Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΣΩΣ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧ​ΩΝ,

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ​ΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟ​Σ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η χώρα μας βιώνει την πολυεπίπεδη και πολυσχιδή μεγαλύτερη κρίση της μεταπολιτευτικής ιστορίας μας.                       
                                      
Είναι γεγονός, επίσης, ότι η κρίση αυτή έχει επηρεάσει θεσμούς, έχει επηρεάσει αξίες. Κατ’ αυτό τον τρόπο έχει τρωθεί αθεράπευτα το κύρος και της δικαιοσύνης. Κάποιοι εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια διογκώνεται συνεπεία των σκληρών μέτρων που αναγκάζεται η Κυβέρνηση να πάρει για τη διάσωση της χώρας –μέτρα ανάγκης και όχι επιλογής- με τη χρήση μεγαλοστομίας παρακινούν πολίτες στο να αντιδρούν σε νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες, κυρίως όμως νομοθετημάτων, που ψηφίζονται μέσα σ’ αυτή την Αίθουσα με τους κανόνες και το Σύνταγμα της ευνομούμενης πολιτείας, της δημοκρατίας μας.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για την κατάσταση της δικαιοσύνης σήμερα. Γιατί πράγματι ο συνεχώς διογκούμενος αριθμός των υποθέσεων, η καθυστέρηση στην εκδίκασή τους, οι πολυδαίδαλες ανακριτικές διαδικασίες, οι συνεχείς αναβολές στα πινάκια, δυστυχώς κάνουν τους πολίτες να αισθάνονται ότι δεν απολαμβάνουν δικαιοσύνης, ότι υπάρχει στη χώρα μας ένα καθεστώς αρνησιδικίας. Κι αυτό το καθεστώς αρνησιδικίας διογκώνει τη δυσαρέσκειά τους όταν αναφέρεται σε εγκλήματα πολιτικών προσώπων.
Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τα εγκλήματα των πολιτικών προσώπων: Είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος. Είναι ο ν.3849/2010 για τα υπηρεσιακά εγκλήματα -κατά τον χρόνο δηλαδή της υπηρεσίας- από δημοσίους λειτουργούς. Το άρθρο 35 παράγραφος γ’ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα σοβαρής σημασίας υπόθεση μετά από άσκηση της δίωξης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα τεράστιο κενό για τις υποθέσεις που διαπράττονται από Υπουργούς, Υφυπουργούς, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και κρατικούς αξιωματούχους. Στα μεν πολιτικά πρόσωπα, ακόμη και όταν έχει λήξει η θητεία τους, υπάρχει κενό όταν δεν υπάγονται στην κατηγορία του άρθρου 86 του Συντάγματος. Στους δε λοιπούς κρατικούς αξιωματούχους -όπως γραμματείς, ειδικούς γραμματείς Υπουργείων, διοικητές, προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όταν ορίζονται από το κράτος, αιρετούς εκπροσώπους- όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτής, κάνουν κατάχρηση της διακριτικής ευχέρειας που τους παρέχει η διοίκηση στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Αυτά τα κενά έρχεται να καλύψει η ειδική ποινική διαδικασία που εισάγεται με το παρόν νομοσχέδιο.
Επίσης, προβλέπεται ότι μπορεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε περιπτώσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος, να χαρακτηρίσει την πράξη ως τοιαύτην και να την παραπέμψει σε ανάκριση σε έμπειρο δικαστή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος μάλιστα μπορεί να συνεπικουρείται συνεπεία της σημασίας της και από άλλους δύο Προέδρους Πρωτοδικών και άλλον ένα Εισαγγελέα. Η ανάκριση ορίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε τέσσερις μήνες. Η υπόθεση παραπέμπεται στο ακροατήριο με την έκδοση αμετάκλητου βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών και όχι δι’ απευθείας κλήσεως, που σημαίνει ότι υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα ενός εμπειρότερου δικαστικού σχηματισμού. Η υπόθεση έρχεται στο ακροατήριο και δεν υπάρχουν αναβολές. Τελειώνει σε μια δικάσιμο. Και αν υπάρξει ανάγκη αναβολής, απλώς διακόπτεται. Άλλως, εντός διμήνου ξανά προσδιορίζεται όταν υπάρχει το ανέφικτο της συνεχίσεώς της. Όταν δεν ασκείται έφεση, ο Εισαγγελέας Εφετών είναι υποχρεωμένος εντός διμήνου από της διαβιβάσεως της δικογραφίας, να την παραπέμψει ώστε να οριστεί άμεσα δικάσιμος για την εκδίκασή της.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ανάκριση γίνεται από ανακριτή που δεν είναι επιφορτισμένος και με άλλες υποθέσεις. Όλοι ξέρουμε τι έγινε με τις υποθέσεις που εξετάζονταν ανακριτικά μέχρι τώρα. Ακόμη δεν έχουν οριστεί δικάσιμοι. Στην πολυδαίδαλη υπόθεση του σκανδάλου της SIEMENS, ενώ είχε οριστεί ειδικός δικαστής-ανακριτής για τη συντέλεση της ανάκρισης, μετά από ενάμιση χρόνο ορίστηκε δεύτερος ανακριτής για την υποβοήθηση του έργου του.Βλέπουμε ότι μέχρι τώρα τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν έλθει ως κατηγορούμενοι διότι δεν έχει οριστεί ακόμα η δικάσιμος.
                Η παρούσα ρύθμιση προβλέπει χωρισμό όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και βεβαίως για ό,τι δεν προβλέπεται ρύθμιση από την παρούσα νομοθετική ρύθμιση, να συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Κώδικα.
                Εισάγει κάτι νέο αυτή η ειδική ποινική διαδικασία; Όχι. Απλώς με τους δικαστικούς σχηματισμούς που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη (έμπειροι δικαστές) επιταχύνει μία διαδικασία που πρέπει να τελειώνει και δεν έχει λόγο να καθυστερεί.
Πολλοί έχουν επικρίνει αυτές τις διατάξεις κατά καιρούς και στις Επιτροπές και ενώπιον της Ολομέλειας σήμερα. Βέβαια σαν επικριτικό στοιχείο επικαλούνται ότι δεν υπάρχει η εξασφάλιση της δίκαιης δίκης διότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αναβολές ή γίνεται πολύ σύντομα η ανάκριση, ότι ο χαρακτηρισμός της πράξης από τον εισαγγελέα ως μείζονος σημασίας δεν έχει ασφαλιστικές δικλείδες, ότι δήθεν υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που είναι το κατά νόμο και το καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση αυτών των κακουργημάτων ή ότι εν πάση περιπτώσει παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και της δίκαιης δίκης στο σύνολό της διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα μίας δίκαιης δίκης. Όταν όμως υπάρχει η διάταξη του άρθρου 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και, για παράδειγμα, έχει χαρακτηριστεί πράξη μείζονος ενδιαφέροντος, υπάρχει η δυνατότητα να μπει στο αρχείο όταν πρόκειται για προφανώς αβάσιμη ή αστήρικτη κατηγορία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εφέσεως κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος και να ασκηθούν όλα τα δικαιώματα εκ μέρους του κατηγορουμένου.
                Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι η διαφθορά έχει διογκωθεί στη χώρα μας, όμως η πολιτική βούληση για την καταπολέμησή της έχει επιδειχθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το Γιώργο Παπανδρέου. Είμαστε όλοι μάρτυρες τού τι συνέβη και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διεκδίκησαν ώστε η υπόθεση της SIEMENS να προχωρήσει και να παραπεμφθούν οι υπόλογοι των πράξεων που φέρονταν ότι τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ποιοι όμως τόλμησαν σ’ αυτή την Αίθουσα και ποιοι δεν τόλμησαν είναι γνωστοί στο πανελλήνιο. Ας λείπει λοιπόν η υποκρισία.
                Κύριε Υπουργέ, επ’ ευκαιρία της τοποθετήσεώς μου θα ήθελα να σας μεταφέρω την αγωνία και τον προβληματισμό των δικαστικών υπαλλήλων του νομικού κόσμου και του Δικηγορικού Συλλόγου του Πρωτοδικείου Θήβας για την κάλυψη των κενών του Πρωτοδικείου Θηβών όσον αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους. Δυστυχώς το 50% των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Θήβας, στο Ειρηνοδικείο και στο Πταισματοδικείο λείπει ύστερα από μετατάξεις, αποσπάσεις ή συνταξιοδοτήσεις. Παρακαλώ πολύ αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν πρόκειται για ένα ενεργό και δραστήριο δικαστικό μέγαρο που έχει 14 ποινικές συνεδριάσεις το μήνα και 3 πολιτικών υποθέσεων. Καταθέτω το έγγραφο για τα Πρακτικά.
                                Αξιότιμοι συνάδελφοι, πράγματι αυτό το νομοσχέδιο δίνει απαντήσεις και διαλύει την καχυποψία των πολιτών. Είναι ένα νομοσχέδιο που ενισχύει το κύρος της δικαιοσύνης, γι’ αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Επαμεινώνδα 71,32200 Θήβα,Τηλ:22620 81 061,Fax:22620 26 881
Φίλωνος  7,32100 Λιβαδεία,Τηλ & Fax:22610 89 640
www.tsonoglou.com & tsonoglou@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο