Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
                  
         


Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξηςΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 14/5/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11365/10-5-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)


1ο :    Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου «Πούρος»

2ο :   Διάθεση πίστωσης ποσού 21.900,66 € για δαπάνη από παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση -  υποστήριξη των λογισμικών εφαρμογών του Δήμου

3ο :   Διάθεση πίστωσης ποσού 3.075,00 για δαπάνη που θα προκύψει από την προβολή του Δήμου σε τουριστικό οδηγό

4ο :   Διάθεση πίστωσης ποσού  4.366,50 € για την προμήθεια χυτοσιδηρών κολωνακίων για την Τ.Κ. Λεύκτρων

5ο :   Διάθεση πίστωσης ποσού 5.990,10 € για την προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των Δημοτικών Συνεργείων

6ο :   Διάθεση πίστωσης ποσού 258,30 € για την προμήθεια ελαστικών για αυτοκίνητο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

7ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 3.714,60 € για την προμήθεια ελαστικών για αυτοκίνητα και μηχανήματα έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών.
           
8ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 € για την προμήθεια τριών (3) δεξαμενών για την τοποθέτηση υποχλωριώδους νατρίου  για την απολύμανση του πόσιμου νερού  Δ.Ε. Βαγίων και Τ.Κ. Λουτουφίου       

9ο :    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση όρων για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ασφάλιση των δημοτικών οχημάτων και διάθεση της σχετικής πίστωσης

10ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 5.600,00€ έναντι επιδικασθέντος κεφαλαίου της υπ.άρ.151/2012 δικαστικής απόφασης  Ειρην. Θηβών που αφορά την Κατσέλη Μαρία

11ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ έναντι επιδικασθέντος κεφαλαίου της υπ.άρ.129/2006 δικαστικής απόφασης  Ειρην. Θηβών που αφορά τον Καλπούζο Αναστάσιο

12ο :  Διάθεση, εκ νέου, πιστώσεων οφειλομένων (ΠΟΕ) τα οποία δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν κατά το παρελθόν έτος.

13ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 7.600,00 για καταβολή υπερωριακής απασχόλησης των Ληξιάρχων του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2012.

14ο :  Απευθείας ανάθεση του έργου «Βελτίωση οδού Οιδίποδος» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: 
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)         ΓΕΛΕΚΑΣ                     ΠΑΝΑΓ
2)         ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         ΙΩΑΝΝΗΣ
3)         ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ                   ΗΛΙΑΣ
4)         ΣΤΑΙΚΟΣ                       ΑΛΕΚΟΣ
5)         ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)         ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                  ΠΑΝΑΓ
7)         ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8)         ΝΟΚΑΣ                                     ΘΕΜΙΣΤ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)         ΚΟΝΤΟΥ                       ΙΟΥΛΙΑ
2)         ΜΙΧΑΣ                          ΠΕΤΡΟΣ
3)         ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ             ΠΑΝΑΓ
4)         ΝΙΚΑΣ                           ΠΑΝΑΓ
5)         ΣΒΙΓΓΟΣ                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο