώνεται πως τα προγράμματα υλοποιούνται ομαλά, με υψηλή απορροφητικότητα και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες πληρωμών.
Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε ευρώ απ΄τα κονδύλια και να δίνουμε στην αγορά και στους επενδυτές όσο το δυνατόν πιο άμεσα τη ρευστότητα που χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος.

Κυρίες και κύριοι,
Όπως είπα στην αρχή, θεμελιώδες είναι να κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
Στην κατεύθυνση αυτή, όπως ανέφερα, υλοποιούμε αποτελεσματικά το ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Παράλληλα ετοιμάζουμε και το σχεδιασμό της επόμενης Ε΄περιόδου, που είναι για μας άλλη μια κεντρική προτεραιότητα για την ενίσχυση της οικονομίας και την αναστροφή του αρνητικού κλίματος στην αγορά και στην κοινωνία.

Το 2012 ήταν χρονιά εκκίνησης του σχεδιασμού της Ε΄προγραμματικής περιόδου, που αρχίζει από το 2014 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Για το θέμα αυτό ήδη έχουμε ενημερώσει και συζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος εντατικής προετοιμασίας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ενημερώσεις και διαβουλεύσεις με τους φορείς, αρχής γενομένης από τη Χαλκίδα στις 17 Δεκεμβρίου και προχωρούμε το αμέσως επόμενο διάστημα με συναντήσεις εργασίας και στις άλλες περιφερειακές ενότητες.

Δεύτερος μεγάλος τομέας σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και επίπεδο εφαρμογής είναι οι δράσεις μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της αγροτικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Κεντρικοί σταθμοί αυτής της δραστηριότητας είναι :

Πρώτον :
Η ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ως Οργανισμού και των Νομικών της Προσώπων.
Γνωρίζουμε όλοι, αφού το θέμα έχει συζητηθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, πως το 2012 καταρτίσαμε το πρώτο πλήρες προγραμματικό κείμενο της αιρετής Περιφέρειας.

Δεύτερον :
Το 2012 προχωρήσαμε στην εφαρμογή των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη, του γνωστού καλαθιού αγροτικών προϊόντων. Οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε ημερίδες σε όλη την Περιφέρεια, στη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λαμία, την Ιστιαία, την Κύμη και αλλού, για τη διάδοση των στόχων του καλαθιού. Παράλληλα, ξεκινήσαμε την υλοποίησή του με την έναρξη των διαδικασιών σύστασης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και καθορισμού του καλλιεργητικού πλάνου της Περιφέρειας.
Για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων η Περιφέρεια συμμετείχε στις Εκθέσεις : AGROTICA στη Θεσσαλονίκη, 5ο Φεστιβαλ Ελαιόλαδου και Ελιάς και 46η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.
Ακόμα, συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Jiangxi της Κίνας, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη οικονομικών συνεργασιών στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των αγροτικών προϊόντων.
Το πλαίσιο συνεργασίας των δυο Περιφερειών, που το 2012 επισφραγίστηκε με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Κίνας, και μπορεί να αξιοποιηθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια και η οικονομία της Στερεάς Ελλάδας.

Τρίτον
Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις της πρωτοβουλίας LEADER, με τρία τοπικά προγράμματα των Αναπτυξιακών μας Εταιρειών, που χρηματοδοτούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα και την Εύβοια.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων αγγίζει τα 30 εκ. €, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ποσό 4.690.000 € για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» στην Εύβοια.

Τέταρτον
Ολοκληρώσαμε και ξεκινάμε προγράμματα κατάρτισης ανέργων μέσω των ΚΕΚ. Παράλληλα οι Αναπτυξιακές Εταιρείες και τα ΚΕΚ υλοποιούν προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής εργασίας, ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και απασχόλησης, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης η έγκριση προτάσεων τοπικών σχεδίων απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι
Το τρίτο επίπεδο της παρουσίασης του απολογισμού είναι η υλοποίηση έργου, που περιλαμβάνει τα έργα και τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν, ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην Περιφέρεια και στις Περιφερειακές Ενότητες.
Το 2012, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική στενότητα, τη συγκράτηση στην ενεργοποίηση των προγραμμάτων, ήταν μια ικανοποιητική και αποδοτική χρονιά.
Στους 12 μήνες που πέρασαν έγιναν πολλά. Έχετε ήδη στα χέρια σας τα αναλυτικά στοιχεία και γι΄αυτό για την οικονομία του χρόνου θα αναφερθούμε στις σημαντικότερες παρεμβάσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Στη Βοιωτία

Το 2012, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ολοκληρώθηκαν, συνεχίζονται, δρομολογούνται και είναι προς συμβασιοποίηση σχολικές, κτιριακές και οδικές υποδομές και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 58 εκ. €.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν :

Ο μεγάλος οδικός άξονας της νότιας πλευράς «Θίσβη – Κανάβαρι», έργο-γέφυρα του ΕΣΠΑ, που μετά την επαναδημοπράτησή του και την υπογραφή νέας σύμβασης τον Μάρτιο του 2012, προχωρά ολοταχώς.

Η τμηματική αναβάθμιση του δρόμου «Θήβα – Λιβαδειά» με διαπλάτυνση τμήματος και κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στα Βάγια, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου με εκτεταμένες παρεμβάσεις κατά τμήματα, όπως στον Περιφερειακό της Λιβαδειάς.

Η κατασκευή του δρόμου Νεοχωράκι – Τανάγρα καθώς και η εξέλιξη πολύ σημαντικών μελετών όπως των δρόμων προς τα Δερβενοχώρια, του κόμβου Μουρικίου – Θήβα – Καναβάρι, της Ανατολικής παράκαμψης Θηβών, της παράκαμψης Αλιάρτου και Διστόμου – Οσίου Λουκά. Στόχος είναι η ωρίμανση των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Βοιωτίας με προτεραιότητα τον οδικό άξονα Θήβα – Λιβαδειά.

Παράλληλα, με διαρκείς παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτείται, με 11.205.000 € το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Λιβαδειάς, Α΄Φάση», που δημοπρατήθηκε στις αρχές του 2013.

Επιπλέον, από το Περιφερειακό μας Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούμε έργα πολιτισμού, περιβάλλοντος και κοινωνικής μέριμνας όπως :
Την επανέκθεση των προϊστορικών, κλασσικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων Θήβας.
Την υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων Νεοχωρακίου και Ελαιώνα του Δήμου Θήβας, με τροφοδότηση και διύλιση νερού από το Μόρνο.
Την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΔΕΠΟΔΑ Θήβας                &
Την κατασκευή του κέντρου γεροντολογίας και προνοιακής υποστήριξης στο Δήλεσι, που εντάξαμε το 2012.

Στην Εύβοια
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, το 2012 ολοκλήρωσαν, υλοποιούν, δρομολογούν και προχωρούν προς συμβασιοποίηση σχολικές, κτιριακές, λιμενικές, οδικές και άλλες υποδομές και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 175 εκ. €.

Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η προηγούμενη χρονιά για τις σχολικές υποδομές της Εύβοιας, αφού ολοκληρώθηκαν 14 έργα νέων κτιρίων, επεκτάσεων και βελτιώσεων, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά :
Η ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας
Η ανέγερση του Νηπιαγωγείου Αμαρύνθου
Η προσθήκη στο Λύκειο Κανήθου.

Επίσης με πολύ καλούς ρυθμούς εξελίσσονται και προχωρούν οι εργασίες στο λιμάνι της Κύμης που ξεκίνησε και συμβασιοποιήθηκε μέσα στο 2012.

Παράλληλα, συνεχίζονται και δρομολογούνται μια σειρά οδικών έργων βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου και αποκατάστασης – αντιμετώπισης κατολισθήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρεμβάσεις στους δρόμους :
Άγιος Δημήτριος – Καλλιανοί
Προς Μαρμάρι – Κάρυστο
Στόμιο – Πλατάνα

Βεβαίως η μεγάλη προτεραιότητα στην Εύβοια είναι η ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των μελετών και η κατασκευή των Βόρειου, Νότιου και Κεντρικού αξόνων. Για το θέμα αυτό έχουν γίνει πολλαπλές παρεμβάσεις μας στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες και στο Υπουργείο Υποδομών. Θετική εξέλιξη είναι η πρόσφατη δρομολόγηση της ένταξης των οδικών αξόνων στο Διευρωπαίκό Δίκτυο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη χρηματοδότηση των έργων από το Ταμείο Συνοχής.

Σημαντική μας παρέμβαση στην Εύβοια, είναι η ένταξη στο ΕΣΠΑ και η απόφασή μας να χρηματοδοτήσουμε από το πρόγραμμά μας με 22 εκ. € το νέο κτίριο του Νοσοκομείου Χαλκίδας. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ παράλληλα το 2012 ολοκληρώσαμε τη σύνταξη φακέλου μεγάλου έργου για τις αναγκαίες διαδικασίες πρόσθετης χρηματοδότησής του.

Επίσης στην Εύβοια χρηματοδοτούμε σημαντικά έργα πολιτισμού, όπως η στερέωση και αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο της Σκύρου, η αποκατάσταση του Μεσαιωνικού Πύργου στα Πολιτικά της Εύβοιας και το κτίριο Βαίλου στη Χαλκίδα. Επιπλέον το 2012 εντάχθηκαν στο πρόγραμμά μας η επανάχρηση του κτιρίου Αρέθουσα ως διαχρονικού μουσείου και η αποκατάσταση της οικίας Κριεζώτη.

Ακόμα, μέσα από το ΕΣΠΑ στηρίζουμε χρηματοδοτικά δράσεις περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων, όπως αναβάθμιση και εξοπλισμό ΧΥΤΑ κεντρικής Εύβοιας, προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ και βελτίωση δικτύων ύδρευσης Παράλληλα χρηματοδοτούμε και υλοποιούμε την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού στη Σκύρο, ενώ επιπλέον βρίσκονται σε εξέλιξη πλήθος μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

Στην Ευρυτανία
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, το 2012 ολοκλήρωσαν, υλοποιούν, δρομολογούν και προχωρούν προς συμβασιοποίηση κυρίως οδικές και κτιριακές υποδομές και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 52 εκ. €.

Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο οδικό δίκτυο, που περιλαμβάνει πολλά μεγάλα έργα στους ορεινούς όγκους της Ευρυτανίας, όπως οι δρόμοι :
Σαρκίνι – Καταβόθρα
Βαρβαριάδα – Άγραφα
Καστανιά – Πρόδρομος
Δομνίστα – Ρόσκα – Πανταβρέχει - Όρια

Επίσης σε στάδιο υπογραφής σύμβασης είναι το έργο της αποπεράτωσης του δρόμου Κρέντη – Βαρβαριάδα, προϋπολογισμού 6.350.000 €.

Βεβαίως η μεγαλύτερή μας προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των μελετών και της κατασκευής του δρόμου Λαμία – Καρπενήσι, που μετά από διαρκείς παρεμβάσεις μας εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και υπογράψαμε τη σύμβαση για το τμήμα Καστρί – Μακρακώμη. Είμαστε δε σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο για τις μελέτες και των υπόλοιπων τμημάτων, μεταξύ των οποίων και το ορεινό τμήμα μέχρι την ανατολική είσοδο της σήραγγας του Τυμφρηστού.

Σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται επίσης στον τομέα υγείας και πρόνοιας, όπου χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, συμβασιοποιήθηκαν το 2012 και υλοποιούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες της Ευρυτανίας :
Η ανακατασκευή της παλιάς πτέρυγας και προμήθεια εξοπλισμού του ιδρύματος κοινωνικής πρόνοιας της Ευρυτανίας              &
Η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.

Στη Φθιώτιδα
Το 2012, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ολοκληρώθηκαν, συνεχίζονται, δρομολογούνται και είναι προς συμβασιοποίηση κυρίως σχολικές, κτιριακές και οδικές υποδομές και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 165 εκ. €.

Όπως ανέφερα και πριν το μεγάλο έργο που αφορά τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία, ο δρόμος Λαμία – Καρπενήσι βρίσκεται σε φάση εξέλιξης. Είναι γνωστό ότι τον Σεπτέμβριο του 2012 υπογράψαμε τη σύμβαση κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 25 εκ. € και περιλαμβάνει νέα χάραξη και διαπλατύνσεις σε μήκος 9,6 χιλιομέτρων, καθώς και παρακάμψεις της Μάκρης και της Μακρακώμης.

Στο σημείο αυτό, θέλω να επισημάνω ότι στις κεντρικές μας προτεραιότητες είναι διαχρονικά να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ καθώς και την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.

Στη Φθιώτιδα υλοποιούμε και προωθούμε ένα ευρύ σύνολο παρεμβάσεων σε ότι αφορά τα έργα οδοποιίας, από τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε :
Το δρόμο Αταλάντη – Όρια Νομού Φθιώτιδας / Βοιωτίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παρεμβάσεις, εκ των οποίων η μεγαλύτερη στα όρια των δυο Νομών προχωρά με ταχείς ρυθμούς
Τις εκτεταμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στους δρόμους Γλύφα – Φανός, Γαρδίκι – Γραμμένη Οξυά , Μαρτίνο – Λάρυμνα, παράκαμψη Μαλεσίνας και την ολοκλήρωση των εργασιών στο Νέο Μοναστήρι.

Επιπλέον εντάξαμε το 2012 και χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ το οδικό έργο ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, προϋπολογισμού 7,25 εκ. €, που αφορά στο τελευταίο κομμάτι του δρόμου που συνδέει την Εθνική Οδό με το Πορθμείο.

Στη Φθιώτιδα ολοκληρώσαμε, υλοποιούμε και δρομολογούμε σημαντικά έργα σχολικών υποδομών, όπως :
Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, που εγκαινιάστηκε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012.
Το Ενιαίο Σχολικό Συγκρότημα – Γυμνάσιο & Λύκειο Λαμίας
Το 5ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας για το οποίο εξασφαλίσαμε κατ΄εξαίρεση την υπογραφή της σύμβασης και τη χρηματοροή του.
Τις βελτιώσεις στο κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας.

Ακόμα στη Φθιώτιδα υλοποιούμε και δρομολογούμε πολλά έργα για την αναβάθμιση την προστασία και την άρδευση της αγροτικής γης. Σημαντικότερες παρεμβάσεις το 2012 είναι :
Η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Σπερχειό.
Η διαρκής συνεργασία μας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας», με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 27 εκ. €..

Στη Φωκίδα

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, το 2012 ολοκλήρωσαν, υλοποιούν, δρομολογούν και προχωρούν προς συμβασιοποίηση έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 87 εκ. €.
Οι σημαντικότερες από αυτές είναι :

Η κατασκευή του δρόμου Άμφισσα – Λιδορίκι, έργο – γέφυρα του ΕΣΠΑ, το οποίο υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Ένα μεγάλο και σύγχρονο οδικό έργο που αναβαθμίζει τη σύνδεση και τις συνθήκες προσπελασιμότητας της ορεινής Φωκίδας.
Η βελτίωση του οδικού δικτύου με πλήθος παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας, αποκατάστασης, συντηρήσεων και αναβάθμισης των συνθηκών κυκλοφορίας, όπως :
Η ολοκλήρωση των εργασιών στο δρόμο Άγιος Αθανάσιος - Καστριώτισσα
Ο δρόμος Πενταγιοί – Αρτοτίνα, και ο Περιφερειακός της Αρτοτίνας που ξεκίνησε πρόσφατα
Η αποκατάσταση της παλαιάς εθνικής οδού Άμφισσα – Φράγμα του Μόρνου, η συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου και ο δρόμος προς Διχώρι που συνεχίζεται.

Ακόμα έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες του μεγάλου αρδευτικού στον Ελαιώνα της Άμφισσας και με την υλοποίησή του πρόκειται να αξιοποιηθεί ένα σπουδαίο παραγωγικό αλλά και ιστορικό απόθεμα της Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, μέσα από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτούμε στη Φωκίδα παρεμβάσεις αναβάθμισης και περιβαλλοντικής προστασίας, βελτίωσης ποιότητας ζωής και κτιριακές και εκπαιδευτικές υποδομές με σημαντικότερη την υλοποίηση του νέου κτιρίου ΤΕΙ της Άμφισσας.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες

Αφήνοντας πίσω μας το δύσκολο 2012, παίρνουμε την εμπειρία που μας έδωσε, την επιμονή, την αποφασιστικότητα και το θετικό πρόσημο που έβαλε στη δουλειά της Περιφέρειας, στη δουλειά όλων μας.
Γιατί αυτή η δουλειά είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας. Είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής, της στήριξης, της ενθάρρυνσης, της αναγνώρισης, του διαλόγου, ακόμα και της κριτικής που εσείς οι ίδιοι ως μέλη των θεσμικών οργάνων, αλλά και φορείς και πολίτες μας έκαναν.

Στον κύκλο της χρονιάς που πέρασε, συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε, αγωνιστήκαμε, διεκδικήσαμε με πολλούς θεσμικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Κλείνοντας, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω έναν – έναν χωριστά και όλους μαζί για τη συμμετοχή, την παρουσία και τη συμβολή στην προσπάθειά μας και στον κοινό μας στόχο να δώσουμε αξία στη Στερεά Ελλάδα.

Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους αγαπητούς συνεργάτες που άφησαν στο 2012 το δικό τους στίγμα : τους Αντιπεριφερειάρχες Σταμάτη Καπελέρη, Νίκο Μπέτσιο και Κώστα Μπακομήτρο, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημήτρη Τιμπλαλέξη, και τα μέλη των Επιτροπών.

Και βεβαίως να μοιραστώ το αποτέλεσμα και αυτής της χρονιάς με τους εργαζόμενους, τα στελέχη, τους συνεργάτες των Υπηρεσιών μας και των Νομικών Προσώπων μας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Όλους σας ευχαριστώ.Τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Στερεάς Ελλάδας για το 2012 παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συνήλθε στις 31 Ιανουαρίου σε Ειδική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 185 του «Καλλικράτη».

Ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς παρουσίασε τον απολογισμό του 2012, λέγοντας εισαγωγικά:
«Έτος αναφοράς του απολογισμού το 2012. Μια χρονιά που σημαδεύτηκε, σε επίπεδο χώρας, από μεγάλες αντιφάσεις και επίφοβες ανατροπές. Μια χρονιά που η οικονομία βυθίστηκε σε μεγαλύτερη ύφεση, η κοινωνία πιέστηκε και οι θεσμοί υπέστησαν μεγάλους κραδασμούς, φτάνοντας μερικές φορές στα όριά τους.

Αυτή τη χρονιά άλλαξαν πολλά. Εκτός από ένα. Τη συνέπειά μας απέναντι στη Στερεά Ελλάδα και τους συμπολίτες μας. Με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα εμπόδια, καταβάλαμε και συνεχίζουμε μια καθημερινή εργώδη προσπάθεια να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία.»

Ακολούθησε η παρουσίαση του απολογισμού που διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα :

Στο πρώτο επίπεδο της θεσμικής, διοικητικής λειτουργίας και των πολιτικών, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις δυσχέρειες και στα προβλήματα – αποτελέσματα της ύφεσης  που αντιμετώπισε η Περιφέρεια το 2012 (μείωση του προσωπικού, μείωση χρηματοδοτήσεων και υστέρηση απόδοσης των πόρων, επιπτώσεις του τρίτου μνημονίου, αναστολή νέων δημοπρατήσεων έργων) καθώς και στη διμέτωπη  διαχείριση αυτών των θεμάτων :
Αφενός με συνετή εφαρμογή των προγραμμάτων , ιεράρχιση των προτεραιοτήτων και προσεκτική διαχείριση των χρημάτων της Περιφέρειας.
Αφετέρου με διεκδικήσεις και πιέσεις για περισσότερα κονδύλια, αλλά και αντιδράσεις στην υποβάθμιση του θεσμού των αιρετών Περιφερειών.

Οι πρακτικές αυτές απέδωσαν καρπούς, αφού έστω και στην εκπνοή του 2012 δόθηκαν 20,4 εκ. € από τους ΚΑΠ, διασφαλίστηκε η χρηματοροή ορισμένων προγραμμάτων εθνικών πόρων και υλοποιήθηκε απρόσκοπτα ο προϋπολογισμός, με υλοποίηση έργου χωρίς οφειλές και καθυστερήσεις πληρωμών.

Στο δεύτερο επίπεδο των ευρύτερων διαδικασιών προγραμματισμού, ο κ. Περγαντάς επεσήμανε κεντρικές ενέργειες του 2012 και συγκεκριμένα :
Την επιτυχή υλοποίηση του ΕΣΠΑ, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αξιοποιώντας κονδύλια και διοχετεύοντας χρήμα στην αγορά. Υλοποίηση που η επιτυχία της πιστοποιείται από την – για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - πρωτιά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ποσοστό 74 %.
Την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ομαλή διαχείριση των προγραμμάτων των Επενδυτικών Νόμων.
Την έναρξη σχεδιασμού της Ε΄προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, με κεντρική προτεραιότητα την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.
Την εφαρμογή δράσεων του καλαθιού αγροτικών προϊόντων για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Στερεάς Ελλάδας με προβολή των τοπικών προϊόντων και διεθνείς συνεργασίες με την Κίνα.
Την αξιοποίηση δράσεων LEADER και προγραμμάτων τόνωσης της απασχόλησης.

Στο τρίτο επίπεδο η παρουσίαση του Περιφερειάρχη εστιάστηκε στην υλοποίηση έργου το 2012 στις πέντε περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα :
Στη Βοιωτία, όπου οι Τεχνικές Υπηρεσίες υλοποιούν έργα συνολικού προϋπολογισμού 58 εκ. €, όπως οι δρόμοι Θίσβη – Κανάβαρι, κόμβος Βαγίων, Νεοχωράκι – Τανάγρα και η δρομολόγηση έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου (ενδεικτικά Δίστομο – Όσιος Λουκάς, οδικός άξονας Θήβα – Λιβαδειά. Επιπλέον προχωρούν ή εξελίσσεται η διαδικασία για την υλοποίηση πολλών άλλων παρεμβάσεων, όπως τα Αρδευτικά δίκτυα Λιβαδειάς, το Μουσείο της Θήβας, η ύδρευση στο Νεοχωράκι και στον Ελαιώνα και έργα διαχείρισης απορριμμάτων.

Στην Εύβοια, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 175 εκ. €. Πρόκειται για σχολικά συγκροτήματα (ολοκληρώθηκαν 14 κτίρια το 2012), βελτιώσεις του οδικού δικτύου και λιμάνια, όπως το λιμάνι της Καρύστου όπου οι εργασίες εξελίσσονται με πολύ καλούς ρυθμούς. Μεγάλη προτεραιότητα παραμένει πάντα στο πρωτεύον οδικό δίκτυο, για το οποίο δρομολογείται η ένταξή του στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και η δυνατότητα χρηματοδότησής του.
Ακόμα στην Εύβοια χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ξεκίνησε το Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχουν ενταχθεί και προχωρούν έργα πολιτισμού (π.χ. Κάστρο της Σκύρου και επανάχρηση σημαντικών κτιρίων στη Χαλκίδα), έργα διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων (π.χ. Βιολογικός Καθαρισμός Σκύρου), καθώς και πλήθος μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

Στην Ευρυτανία το 2012 ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται και δρομολογούνται έργα προϋπολογισμού 52 εκ. €. Ενδεικτικά πρόκειται για έργα οδοποιίας (όπως Σαρκίνη – Καταβόθρα, Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα, Καστανιά – Πρόδρομος, Δομνίστα – Ρόσκα, και άλλα), καθώς και για έργα υγείας – πρόνοιας (όπως το Νοσοκομείο Καρπενησίου και το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας).
Βεβαίως μια σημαντική προτεραιότητα για την Ευρυτανία και τη Φθιώτιδα, είναι η κατασκευή του δρόμου Λαμία – Καπενήσι, όπου το 2012 υπογράφηκε η σύμβαση για το τμήμα Καστρί – Μακρακώμη.

Στη Φθιώτιδα, ο προϋπολογισμός του υλοποιούμενου έργου ανέρχεται στα 165 εκ. € και ενδεικτικά αφορά :
Οδικούς άξονες, όπως τμήμα του δρόμου Λαμία – Καρπενήσι, το δρόμο Αταλάντη – Όρια Νομών Φθιώτιδας / Βοιωτίας και βελτιωτικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νομού (π.χ. παράκαμψη Μαλεσίνας, Γλύφα- Φανός, Γαρδίκι – Γραμμένη Οξυά), καθώς και την ένταξη στο ΕΣΠΑ της ολοκλήρωσης του δρόμου ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας. Προτεραιότητες για την περιοχή αλλά και όλη τη Στερεά Ελλάδα παραμένουν η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και η πλήρης κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.
Σχολικά κτίρια κυρίως στη Λαμία, όπως το 16ο Δημοτικό Σχολείο, την Παιδαγωγική Ακαδημία, το Ενιαίο Σχολικό Συγκρότημα, και το 5ο Ενιαίο Λύκειο για το οποίο μετά από πολλές παρεμβάσεις εξασφαλίστηκε κατ΄εξαίρεση η χρηματοδότηση και η υλοποίησή του.
Έργα αναβάθμισης και προστασίας της αγροτικής γης και βελτίωσης των συνθηκών άρδευσης, όπως η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Σπερχειό και η εξέλιξη του αρδευτικού έργου της Ανατολικής Βίστριζας.

Στη Φωκίδα ολοκληρώθηκαν και εξελίσσονται το 2012 έργα συνολικού προύπολογισμού 87 εκ. €. Ενδεικτικά αναφέρονται ο δρόμος Άμφισσα – Λιδορίκι, οι βελτιώσεις του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (π.χ. Πενταγιοί – Αρτοτίνα, προς Διχώρι, Αγ. Αθανάσιος – Καστριώτισσα), η υλοποίηση του μεγάλου αρδευτικού στον Ελαιώνα της Άμφισσας, καθώς και η χρηματοδότηση πολλών παρεμβάσεων με σημαντικότερη την κατασκευή του νέου κτιρίου ΤΕΙ της Άμφισσας.

Η παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων 2012 έκλεισε από τον κ. Περγαντά ως εξής :
«Αφήνοντας πίσω μας το δύσκολο 2012, παίρνουμε την εμπειρία που μας έδωσε, την επιμονή, την αποφασιστικότητα και το θετικό πρόσημο που έβαλε στη δουλειά της Περιφέρειας, στη δουλειά όλων μας.
Γιατί αυτή η δουλειά είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας. Είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής, της στήριξης, της ενθάρρυνσης, της αναγνώρισης, του διαλόγου, ακόμα και της κριτικής που εσείς οι ίδιοι ως μέλη των θεσμικών οργάνων, αλλά και φορείς και πολίτες μας έκαναν.

Στον κύκλο της χρονιάς που πέρασε, συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε, αγωνιστήκαμε, διεκδικήσαμε με πολλούς θεσμικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Κλείνοντας, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω έναν – έναν χωριστά και όλους μαζί για τη συμμετοχή, την παρουσία και τη συμβολή στην προσπάθειά μας και στον κοινό μας στόχο να δώσουμε αξία στη Στερεά Ελλάδα.»

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρουσίασης του απολογισμού από τον Περιφερειάρχη.
Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Με πρόταση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής :

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά και της γενικότερης πολιτικής που έχει επιδεινώσει την κατάσταση των αγροτών με τη δυσανάλογη αύξηση του κόστους παραγωγής (πετρέλαιο, γεωργικά εφόδια, κ.λ.π.) με τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς των αγροτικών προϊόντων και με την απώλεια παραδοσιακών αγορών :

1. Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των αγροτών ενάντια στις νέες επιβαρύνσεις (αύξηση φόρου πετρελαίου και εισφορών ΟΓΑ, φορολογία, χαράτσια, κατάργηση δώρων στις συντάξεις) αλλά και τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αφού το κόστος παραγωγής οδηγείται σε απαγορευτικά επίπεδα, που εξαφανίζουν τον αγρότη και τις οικογένειές τους.
2. Καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα τα θέματα του πρωτογενή τομέα, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων και της μείωσης του κόστους παραγωγής. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε μια χώρα που εισάγει τεράστιες ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προίόντων, αλλά με στοχευμένες ενέργειες να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και να γίνουμε μια χώρα διατροφικά αυτάρκης.
3. Καταγγέλει τη συνεχιζόμενη πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει σαν στόχο :
α) την υποβάθμιση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων χωρίς διασύνδεση και συντονισμό μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Περιφερειών αποδυναμώνοντας δραματικά τον αναπτυξιακό ρόλο της Περιφέρειας δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων του, όπως αυτό φαίνεται καθημερινά τα τελευταία χρόνια (π.χ. 2 χρόνια για να εγκριθεί ένα σχέδιο βελτίωσης, 12 μήνες για μια γεώτρηση, κ.λ.π.)
β) την ανάθεση των περισσότερων προγραμμάτων – ελέγχων σε ιδιωτικές υπηρεσίες, τις περισσότερες φορές χωρίς καμία υποδομή.

Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών και των οικογενειών τους για να μείνουν στον τόπο τους, για να μην ξεριζωθούν από τα χωράφια τους, για τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών και φτηνών προϊόντων διότι ο αγροκτηνοτροφικός τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας.
Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων με την πολιτική τους έχουν συντελέσει στη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος και στο μαρασμό της περιφέρειας.
Εμμένουμε στην άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.»Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης στoυς εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕΚ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


«Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταδικάζει τη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου της ΒΙΟΜΕΚ στο Αλιβέρι Εύβοιας και δηλώνει ότι θα σταθεί αλληλέγγυο στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων έως ότου επιλυθεί το ζωτικό για τους εργαζόμενους πρόβλημα»


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο