Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Τσουχτερές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη Αγράφων

Δείτε παρακάτω τα τέλη που προτείνονται απο την Οικονομική Επιτροπή
Αυξήσεις φωτιά στα δημοτικά τέλη μέσω της ΔΕΗ που φτάνει εως και 40% περίπου εισηγείται η οικονομική επιτροπή του δήμου Αγράφων προς το δημοτικό συμβούλιο κατα την τελευταία συνεδρίασή της .
Έτσι προτείνεται αύξηση του τέλους ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) απο  0,30 € επί της αξίας του ακινήτου σε 0,35 για όλες τις Τοπικές
Κοινότητες,ενώ αισθητή είναι και η αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού αφού από 1,10 €/τ.μ. πέρυσι πάει στο 1,50 €/τ.μ. ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας για τις κατοικίες  και από 1,30 €/τ.μ. σε 1,85 €/τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση.
Απο την πλευρά της η Οικονομική επιτροπή για τις αυξήσεις επικαλείται λόγους οικονομικής δυσχέρειας και ότι θα επιφέρουν έσοδα που θα επιτρέψουν τον ισοσκελισμό στην υπηρεσία
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού .

Έτσι σύμφωνα με την Έκθεση της τα Έξοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού για το 2016, θα ανέλθουν σε 741.915,20€, ήτοι..έσοδα
0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 466.233,06
0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00
2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 103.500,00
2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 172.027,65
3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 741.760,71

ΕΞΟΔΑ
00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά
τα ΠΟΕ εντός του Οικονομικού έτους 136.865,20
20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 204.050,00
20-6117. Συντήρηση & επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ 27.000,00
20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών κλπ 200.000,00
20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00
20-6262.003 Δαπάνες καθαρισμού κοινοχρήστων κλπ χώρων (ΠΑΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 32.000,00
20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.000,00
20-632 . ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500,00
20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.000,00
20-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων Δήμου Αγράφων 15.000,00
20-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 8.000,00
20-6673.001 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων 5.000,00
20-7135.002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 15.000,00
20-7135.003 Προμήθεια μηχανημάτων 5.000,00
ΦΟΔΣΑ 45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 741.915,20

Βέβαια ναι μεν να μπει μια τάξη στα οικονομικά του δήμου και όλοι οι δημότες να πληρώνουν τα τέλη που τους αναλογούν αλλά απο την άλλη δεν μπορεί σε μια περίοδο κατά την οποία ο πολίτης και δει των Αγράφων δοκιμάζεται οικονομικά με χαράτσια,μειώσεις συντάξεων κ.α και παράλληλα ο Δήμος μειώνει τα έξοδα του, να προτείνει αυξήσεις στους δημότες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Αντίθετος ο Πατούλης
Σύμφωνα με τα λεγόμενα και του προέδρου της ΚΕΔΕ ,θεωρητικά οι δήμοι δεν έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη για να αντιμετωπίσουν παλαιά χρέη ή γενικώς τα λειτουργικά τους έξοδα. Τα τέλη που επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αφορούν την κάλυψη των εξόδων που προκαλούν συγκεκριμένες λειτουργίες, δηλαδή η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός και η συντήρηση του Πρασίνου.

Να επανεξεταστούν οι αυξήσεις
Καλό θα ήταν η δημοτική αρχή Αγράφων πριν ψηφιστούν οι αυξήσεις απο το δημοτικό συμβούλιο να εξετάσει όλες τις πιθανότητες ώστε το έλλειμμα στην υπηρεσία καθαριότητας να καλυφθεί απο αλλού .
Επίσης να εξεταστεί η μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες όπως οι άνεργοι,οι πολύτεκνοι κ.α ενώ να υπάρχουν δωρεάν στους άπορους.
Για το σοβαρό αυτό θέμα που ..βάζει φωτιά στις τσέπες των κατοίκων του δήμου Αγράφων θα επανέλθουμε σύντομα..και με παραδείγματα για τις επιβαρύνσεις..


Δειτε παρακάτω τα τέλη που προτείνονται απο την Οικονομική Επιτροπή

Τελη καθαριότητας και φωτισμού
1. Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικία σε 1,50 ευρώ /τμ
ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας
2. Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση σε 1,85
ευρώ /τμ ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας
Επίσης το τέλος της παρούσας απόφασης να επιβάλλεται και στα ακίνητα των
περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης δεδομένου ότι στις περιοχές αυτές ο Δήμος
παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας.
Σε περιοχές που παρέχεται μόνο καθαριότητα ποσοστό 70% του τέλους ανά τ.μ.
ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας
Σε περιοχές που παρέχεται μόνο ηλεκτροφωτισμός (επέκταση δικτύου ΔΕΗ)
ποσοστό 30% του τέλους ανά τ.μ. ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας.
Β. Την Αναπροσαρμογή του ενιαίου συντελεστή δημοτικού φόρου για όλες τις Τοπικές
Κοινότητες στο ποσό των 0,085 € ανά τ.μ. ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας ετησίως.


Ενιαίου συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 
από 0,30/οοο που ήταν το 2015 σε 0,35/οοο ως εξής:
Α) Ενιαίο συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ για όλες τις δημοτικές
ενότητες του Δήμου Αγράφων στο 0,35/οοο επί της αξίας του ακινήτου.
Β) Για τις περιοχές που δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των
ακινήτων θα ισχύσει η τιμή ζώνης της τοπικής κοινότητας που ανήκει η περιοχή.
Στα κτίσματα εκτός σχεδίου θα ισχύει η τιμή ζώνης της τοπικής κοινότητας πλησίον
σε αυτά.
Γ) Οικόπεδα εκτός σχεδίου
Τιμή ζώνης 79,24 Σ.Α.Ο =1 και Σ.Ο=0,8


Καθορισμό τελών Χρήσης Πλατειών και Πεζοδρομίων για το έτος 2016 ως εξής:
Το τέλος χρήσης πεζοδρομίου κ.λ.π. για όλες τις Τοπικές Κοινότητες ως εξής:
3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Το ποσό 5,00 ευρώ/τμ ετησίως
4. ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το ποσό 3,00 ευρώ/τμ μηνιαίως

 Καθορισμό τελών Διαφήμισης για το έτος 2016 ως εξής:
Διαφημίσεις κατηγορίας Α άρθρο 15 του από 24.9 /20-10-58 Β Δ/τος όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν.1144 που τροποποιήθηκε με το
άρθρο 5 του Ν.1900/1990 σε 0,37 ευρώ εβδομαδιαίως ανά τ.μ
Διαφημίσεις κατηγορίας Β
παρ.α : σε 60,00 ευρώ ετησίως ανά τμ.
παρ.β : σε 25,00 ευρώ ετησίως ανα τμ.
παρ.γ : σε 15,00 ευρώ ετησίως ανά τμ.
Διαφημίσεις κατηγορίας Δ (άρθρο 18 παρ.5 του Ν.2130/1993) και
N.2880/2001) σε 2% επί της δαπάνης της διαφήμισης.
Β. Για τα στάντς, το τέλος διαφήμισης ορίζεται στις 50,00 ευρώ ετησίως ανά
θέση.

Καθορισμό τελών Νεκροταφείου για τοέτος 2016 ως εξής:
Ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου έως 5 έτη 15,00€
Ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου άνω των 5 ετών 50,00€″

Καθορισμό τελών Ύδρευσης καιΑποχέτευσης για το έτος 2016 ως εξής:
 Οικίες 35,40 Ευρώ ετησίως
 Καφενεία, Σούπερ Μάρκετ 50,00 Ευρώ ετησίως
 Ψησταριές, Εστιατόρια 65,00 Ευρώ ετησίως
 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 110,00 Ευρώ ετησίως
 Ξενοδοχεία 265,48 Ευρώ ετησίως
 Βιοτεχνίες – Εργοστάσια 265,48,00 Ευρώ ετησίως
 Λοιπά καταστήματα 50,00 Ευρώ ετησίως
Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 25% του παγίου κατανάλωσης νερού
Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΦΑΠΑΞ)
 Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 150,00 €/παροχή για απόσταση έως 10 m
από το δίκτυο. Άνω των 10 m η χρέωση θα γίνεται απολογιστικά.
 Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης 80,00 €/σύνδεση.
Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 Τέλος επανασύνδεσης μετά από προσωρινή διακοπή (μέχρι 2 έτη) 30,00 €.
 Τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή (μετά τα 2 έτη) 60,00 €.

Καθορισμό και επιβολή Δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2016 ως εξής:
1. Όριο μικρής κτηνοτροφίας
 από 0-150 για τα μικρά ζώα και
 από 0-15 για τα μεγάλα ζώα
 Δωρεάν 10 μικρά ζώα και 4 μεγάλα ζώα
 Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα έως 6 μηνών και για τα μικρά έως 3 μηνών δεν
οφείλεται δικαίωμα βοσκής
 Προτείνεται τιμή από 0,25 ευρώ ανά μικρό ζώο και 0,45 ευρώ ανά μεγάλο ζώο.
2. Μεγάλη κτηνοτροφία ( για άνω των 150 μικρών ζώων και 15 μεγάλων ζώων)
 Προτείνεται τιμή 0,35 ευρώ /μικρό ζώο και για τα μεγάλα ζώα 0,55 ευρώ
3. Οι ετεροδημότες ποιμένες χρεώνονται με το διπλάσιο των δημοτών
4. Οι νέοι δημότες και μέχρι συμπλήρωσης της τριετίας από την εγγραφή τους
καταβάλουν το δικαίωμα βοσκής προσαυξημένο κατά 20% (δηλαδή 0,30 ευρώ ανά 
μικρό ζώο και 0,54 ευρώ ανά μεγάλο ζώο. Για άνω των 150 μικρών ζώων και 15
μεγάλων ζώων. Προτείνεται τιμή 0,42 ευρώ /μικρό ζώο και για τα μεγάλα ζώα 0,66
ευρώ
5. Το δικαίωμα αυθαίρετης βόσκησης ορίζεται στο διπλάσιο αυτού που έχει
καθοριστεί για τα νόμιμα βόσκοντα ζώα.

Καθορισμό τελών επί των Ακαθάριστων Εσόδων για το έτος 2016 ως εξής:
Την επιβολή του τέλους σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των
α)κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για
κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά,
γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί,
διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
γ) καντινών.
δ) τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που
λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και
κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία
πωλούνται έτοιμα φαγητά. (άρθρο 20 του Ν.2539/97)
Β) Την επιβολή του τέλους σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των
νυχτερινών κέντρων, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, κέντρα
διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με
μουσική. (άρθρο 20 του Ν.2539/97)
Γ) Δεν επιβάλετε τέλος 0,5% στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:
α. Τουριστικών ειδών.
β. Ειδών λαϊκής τέχνης.
γ. Ενθυμίων και δώρων.
δ. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων(άρθρο 20 του Ν.2539/97)

Καθορισμό τελών Παρεπιδημούντων για το έτος 2016 ως εξής:
Την επιβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% που θα επιβαρύνει
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε μορφής και κατηγορίας όπως:
 Ξενοδοχεία
 MOTELS
 BUNGALOWS
 Ξενώνες
 Ενοικιαζόμενα δωμάτιαΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο