Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΣΚΑ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΕΗ.

Στην με αριθ.3641/2.03.2016 Ερώτησή του προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε να ενημερωθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με τις πρόσφατες περιπτώσεις κλοπών χάλκινων μετασχηματιστών και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην περιοχή της Βοιωτίας, καθώς και για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες πάταξης του φαινομένου αυτού και αποζημίωσης των πληττόμενων .

Στην από 27.03.2016 σχετική απάντηση του Αν.Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.Τόσκα, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Ε.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής, μεταξύ άλλων έχει εκπονηθεί και υλοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και επιχειρησιακό σχέδιο, για την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που αφορά σε όλο το φάσμα-αλυσίδα παράνομης αφαίρεσης και εν γένει διακίνησης και διαχείρισης μεταλλικών αντικειμένων. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού αναπτύσσονται και δράσεις με τη συμμετοχή υπαλλήλων από τις Υπηρεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων, όπως του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 03-11-2015 έως 05-11-2015, στο πλαίσιο του ανωτέρω εφαρμοζόμενου επιχειρησιακού σχεδίου, υλοποιήθηκε επιχειρησιακή δράση, με τη συμμετοχή συναρμόδιων Φορέων, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, προς την κατεύθυνση της διενέργειας στοχευμένων ελέγχων και της καταπολέμησης των εγκληματικών ενεργειών που συνδέονται με την κλοπή και περαιτέρω διακίνηση μεταλλικών αντικειμένων, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης και επεξεργασίας μεταλλικών αντικειμένων, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Πέραν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζονται και με τις Υπηρεσίες του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), για την καλύτερη πληροφόρηση καθώς και το συντονισμό των κοινών προσπαθειών, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων, την αποφυγή περαιτέρω θυματοποίησης της εταιρείας και την καταπολέμηση του φαινομένου της κλοπής μεταλλικών αντικειμένων και εξοπλισμού αυτής. Ενταύθα, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας) στοιχεία, αναφορικά με τις κλοπές μεταλλικών αντικειμένων του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.ΔΑΗ.Ε.) στην επικράτεια, κατά το έτος 2015 καταγράφηκαν συνολικά 446 υποθέσεις.

Τέλος, σε ό,τι ειδικότερα αφορά στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, σας ενημερώνουμε ότι οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας (τοπικές αρμόδιες Υπηρεσίες Τάξης και Ασφάλειας, Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.)] αναπτύσσουν στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων διενεργούν μεθοδικούς και στοχευμένους ελέγχους σε άτομα και οχήματα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τους και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος ευνομίας και ασφάλειας στην υπόψη περιοχή. Σύμφωνα δε με ενημέρωσή μας, κατά το Β' εξάμηνο του έτους 2015 έως και την 07-03- 2016, στις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας καταγγέλθηκαν 120 κλοπές μετασχηματιστών, οι οποίες και εξιχνιάσθηκαν.»Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο