Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

25η Πρόσκληση Δ.Σ. Θήβας

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 27702/6-10-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 10 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας : 


1)           Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

2)           Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) για την είσπραξη αποζημιώσεων από τους αποδέκτες Παροχής Υπηρεσιών των : α) Δημοτικού Ωδείου Θήβας, β) Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, γ) Θερινού – Χειμερινού Κινηματογράφου Θήβας (παρ. 3 άρθρου 259 του ν. 3463/2006 ΚΔΚ).

3)           Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδωνα για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

4)           Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στον Ι.Ν.Αγ.Αθανασίου στο Πυρί Θηβών, μετά από αίτημα του κ. Σίμου Μπάκα.(σχετ. η υπ’ αριθ. 55/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

5)           Εξέταση αίτησης της κ. Πανουργιά Αθανασίας για μείωση μισθώματος του κυλικείου  το οποίο μισθώνει από το Δ.Θηβαίων και  βρίσκεται εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου «Ανάληψη» στην περιοχή Μοσχοποδίου Θήβας.

6)           Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν ειδικό τέλος 2% επι των ακαθαρίστων εσόδων των : 1) Κωτσογιάννη Δημητρίου του Σωτηρίου και 2) Παπαδάκη Ευστρατίας του Αελεξάνδρου.

7)           Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος κεφαλαίου, τόκων και δικαστικών εξόδων δυνάμει της με αρ. 115/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών με διαδίκους την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ» και Δ.Θηβαίων.

8)           Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος κεφαλαίου, τόκων και δικαστικών εξόδων δυνάμει της υπ’ αριθ. 170/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών στον Ευάγγελο Μιχαλόπουλο του Βασιλείου.

9)           Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου σε οικοδομή ιδιοκτησίας Τσατσαρώνη Ευάγγελου στην Τοπ.Κοιν.Ελεώνα του Δ.Θηβαίων.

10)      Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άδειας εισόδου –εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας «ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ GROUP A.E.» σε αγροτικό δρόμο στη θέση «Χαραϊντίνη» του Δ.Θηβαίων.

11)      Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας «ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.» σε αγροτικό δρόμο στη θέση «ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ» του Δ.Δ.Ελεώνα Θηβών.

12)      Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Χουχούμη Λ. Παναγιώτας σε αγροτικό δρόμο στη θέση «ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ» (Γέφυρα ΟΣΕ) Αγ.Θεοδώρων Θήβας.

13)      Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 67/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  Πλαταιών σχετικά με την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Λεύκτρων και έγκριση του από 5-1-2010 πρακτικού επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας και αξίας ακινήτου

14)      Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου και λοιπών εορτών μέσα στο 2011.                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο