Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Ψηφίστηκε το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Με διευρυμένη πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υιοθετώντας τους άξονες της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα, ενέκρινε το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ και υιοθετεί τους στόχους  - ορόσημα για το 2020:
τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων  βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.


Κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που ανέκυψε έπειτα από εξαντλητική, αλλά και εποικοδομητική διαβούλευση με όλους τους δήμους της Περιφέρειας. 


Αντικείμενο του Νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι:

·   Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ (2005) λαμβάνοντας υπόψη κυρίως νεότερα θεσμικά, νομοθετικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα και τα δρομολογημένα έργα με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος.
·   Η επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης για την προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των αποβλήτων και πρόβλεψη στον απαιτούμενο εκ του νόμου χρονικό ορίζοντα.
·   Η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, υλικών και των οργανικών αποβλήτων, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ.
·   Η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων (όπως συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών, λυματολάσπη, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.ά).
·   Ο προσδιορισμός των αναγκαίων δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, μετά την ψήφιση του νέου ΠΕΣΔΑ, δήλωσε: «Σήμερα αποδείξαμε, για ακόμη μία φορά, ότι στα πλέον σημαντικά ζητήματα της Στερεάς Ελλάδας μπορούμε να δίνουμε λύσεις μέσα από διάλογο, ανταλλαγή ή και σύγκρουση απόψεων, αλλά με έναν κοινό στόχο, να λύνουμε προβλήματα και όχι να προκαλούμε μεγαλύτερα. Συζητήσαμε, καταθέσαμε σχέδιο και προτάσεις, αλλά κυρίως ακούσαμε πριν καταλήξουμε στο σημερινό σχέδιο που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το νέο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν είναι θέμα που προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση και σκοπιμότητα, είναι υπόθεση που αφορά στη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας».Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο