Τρίτη 13 Αυγούστου 2013

Σε ελεύθερη πτώση η οικοδομή

Πτώση 50,1% παρουσίασε ο ρυθμός έκδοσης οικοδομικών αδειών τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάιο του 2013, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής- δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.203 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 212,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 906,1 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 50,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 57,9% στην επιφάνεια και κατά 50,1% στον όγκο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.190 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 206,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 884,6 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 50,5 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 58,6% στην επιφάνεια και κατά 50,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάιο του 2013, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 21,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάιο του 2013, είναι 2,4%

Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Μάιο του 2013, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 17.902 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.309,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 13.181,7 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 47,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 44,3% στην επιφάνεια και κατά 42,1% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2011- Μαΐου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2012- Μαΐου 2013, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 47,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 44,7% στην επιφάνεια και κατά 42,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2011- Μαΐου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,1%

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου 2013, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 41,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 44,3% στην επιφάνεια και κατά 41,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2012.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 41,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,4% στην επιφάνεια και κατά 40,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2012.

olympia

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο