Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Στο Υπουργείο Υγείας ο Δήμαρχος Θηβαίων για το Νοσοκομείο.Μετά την επίσκεψη στον Υπουργό Υγείας του Βουλευτή Βοιωτίας κ. Ιωάννη Σταθά με την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών κα. Φιλιώ Πρωτόπαπα και την ευρεία σύσκεψη στο Νοσοκομείο Θήβας Δημάρχου, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και φορέων της πόλης στις 30/1/2013, για τα θέματα –προβλήματα λειτουργίας που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα,  πραγματοποιήθηκε την 1/1/2013 εκ νέου συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με τον Γενικό Γραμματέα κ. Καλλίρη Πελοπίδα ( λόγω απουσίας του Υπουργού).


Στη συνάντηση συμμετείχαν  ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, ο Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας κ. Σταμάτης Χαλβατζής και η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών, όπου τέθηκαν τα προβλήματα υπολειτουργίας του Νοσοκομείου λόγω  έλλειψης προσωπικού (επιστημονικού-νοσηλευτικού-εργαστηριακού και διοικητικού).

Για την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης, η οποία δικαιολογημένα έχει ανησυχήσει τους κατοίκους όλης της περιοχής ευθύνης του Νοσοκομείου, ζητήθηκε από το Υπουργείο ΑΜΕΣΑ και όχι αργότερα από τις15/2/2013, να ενεργήσει για  :

α. Τη διακοπή της τρίμηνης απόσπασης του Δ/ντη της Παθολογικής Κλινικής κ. Παπαευσταθίου Αλέξανδρου και επιστροφή του στο Γ.Ν. Θήβας.
β. Τη μετακίνηση ενός παθολόγου από άλλο Νοσοκομείο της 5ης Υγειονομικής ΥΠΕ ή άλλης ΥΠΕ προσωρινά και μέχρι την τοποθέτηση μόνιμων ή επικουρικών παθολόγων.
γ. Την άμεση τοποθέτηση Αναπληρωτή Διοικητή στο Γ.Ν. Θήβας, καθόσον η θέση είναι κενή από αρχές Δεκεμβρίου 2012.

Για τη συμπλήρωση του Νοσοκομείου με το προσωπικό προκειμένου να επανέλθει  αυτό στην κανονική, όπως πριν, λειτουργία του, ζητήθηκαν :

1. Επιστημονικό Προσωπικό
Παθολόγοι : 2
Καρδιολόγοι: 2
Μικροβιολόγοι: 1 (τουλάχιστον)
Γενικής Ιατρικής: 3 (για τη λειτουργία ΤΕΠ)
2. Νοσηλευτικό Προσωπικό
Πέντε (5) Νοσηλευτές/ριες
3. Εργαστηριακό Προσωπικό
Παρασκευαστές/ριες : 1
Χειριστές εμφανιστές : 2
4. Διοικητικό Προσωπικό
Οκτώ (8) Διοικητικοί από μετάταξη ΙΔΑΧ

Για όλα τα παραπάνω ο κ. Δήμαρχος παρέδωσε στον Υπουργό σχετικό έγγραφο, το οποίο παρατίθεται  παρακάτω.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας  δήλωσε ότι θα ενεργήσει για :

α. Τη διακοπή απόσπασης και επιστροφή του Γ.Ν. Θηβών του Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής
β. Την κάλυψη μιας (1) θέσης με επικουρικό παθολόγο ιατρό
γ. Την απόσπαση ενός παθολόγου με μέριμνα της 5ης ΥΠΕ
δ. Την κάλυψη με τρεις (3) διοικητικούς από την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων
ε. Την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Διοικητή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
στ. Την κάλυψη σε επόμενο χρόνο με προσωπικό (επιστημονικό-νοσηλευτικό-εργαστηριακό και διοικητικό) για τη σωστή λειτουργία των υπολοίπων κλινικών του Νοσοκομείου.

Έγγραφο Δημάρχου Θηβαίων προς τον Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο Ανδρέα

  Κύριε Υπουργέ

  Μετά το (α) σχετικό έγγραφό μας και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 13/09/2012 εκπροσώπων του Νομού Βοιωτίας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σας κ. Πελοπίδα Καλλίρη, όπου τέθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας και μετά τις (β) και (γ) κοινές υπουργικές αποφάσεις, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω – αναφέρω τα παρακάτω:
       α. Σύμφωνα με την (β) ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκε ο οργανισμός του γενικού Νοσοκομείου Θήβας, αυτό, όπως αναγράφεται στο άρθρο 1 παρ. 1, αποτελεί αυτοτελές ΝΠΔΔ.
       β. Σύμφωνα με την (γ) ΚΥΑ άρθρο 1 παρ. 1 τα Νοσοκομεία Λειβαδιάς και Θήβας αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο ΝΠΔΔ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’).
       γ. Από 1/1/2013 ο Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Θηβών κος Παπαευσταθίου Αλέξανδρος, απεσπάσθη για ένα τρίμηνο στο Γ.Ν. Πατησίων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα εφημεριών από 1/1/2013 (παρέμειναν 4 παθολόγοι), το οποίο επιδεινώνεται με την από 31/1/2013 παραίτηση της ΕΠ Α’ Παθολόγου κας Ματσαγκούρα Μαρίας (παρέμειναν 3 παθολόγοι) και ως εκ τούτου, όπως αντιλαμβάνεστε, θα υπάρξει πλημμελής λειτουργία της παθολογικής κλινικής, τόσο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας όσο και κυρίως στις εφημερίες (κίνδυνος ακόμα και αναστολής εφημεριών).
      δ. Πέρα των παραπάνω λόγω έλλειψης προσωπικού (επιστημονικού-νοσηλευτικού-εργαστηριακού και διοικητικού) υπολειτουργούν οι υπόλοιπες κλινικές.

Για την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, η οποία έχει δικαιολογημένα ανησυχήσει τους κατοίκους όλης της περιοχής ευθύνης του Νοσοκομείου, επιθυμώ και παρακαλώ κατά τη σημερινή μας συνάντηση, για τα ακόλουθα:
       a. Άμεσες ενέργειες
             (1) Διακοπή της τρίμηνης απόσπασης του Δ/ντη κου Παπαευσταθίου Αλέξανδρου και επιστροφή στο Γ.Ν. Θήβας.
            (2) Μετακίνηση ενός παθολόγου από άλλο Νοσοκομείο της 5ης Υγειονομικής ΥΠΕ ή άλλης ΥΠΕ προσωρινά και μέχρι την τοποθέτηση μόνιμων ή επικουρικών παθολόγων.
            (3) Άμεση τοποθέτηση Αναπληρωτή Διοικητή στο Γ.Ν. Θήβας, καθόσον η θέση είναι κενή από αρχές Δεκεμβρίου 2012.

       β. Συμπλήρωση-Αναβάθμιση Γ.Ν. Θήβας
Για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου απαιτείται η στελέχωση αυτού όπως παρακάτω:
          (1) Επιστημονικό Προσωπικό
               (α) Παθολόγοι : 2
               (β) Καρδιολόγοι: 2
               (γ) Μικροβιολόγοι: 1 (τουλάχιστον)
               (δ) Γενικής Ιατρικής: 3 (για τη λειτουργία ΤΕΠ)
          (2) Νοσηλευτικό Προσωπικό
                Πέντε (5) Νοσηλευτές/ριες
          (3) Εργαστηριακό Προσωπικό
               (α) Παρασκευαστές/ριες : 1
               (β) Χειριστές εμφανιστές : 2
          (4) Διοικητικό Προσωπικό
               Οκτώ (8) Διοικητικοί από μετάταξη ΙΔΑΧ

      γ. Τη μεταβολή του υπάρχοντος Νομοθετικού Πλαισίου, ώστε η διοίκηση, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος του Νοσοκομείου Θήβας να γίνεται με τρόπο Αυτόνομο για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτού.      δ. Να υλοποιηθεί η παλαιότερη ληφθείσα υπουργική απόφαση, που είχε εγκρίνει τη δημιουργία Σταθμού Αιμοδοσίας Β’ τάξης, ώστε να λειτουργήσει στο Νοσοκομείο Μονάδα Αιμοδοσίας με τοποθέτηση ανάλογου προσωπικού καθώς και η προμήθεια και λειτουργία αξονικού τομογράφου.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο