Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ          Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 28629/25-10-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 29 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 , σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας : 


  
1)  Ενημέρωση από αρμόδια όργανα της ΔΕΠΟΔΑΘ για την ένταξη της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) της 2ης Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα : «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη».

2)  Λήψη απόφασης για την αποδοχή της προσφοράς για σύναψη δανείου ύψους 4.400.000,00€ για την αποπληρωμή χρεών του Δήμου.

3)  Έκφραση γνώμης προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας σχετικά με τον ανώτατο αριθμό χορηγούμενων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ και Β’.

4)  Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), η οποία αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/17-7-2007 σύμβασης δανείου που υπεγράφη μεταξύ ΔΕΠΟΑΘ και Τράπεζας Πειραιώς.

5)  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λιμενική εγκατάσταση φόρτωσης αδρανών υλικών στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης του Δήμου Θηβαίων» της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.(σχετ. η υπ’αριθ. 99/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

6)  Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας ΤΖΟΤΖΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Χαραλ. σε δημοτικό δρόμο στον οικισμό Αγ.Βασιλείου της Τ.Κ. Καπαρελλίου Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 101/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θηβαίων).

7)  Λήψη απόφασης για την διακοπή της σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Ξηρονομής.

8)  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 671α ιδιοκτησίας Λυδίας και Αλεξάνδρας Λουϊζου (θέμα από αναβολή).

9)  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης στο Ο.Τ. 75 στην οδό Σιμίου μετά από αίτηση του κ. Κων/νου Τσεκέ (σχετ. η υπ’ αριθ. 56/2012 Απόφ. Επ. Ποιότητας Ζωής).

10)        Λήψη απόφασης για καταβλητέο ποσό ύδατος στην παραλία «Σαράντι» της Τοπ.Κοινότητας Χωστίων για το α’ εξάμηνο έτους 2011.

11)        Λήψη απόφασης για την ανάθεση μελέτης του έργου με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση στο Συνοικισμό για τη διεύρυνση της Πλατείας» (θέμα από αναβολή).

12)        Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη μηκοτομών αγωγών λυμάτων οικισμού Βαγίων» του Δήμου Θηβαίων.

13)        Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Βελτίωση οδού Οιδίποδος» του Δήμου Θηβαίων.

14)        Έγκριση και παραλαβή του έργου με τίτλο : «Κατασκευή οδού προς Μωρόκαμπο και Κατεβασιά» του Δήμου Θηβαίων στη Δ.Ε. Βαγίων.

15)        Ορισμός ενός (1) δημοτικού  συμβούλου με τον αναπληρωτή του,  ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων που η δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41€ .

16)        Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

17)        Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου  για τις ανάγκες στέγασης του Συλλόγου : «Εύξεινος Λέσχη Θηβών «ΠΟΝΤΟΣ».

18)        Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες στέγασης του Συλλόγου Γυναικών «ΔΙΡΚΑΙΟΣ ΚΥΚΝΟΣ».

19)        Αποδοχή πίστωσης ποσού 9.709,00€ εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού.

20)        Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.700,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο : «Μεταφορά Μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2011-2012».

21)        Αποδοχή πίστωσης ποσού 117.173,15€ από ΥΠ.ΕΣ. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09.

22)        Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.180,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο : «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων».

23)        Αποδοχή πίστωσης ποσού 44.656,00€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 άρθρο 24 του Ν.2130/93.

24)        Αποδοχή πίστωσης ποσού 71886,60€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά Τέλη Διαφήμισης κατηγορίας Δ’ & Α’ βαθμού του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του Ν.2880/2001.

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                   ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο