Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Σπουδές Δημοσιογραφίας στον EDU.TYPOLOGOS.COM με Πιστοποίηση

Πιστοποιημένες σπουδές δημοσιογραφίας παρέχει η διαδικτυακή πλατφόρμα   www.edu.typologos.com,  στην οποία άρχισαν οι εγγραφές.
Παρέχεται βεβαίωση ΣΠΟΥΔΩΝ Δημοσιογραφίας πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ, πιστοποίησης ΝFCE Level 5 και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στονwww.typologos.comEπίσης, λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα Αθλητικής Δημοσιογραφίας.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες για  τις  διαδικτυακές σπουδές δημοσιογραφίας (δύο έτη- ισάριθμα ξεχωριστά ή συνδεόμενα  προγράμματα)   μπορούν να επικοινωνήσουν με τον δημοσιογράφο, κ. Νικόλαο Μόσχοβο στο τηλέφωνο με αριθμό κλήσης:  6944-18.17.72  και στο e-mail:  nikmoshov2@gmail.com. Πληροφορίες παρέχονται και μέσω skype (nikos.moshovos1).
Πιστοποιημένες σπουδές δημοσιογραφίας

Η πιστοποίηση των γνώσεων,  που θα αποκτηθούν με τα προγράμματα,  θα είναι από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι  δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς . Οι φορείς αυτοί  έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), τον ΕΟΠΠΕΠ.
Τα προγράμματα επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων του φοιτητή ή του επαγγελματία. Τα προγράμματα Δια βίου Μάθησης καλύπτουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες ενηλίκων που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους είτε στο δικό τους είτε σε άλλο τομέα.
Η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι σε «οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων». Τα προγράμματα, τα  οποία  παρέχουμε είναι σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού ή προγράμματα του ΚΔΒΜ που έχουν αναπτυχθεί για την κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς.
Αυτοί που θα τελειώσουν επιτυχημένα τον πρώτο κύκλο και θα αποκτήσουν Βεβαίωση πιστοποιημένη από  τον ΕΟΠΠΕΠ θα μπορούν να συνεχίσουν για σπουδές με πιστοποίηση επιπέδου (Level 5), από ισχυρό βρετανικό φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να εγγραφούν,  αφού συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής από εδώ:

©Typologos.com 2015


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο