Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Κυπριακά αποθέματα βιογενούς φυσικού αερίου και στη λεκάνη της Βόρειας Λεβαντίνης

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

Πριν μόλις λίγες ημέρες οι πρώτες εκτιμήσεις της εταιρείας Spectrum σχετικά με τα αναμενόμενα (90% πιθανότητα) απολήψιμα αποθέματα βιογενούς φυσικού αερίου - γύρω από τον Ερατοσθένη - έδειξαν ότι αυτά θα μπορούσαν να είναι της τάξης των 50 Τρις κυβικών ποδών (Tcf) ή περί τα 1,5 Τρις κυβικά μέτρα (m3).
Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα υπολογίσαμε ότι τα αναμενόμενα για την Κύπρο πιθανά (probable, 50% πιθανότητα) απολήψιμα αποθέματα βιογενούς φυσικού αερίου αερίου - γύρω από τον Ερατοσθένη - θα μπορούσαν να φθάσουν τα 140 Tcf και τα δυνατά (possible, 10% πιθανότητα) απολήψιμα αποθέματα τα 636 Τcf (βλ. Εικ.1).

Στις προηγούμενες όμως εκτιμήσεις μας δεν είχαμε λάβει καθόλου υπ' όψη τις αναμενόμενες δυνατότητες παρουσίας αποθεμάτων φυσικού αερίου στη Λεκάνη της Βόρειας Λεβαντίνης.
Σύμφωνα με την Spectrum τα ανεξερεύνητα (Unexplored, με 90% πιθανότητα) αποθέματα της Λεκάνης της Βόρειας Λεβαντίνης ανέρχονται σε άλλα 50 Tcf (ή 120 Tcf με 50% πιθανότητα και 400 Tcf με 10% πιθανότητα) εκ των οποίων το 40% από αυτά βρίσκονται μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ. Τα αποθέματα αυτά βιογενούς αερίου βρίσκονται κατά κύριο λόγο εγκλωβισμένα σε ταμιευτήρες ψαμμιτών, αλλά ορισμένα από αυτά και σε ταμιευτήρες καρστικών ασβεστολίθων.
Σύμφωνα με θαλάσσιες σεισμικές καταγραφές της PGS στα κυπριακά οικόπεδα 2, 3, 9, 13 & 12 τις οποίες μελέτησε 

πρόσφατα η εταιρεία Premier Oil (είχε το 2004 ανακαλύψει το Κοίτασμα Ταμάρ) (βλ. Εικ.2) αποδεικνύεται ότι οι δυνατότητες παρουσίας σημαντικών κοιτασμάτων βιογενούς αερίου σε ταμιευτήρες ψαμμιτών και ασβεστολίθων της μειοκαινικής περιόδου είναι εξαιρετικά βάσιμες. Στην σεισμική καταγραφή της Εικ.2 που διέρχεται πάνω από το κυπριακό κοίτασμα της Αφροδίτης και περνάει διαδοχικά από τα οικόπεδα 9, 13 & 2, 

διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των παραπάνω οικοπέδων υπάρχουν πολύ μεγάλα πάχη πατρελαιοπιθανών ιζημάτων της μειοκαινικής περιόδου τα οποία καλύπτονται στο σύνολο τους από αδιάβροχα πετρώματα εβαποριτών του μεσσηνίου.
Ολοκληρώνοντας εάν τα επόμενα 40 χρόνια οι Κύπριοι φροντίσουν να αναδείξουν συστηματικά τον ορυκτό τους πλούτο - εάν σταθούν τυχεροί είναι δυνατόν (possible reserves, 10% πιθανότητα) να ανακαλυφθούν γύρω από τον Ερατοσθένη και την Βόρεια Λεκάνη της Λεβαντίνης συνολικά αποθέματα (reserves) της τάξης των 800 Tcf (23 Τρις m3) δηλ. οι σημερινές ανάγκες της Ευρώπης για τουλάχιστον 40 χρόνια.


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο