Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Προγραμματική σύμβαση αγροτικής οδοποιίας (Κωπαϊδικού πεδίου)

C:\Users\user\Desktop\SIMA 2.jpg

Το αγροτικό οδικό δίκτυο του κωπαϊδικού  πεδίου ανήκει και είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως προκύπτει με το νόμο 4305/2014 όπου οι αρμοδιότητες του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας  μεταβιβάστηκαν .  
   Με αποφάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου το 2014 και το 2016 το ανταποδοτικό πάγιο τέλος αυξήθηκε από 2 ΕΥΡΩ/στρ. σε 4 ΕΥΡΩ/στρ αύξηση 100%  για την βελτίωση και συντήρηση των έργων υποδομής της περιοχής (δρόμοι, δίκτυα, αντιπλημμυρικά έργα,  κλπ).  
 
Σε  όλες τις εκτάσεις της Κωπαΐδας ξερικές ή ποτιστικές, καλλιεργούμενες και μη.
   Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με προγραμματική σύμβαση για συντήρηση του  οδικού δικτύου της Κωπαϊδας  (έργου αρμοδιότητάς της)  μεταφέρει την ευθύνη συντήρησης του  έργου και ολόκληρης της αγροτικής οδοποιίας  στους Δήμους Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου- Θεσπιών, Ορχομενού και Λοκρών Φθιώτιδας.
    Δηλαδή οι Δήμοι θα έχουν την ευθύνη βελτίωσης και συντήρησης  της αγροτικής οδοποιίας και η Περιφέρεια θα εισπράττει το ανταποδοτικό πάγιο τέλος για την βελτίωση και συντήρηση των έργων υποδομής της περιοχής (δρόμοι, δίκτυα, αντιπλημμυρικά έργα   
 Άρα οι Δήμοι για να εκτελέσουν τα έργα βελτίωσης και συντήρησης θα πρέπει να βάλουν και αυτοί ένα πάγιο τέλος (ΧΑΡΑΤΣΙ) στους αγρότες ή θα πρέπει η κυρία Αντιπεριφερειάρχης να δώσει το πάγιο τέλος που εισπράττει στους Δήμους ή να ζητήσει οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν στους Δήμους.

 
Για την Ενωτική Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Ζιώγας Γιώργος   

Σας παραθέτω για ενημέρωση τους νόμους και την απόφαση  
----------------------------------------------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                        ΑΔΑ: Ψ3Ψ87ΛΗ-0ΦΦ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 1ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    146/2016

                 
Θέμα 2ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.129/2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο  «Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Κωπαϊδικού Πεδίου».
……..          Προτεινόμενες τροποποιήσεις των διατάξεων του Κανονισμού Άρδευσης:
Αντί «Το πάγιο τέλος άρδευσης ορίζεται στο ύψος των δυο (2) ευρώ  ανά στρέμμα εδαφικής έκτασης, ως ανταποδοτικό τέλος για την βελτίωση και συντήρηση των έργων  υποδομής της περιοχής (δρόμοι, δίκτυα, αντιπλημμυρικά έργα, κλπ). Το ποσό αυτό θα καταβάλλουν  όλες αδιάκριτα οι γεωργικές εκτάσεις, είναι ανεξάρτητο από την καλλιέργεια ή μη των ιδιοκτησιών. Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται κατά είδος καλλιέργειας και καταβάλλονται επιπλέον του πάγιο τέλους από τις  αρδευόμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις της Κωπαίδος.»
τροποποιείται σε «Το πάγιο τέλος άρδευσης ορίζεται στο ύψος των τεσσάρων (4) ευρώ ανά στρέμμα εδαφικής έκτασης, ως ανταποδοτικό τέλος για την βελτίωση και συντήρηση των έργων υποδομής της περιοχής (δρόμοι, δίκτυα, αντιπλημμυρικά έργα,  κλπ).
Το ποσό αυτό θα καταβάλλουν όλες αδιάκριτα οι γεωργικές εκτάσεις, είναι ανεξάρτητο από την
καλλιέργεια ή μη των ιδιοκτησιών. ……ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237                                     31 Οκτωβρίου 2014
                       NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305


Άρθρο 61
1α. Ο «Οργανισμός Κωπαϊδας», Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας, ο οποίος συνεστήθη με τις διατάξεις του ν.δ. 2488/1953 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης………………………..

β. Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαϊδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο