Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Επιτροπή Ποιότητας Ζωης ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  


                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/09/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 26712/26-09-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)Θέμα 1ο :    Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 605 μετά από αίτηση της κ. Μαρίας Καραμαγκιώλη.    
                   Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, κ. Σωτηρία Κάστιζα


Θέμα 2ο :    Λήψη απόφασης για διατήρηση ή μη του κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 208 μετά το υπ΄ αριθ. 11962/15-3-2011 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
                   Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, κ. Σωτηρία Κάστιζα        


Θέμα 3ο :    Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 434 (κοινόχρηστος χώρος) ιδιοκτησίας Παν. Γεωρ. και Κων. Βενιζέλου, μετά από το υπ΄ αριθ. 25140/17-6-2011 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
                   Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, κ. Σωτηρία Κάστιζα


Θέμα 4ο :    Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 217 (χώρος νηπιαγωγείου) ιδιοκτησίας Παν. Τσεβά, μετά από το υπ΄ αριθ. 25105/17-6-2011 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Σχετ. η υπ΄ αριθ. 10/2011 απόφαση της Δημ. Επιτροπής Παιδείας)
                   Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, κ. Σωτηρία Κάστιζα


Θέμα 5ο :    Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 670 (κοινόχρηστος χώρος) ιδιοκτησίας Βασιλική Βαϊνδερλή, μετά από το υπ΄ αριθ. 24129/31-5-2011 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
                   Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, κ. Σωτηρία Κάστιζα

                  
Θέμα 6ο :    Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 217 στο Δήμο Θηβαίων μετά από αίτηση του κ. Κων/νου Δελβενακιώτη. (Σχετ. η υπ΄ αριθ. 7/2011 απόφαση της Δημ. Επιτροπής Παιδείας)
                   Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, Σωτηρία Κάστιζα  


Θέμα 7ο :    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 271 με την μετατροπή κοινωφελούς χώρου (χώρου Δημοτικού Σχολείου) σε οικοδομήσιμο σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 278/09 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής των Επαμεινώνδα Τζουβελέκη του Χρήστου  κ.λ.π. (Σχετ. η υπ΄ αριθ. 8/2011 απόφαση της Δημ. Επιτροπής Παιδείας)  
                   Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, Σωτηρία Κάστιζα


Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)       ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2)       ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)       ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)       ΣΔOΝΑΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5)       ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6)       ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)       ΚΕΦΑΛΑΣ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8)       ΝΙΚΑΣ                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)       ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)       ΔΡΕΝΙΟΣ              ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3)       ΦΙΛΟΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4)       ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5)       ΣΒΙΓΓΟΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο