Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσκληση 28ης σύγκλησης Οικονομική​ς Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξηςΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 04/10/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27132/29-09-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)Θέμα 1ο :    Εξέταση ένστασης του κ. Ιωάννη Δριμάκη για την κήρυξη του ως έκπτωτου από το έργο: «Βελτίωση οδικού άξονα οικισμού Αγ. Ιωάννη Δ.Δ. Θίσβης»
                   Εισηγητής: Δημήτρης Αναστασίου, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Θ

Θέμα 2ο :    Κατακύρωση αποτελέσματος ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού  για την προμήθεια καυσίμων  για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπ.-Τμήμα Προμηθειών κ. Γ. Καλατζή   

Θέμα 3ο :    Συζήτηση και λήψη απόφασης για όλες τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές ενέργειες για καταπάτηση τμήματος δρόμων στον οικισμό «Πλατανάκι» του Δ.Δ. Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων (μετά από αναβολή)
                   Εισηγητής: Ευστρ. Στρατέλος, Τοπογράφος-Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Θ.
                  
Θέμα 4ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 43.557,89 € για την εξόφληση 5ου λογ/σμού του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.Δ. Αμπελοχωρίου».
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 5ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 78,24 € για την καταβολή οδοιπορικών στον Ρουπάκα Χρήστο.
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 6ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 21.879,86 € για την εξόφληση 1ου λογ/σμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αντλιοστασίων (Π.Δ.Β.)».
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 7ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 34.728,66 € για την εξόφληση 5ου λογ/σμού του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικών οδών Θήβας 2009».
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 8ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 58.257,57 € για την εξόφληση 1ου λογ/σμού του έργου «Βελτίωση - αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Θήβας».
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 9ο :    Διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Δημοτικού καταστήματος.
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 10ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 14.464,80 € για την φύλαξη Δημοτικών και σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πλαταιών (πρώην Δήμου Πλαταιών).
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 11ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 1.100,00 € για την προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους.
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 12ο :  Διάθεση, εκ νέου, πιστώσεων οφειλομένων (ΠΟΕ) ποσού 127.122,62 € τα οποία δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν κατά το παρελθόν έτος.
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 13ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 12.126,39 € για την επιστροφή τόκων στην Τράπεζα της Ελλάδος από το έργο «Κατασκευή πλατείας Αγ. Θεοδώρων».
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 14ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 €  για την πληρωμή έναντι τελεσίδικης δικαστικής απόφασης  (Απόστολος  Τσακίρης).
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Θέμα 15ο :  Διάθεση πίστωσης ποσού 490,79 € για χορήγηση αποζημίωσης στην κ. Ράπτη Παναγιώτα (καθαρίστρια σχολικών μονάδων). 
                   Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Δημήτριος Τσακανίκας

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)       ΓΕΛΕΚΑΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)       ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)       ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ          ΗΛΙΑΣ
4)       ΣΤΑΙΚΟΣ              ΑΛΕΚΟΣ
5)       ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)       ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7)       ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8)       ΝΟΚΑΣ                 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)       ΚΟΝΤΟΥ               ΙΟΥΛΙΑ
2)       ΜΙΧΑΣ                  ΠΕΤΡΟΣ
3)       ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4)       ΝΙΚΑΣ                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5)       ΣΒΙΓΓΟΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο