Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΘΕΜΑ:             
«Πραγματοποίηση πληρωμών ανά μέτρο και δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013»

ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση   764/02-11-2015

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στον προγραμματισμό των πληρωμών ανά μέτρο και δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, αυτός έχει ως εξής:


                Μέτρο 2.1.1-2.1.2 (Εξισωτική αποζημίωση)
Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι συμπληρωματικές πληρωμές των ετών 2008-2013, καθώς και η εκκαθάριση του έτους 2014. Η προκαταβολή εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015 εκτιμάται ότι θα καταβληθεί εντός Δεκεμβρίου του 2015.

                Μέτρο 2.1.4 (δράσεις 1.1 Βιολογική γεωργία, 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία, 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών)
Για τις δράσεις 1.1 Βιολογική γεωργία και 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών έχει ήδη καταβληθεί η ενίσχυση για το έτος 2012, συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων, σχεδόν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και οι πληρωμές των ετών 2013 και 2014. Για τη δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία, οι πληρωμές του έτους εφαρμογής 2012 θα ξεκινήσουν να διενεργούνται εντός Νοεμβρίου του 2015.

Όσον αφορά στην πορεία πραγματοποίησης πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων σημειώνεται ότι τμήμα της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου του 2015.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ε. ΜπασιάκοΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο