Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Πώς αλλάζουν οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά λόγω της νέας κλίμακας


Του Σπύρου Δημητρέλη
Αλλαγές στις μηνιαίες αποδοχές τους θα δουν από την Πρωτοχρονιά εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι. Οι αλλαγές είναι το αποτέλεσμα της παρακράτησης φόρου στους μισθούς λόγω των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων που έχει αποφασίσει το υπουργείο Οικονομικών.


Το Capital.gr παρουσιάζει σήμερα όλο το χάρτη των μεταβολών στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από την 1η Ιανουαρίου μειώσεις στις αποδοχές του. Ας σημειωθεί ότι ακόμη και οι φορολογούμενοι με παιδιά και χαμηλό εισόδημα,  οι οποίοι  ευνοούνται από το νέο καθεστώς λόγω της αντικατάστασης του πρόσθετου αφορολόγητου ορίου λόγω παιδιών με ειδικό επίδομα, , θα υποστούν μείωση αποδοχών από τον Ιανουάριο. Ωστόσο, θα περιμένουν μέχρι  τον Ιούνιο προκειμένου να λάβουν το νέο επίδομα παιδιών που θα αντισταθμίσει τις απώλειες που θα έχουν λόγω της κατάργησης του πρόσθετου αφορολόγητου ορίου για τα προστατευόμενα τέκνα.

 Ειδικότερα από την επεξεργασία που έκανε το Capital.gr προκύπτουν τα εξής:

 - οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά και με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ θα έχουν από την 1η Ιανουαρίου μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου από 7,04 έως και 28,14 ευρώ ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενους που έχει ετήσιο εισόδημα αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 12.000 ευρώ θα δει από το νέο έτος τις μηνιαίες αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 9,15 ευρώ. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι μισθωτοί χωρίς παιδιά καθώς και οι σύζυγοι στα ζευγάρια καθώς το πρόσθετο αφορολόγητο των παιδιών καρπωνόταν ο σύζυγος. Για τους φορολογούμενους με υψηλότερο εισόδημα η παρακράτηση αυξάνεται. Συγκεκριμένα η επιβάρυνση ξεκινά από 9,85 ευρώ για έναν φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρω και φθάνει ακόμη και στα 142,83 ευρώ για έναν μισθωτοί με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ.

 - οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ένα παιδί θα δούν μείωση των αποδοχών εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα έχει αύξηση του μηνιαίου μισθού του λόγω της αλλαγής στην παρακράτηση φόρου κατά 10,55 ευρώ. Για υψηλότερο εισόδημα ξεκινούν οι επιβαρύνσεις. Ο φορολογούμενος με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ θα έχει αύξηση παρακράτησης φόρου κατά 4,93 ευρώ και ο μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ θα δεί τις αποδοχές του να μειώνονται από τον Ιανουάριο κατά 121,72 ευρώ.

 - στους μισθωτούς και συνταξιούχους με δυο παιδιά οι επιβαρύνσεις μέσω της παρακράτησης φόρου ξεκινούν από το επίπεδο των 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Για παράδειγμα ο μισθωτός με δυο παιδιά και ετησιο εισόδημα 10.000 ευρώ (714 ευρώ μηνιαίως) θα δει τις μηνιαίες αποδοχές του να μειώνονται κατά 3,52 ευρώ. Ο ίδιος μισθωτός εφόσον το ετήσιο εισόδημά του είναι 35.000 ευρώ θα υποστεί μείωση μηνιαίων αποδοχών μέσω της παρακράτησης κατά 97,09 ευρώ.

- στους μισθωτούς με τρία παιδιά οι επιβαρύνσεις ξεκινούν επίσης από το επίπεδο των 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Συγκεκριμένα, η μηνιαία παρακράτηση φόρου για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ και τρία παιδιά θα αυξηθεί από τον Ιανουάριο κατά 10,55 ευρώ. Για έναν μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ και τρία παιδιά η μηνιαία παρακράτηση φόρου αυξάνεται κατά 47,84 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν 14 μηνιαίους μισθούς. Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα ο αναλογούν φόρος επιμερίζεται στους 12 μηνιαίους μισθούς που λαμβάνουν μετά την πλήρη κατάργηση των δώρων και κατά συνέπεια η μηνιαία παρακράτηση φόρου θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο